Tarihi Beldeler Mekanlar

Tarihi Beldeler Mekanlar
ANADOLU'DA PREHİSTORİK VE HİSTORİK DÖNEMLER Bilindiği gibi, araştırmacılar insanlık tarihini öncelikle iki ayrı döneme ayırır. Yazının bulunuşuna kadar olan döneme "Tarih Öncesi Çağlar", sonraki döneme ise "Tarih Çağları" adı verilir. Tarih öncesi çağlara ait bilgiler, yazısız belgelere, yani...
Cevaplar
0
Görüntüleme
186
THEBİA Boiotia'da, günümüzdeki Thebai kasabasının yerinde bulunan, efsaneye göre Fenikeli Kadmos tarafından kurulan Thebia Med Savaşları sırasında Perslerle ittifak yaptı. İki güçlü rakibi Atina ile Sparta arasında birçok kez el değiştirip, Epaminondas 'ın Sparta ordusunu Leuktra'da yok...
Cevaplar
0
Görüntüleme
86
ATİNA Eskiçağ'da Attike'nin ve bütün eski Yunanistan'ın başkenti olan Atina, daha M.Ö. II. binyılda önemli bir merkezdi. Homeros'un destanlarına göre, Kekropslar tarafından kurulmuştu. Kekropsların Balkanlar'dan gelip Batı Anadolu kıyılarına yerleşmiş İonialılar oldukları sanılmaktadır...
Cevaplar
0
Görüntüleme
86
İasos Kalıntılar, Milas'a 18 kilometre uzaklıkta yer alan Kıyıkışlacık Köyü'nde bulunmaktadır. 1929 yılında Asın Kuren adıyla kurulan köyün adı 1960'lı yıllarda Kıyıkışlacık olarak değiştirilmiştir. Yaklaşık 2000 kişinin yaşadığı köyün en büyük geçim kaynağı balıkçılık ve zeytinciliktir...
Cevaplar
0
Görüntüleme
179
BERGAMA TARİHİ Buluntular, Bergama ve yöresinde Prehistorik Çağ’dan bu yana yerleşildiğini kanıtlar. M.Ö. 6. Yy.’da ise Bergama Mysia Eyaleti’ne yerel olarak bağlıdır. Bu dönemde Lidya Devleti Bergama’da etkinliğini siyasal ve ekonomik yönden benimsetmiştir.Hitit devletinin üstünlüğüde...
Cevaplar
0
Görüntüleme
115
EFES (EPHESUS) Antik Çağ yazarlarına göre Efes, Smyrna gibi M.Ö. 3000 yıllarında kurulmuştur. Ancak Smyrna kurulduğunda, Efes o dönemin önemli liman kentleri arasındadıır. Dor istilası üzerine Ege kıyılarına yerleşen İonlar Efes’e yerleşmişler, daha sonra Lidya egemenliği döneminde şehirlerini...
Cevaplar
0
Görüntüleme
174
SARDES Sardes Lidya Krallığı’nın başkentidir. Hermos (Gediz) vadisi içinde, Tmoloslar’ın (Bozdağ) kuzey etekleri üzerindeki yalçın kayalıkta kurulmuştur. Güçlü surlarla çevrili sitalde krallık sarayı ile öteki resmi binalar olduğu anlaşılmaktadır. Aşağı kent stadelin batı ve kuzey etekleri...
Cevaplar
0
Görüntüleme
170
Boğazköy (Hattuşaş) Ören yeri Boğazköy (Hattuşaş) örenyeri, Çorum İli'nin 82 km. güneybatısında yer almakta olup Ankara'ya uzaklığı ise 208 km'dir. Hitit devletinin eski çekirdek bölgesinin merkezinde bulunan Boğazköy (Hattuşaş) örenyeri Budaközü Çayı vadisinin güney ucunda, ovadan 300 m...
Cevaplar
0
Görüntüleme
145
GORDİON (YASSIHÖYÜK) Frig Krallığı’nın başkenti Gordion’un kalıntıları Ankara-Eskişehir karayolu ve Sakarya ile Porsuk nehirlerinin birleştiği yerin yakınında Polatlı’nın kuzeybatısında bulunmaktadır. Gordion’un geçmişi MÖ 8. yüzyıl ortalarına kadar gider. Şehir en parlak dönemini MÖ 725 ve...
Cevaplar
0
Görüntüleme
133

En iyi kaynaklar

Üst Alt