Tarih ve Zaman Ünitesi Ders Notu Konu Özeti

Tarih ve Zaman Ünitesi Ders Notu Konu Özeti
Tarih Hakkındaki Görüş ve Düşünceler Herodotos (Herodot) (MÖ 484-425) Tarih, insanların ve insan topluluklarının başlarından geçenleri kaydetme yoluyla edinilen bilgidir. İbn-i Haldun (1334-1406) Tarih, gerçeği araştırmak ve olayların sebeplerini bulup ortaya koymaktır. Olayların...
Cevaplar
1
Görüntüleme
101
Talebe Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: Tarih 9 Dersi 1.Ünite Tarih Bilimine Giriş Özeti - Tarih 9 Dersi 1.Ünite Tarih Bilimine Giriş Özeti word Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
Cevaplar
2
Görüntüleme
687
YÜZYILLARIN SINIFLANDIRILMASI Milat kavramı Hz. İsa’nın doğduğu günü ifade etmektedir. Hz. İsa’nın doğumunu başlangıç kabul eden Miladi takvime göre yapılan bir zaman çizelgesinde Hz. İsa’nın doğumundan önceki zaman dilimine MÖ (milattan önce), Hz. İsa’nın doğumundan sonraki zaman dilimine ise...
Cevaplar
1
Görüntüleme
370
TÜRKLERİN KULLANDIĞI TAKVİMLER Türkler de tarih boyunca yaşadıkları coğrafyaya göre kültürel, ekonomik ve dinî etkileşimlerin ürünü olarak çeşitli takvimler kullanmışlardır. 1- On iki Hayvanlı Türk takvimi: Türklerin kullandığı ilk takvimdir ve güneş yılı esasına göre düzenlenmiştir...
Cevaplar
1
Görüntüleme
221
TAKVİM SİSTEMLERİ İnsanlar yaklaşık 6000 yıldan beri takvim kullanmıştır. Topluluklar takvimleri ay veya güneş yılını esas alarak oluşturmuştur. Ay yılı, Ay’ın Dünya etrafındaki dönüşünü esas alır ve on iki tur dönüşü bir yıla denk gelir. Bu süre 354 gündür İlk defa Sümerler kullanmıştır...
Cevaplar
1
Görüntüleme
148
ZAMANIN TAKSİMİ TARİHİN DÖNEMLENDİRİLMESİ İnsan, geçmişini bir düzene sokmak için asır, çağ, devir gibi terimlere başvurmuştur İnsanoğlu yazının keşfini bir dönüm noktası olarak kabul etmiştir. Bunun sonucunda yazıdan önceki zamanlar tarih öncesi, sonraki zamanlar ise tarihî dönemler...
Cevaplar
1
Görüntüleme
245
Tarihî Olaylara Bakış Açısı - Tarihî olaylar ele alınırken tarihî bilgilerin kendi döneminin şartlarına göre değerlendirilmesi gerekir. -Uzun yıllar önce yaşanmış bir olayın bugünün bakış açısı ve değer yargılarıyla ele alınması doğru değildir. - Tarihçi; geçmişe ait bir bilgiyi, gerçeği...
Cevaplar
0
Görüntüleme
81
1.2. NEDEN TARİH? Milletlerin ortak hafızası olan tarih, millî ve toplumsal kimliğin inşasında önemli rol oynar. Tarih, bireylere yaşadığı toplumun geçmişini öğreterek kişinin kendi milletine aidiyet duygusuyla bağlanmasını sağlar. Tarih, kimliğin oluşumunda hafızanın destekleyicisidir...
Cevaplar
1
Görüntüleme
281
TARİHE YARDIMCI DİĞER BİLİMLER Kronoloji: Geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguların zamanını tespit ederek sıralar. Coğrafya: İnsan ve mekânın karşılıklı etkileşimini araştırır. Diplomasi: Siyasi belgelerin cins, şekil ve içerik olarak değerlendirmesini yapar. Arkeoloji: Kazı yolu...
Cevaplar
1
Görüntüleme
149
KAYNAK Kaynak, tarihî bilgiye kaynaklık eden malzemelerdir. Birinci el kaynaklar (Ana kaynak):Olayın geçtiği döneme ait belge ve buluntulardır. Kitabe, abide, arkeolojik buluntu, para vb. İkinci el kaynaklar: Olayın geçtiği döneme yakın ya da o dönemin kaynaklarından faydalanılarak meydana...
Cevaplar
1
Görüntüleme
151
Tarih Biliminin Yöntemleri Her bilimde olduğu gibi tarih biliminde de araştırma yaparken belirli yöntemler uygulanır. Kaynak Tarama (Belge Bulma): Tarihî bir olayla ilgili bilgi veren her türlü malzemeyi toplama aşamasıdır. Tasnif (Sınıflandırma) (zamana, mekâna ve konuya göre): Tarihî bilgi...
Cevaplar
2
Görüntüleme
223
Olay- olgu Olay; tarihte insanlığı etkileyen siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik dinî konularda kısa sürede meydana gelen gelişmelerdir. Olaylar; kendine has özelliklere sahiptir, somut bilgiler içerir, yer ve zaman bildirir. Olayların başlangıç ve bitiş süreleri de bellidir. Olgu ise tarihte...
Cevaplar
1
Görüntüleme
165
Tarihin konusu, İnsanoğlunun meydana getirdiği faaliyetler, değişimler ve eserlerdir. Siyasi: Cumhuriyetin İlanı Askerî: Malazgirt Savaşı Sosyal: Orta Asya Türk Göçleri Ekonomik: Sanayi Devrimi Kültürel: Yazının İcadı Dinî: İslamiyet’in Doğuşu Mimari: Sultan Ahmet Camisi
Cevaplar
1
Görüntüleme
167
Tarihin Tanımı Geçmişte yaşayan insanların her türlü siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkilerini yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içinde belgelere dayandırarak objektif bir biçimde inceleyen bilim dalıdır. Tarihin konusunu insan faaliyetleri oluşturur. Ancak, aslında...
Cevaplar
2
Görüntüleme
130
1. ÜNİTE: TARİH VE ZAMAN 1.1. İNSANLIĞIN HAFIZASI TARİH - Bütün bilimlerin amacı insana hizmettir. - Mahiyetleri ve araştırma metotları bakımından bilimler ikiye ayrılır: a) Tabiî Bilimler b) Nazari (Beşerî) Bilimler - Tarih bilimi beşerî bir bilimdir. - Farklı dönemlerde, tarih hakkında...
Cevaplar
0
Görüntüleme
163
NEDEN TARİH? Tarihî Olaylara Bakış Açısı Tarih bilincine sahip kişiler, tarihle ilgili bilgileri eleştirel değerlendirmeye tabi tutar. Bu sayede insanlar, tarihî metinleri analiz ederken doğru-yanlış ayrımını yapabilme becerisini geliştirir. Tarih, uyguladığı yöntem gereği bireylerde...
Cevaplar
0
Görüntüleme
152
FİKİR ADAMLARINA GÖRE TARİH NEDİR? Herodot (MÖ 484-425): Tarih, insanların ve insan topluluklarının başlarından geçenleri kaydetme yoluyla edinilen bilgidir. İbn-i Haldun (1334-1406): Tarih, gerçeği araştırmak ve olayların sebeplerini bulup ortaya koymaktır. Olayların ilkeleri incedir, nitelik...
Cevaplar
0
Görüntüleme
137
Tarihin özellikleri • Tarihte deney ve gözlem yapılamaz, çünkü tarihî olaylar tekrarlanamaz. • Her tarihî olay, yaşandığı dönemin koşulları göz önünde bulundurularak incelenmelidir. • Tarihte neden - sonuç ilişkisi kurulmalıdır, çünkü tarihte olaylar süreklidir. • Tarihî bilgiler...
Cevaplar
0
Görüntüleme
123
  • Öne çıkan konu
Tarih Bilimine Giriş
Cevaplar
0
Görüntüleme
224
Cevaplar
0
Görüntüleme
141

En iyi kaynaklar

Üst