Türk İslam Devletleri Sınavlara Hazırlık

Türk İslam Devletleri Sınavlara Hazırlık
TÜRK TARİHİNDE İLKLER – TÜRK-İSLAM TARİHİ İlk Türk-İslam Sentezi → Karahanlı Devleti İlk Türk-İslam Eseri → Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip yazdı. (Karahanlılar) İlk Türkçeyi resmi dil yapan → Karahanlılar İlk Türk Posta Teşkilatı → Karahanlılar İlk kervansaray (ribat) → Karahanlılar İlk...
Cevaplar
0
Görüntüleme
118
LYS İlk Müslüman Türk Devletleri ve Türkiye Tarihi Soruları ve Cevapları 1. Karahanlılar Dönemi’nde fermanlarda kullanıldığı bilinen ve Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonraki ilk edebî eser olan Kutadgu Bilig’in de yazıldığı alfabe aşağıdakilerden hangisidir? A) Göktürk B) Sogd C)...
Cevaplar
0
Görüntüleme
99
YGS İlk Müslüman Türk Devletleri ve Türkiye Tarihi Soruları ve Cevapları 1. İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devletlerinden biri olan Karahanlılarda; hükümdarlık halife tarafından tasdik edilmiş, ülkede halife adına hutbe okutulup para bastırılmıştır. Böyle olmakla birlikte İslamiyet öncesi...
Cevaplar
0
Görüntüleme
86
ÖYS Türk İslam Tarihi ve Türkiye Tarihi Çıkmış Sorular ve Cevapları 1. Gazneliler, Selçuklular ve Avarlar adlı Türk devletlerinden hangisi, “etnik köken/’e, hangisi “kurucusu”na ve hangisi “kuruluş yeri"ne göre adlandırılmıştır? Gazneliler Selçuklular...
Cevaplar
0
Görüntüleme
93
ÖSS İlk Müslüman Türk Devletleri ve Türkiye Tarihi Soruları ve Cevapları 1. XIII. yüzyılda Moğol İmparatorluğu’nun kurulup batı yönünde ilerlemesi ve Oğuzların kalabalık gruplar hâlinde Anadolu’ya gelip yerleşmeleri aşağıdakilerin hangisinde etkili olmuştur? A) Anadolu’nun...
Cevaplar
0
Görüntüleme
204
ÜSS Türk İslam Tarihi ve Türkiye Tarihi Çıkmış Soruları ve Cevapları 1. Kösedağı Savaşı aşağıda isimleri yazılı devletlerden hangileri arasında yapılmıştır? A) Memlûklar - İlhanlılar B) Moğollar - Harzemşahlar C) Moğollar - Anadolu Selçukluları D)...
Cevaplar
0
Görüntüleme
177
Türk İslam Tarihi Ders Notları- Konu Anlatımı Talas Savaşı Müslüman Araplarla Çinliler Talas ırmağı yakınlarında karşılaştılar. Türk boylarından Karluklar bu savaşta Müslüman Arapları destekleyerek savaşı kazanmalarını sağladılar (751). Bu savaşın sonucunda; Orta Asya Çinlilerin...
Cevaplar
0
Görüntüleme
126
Türk - İslam Tarihi ÖSS - YGS Tarih Soruları Sunusu
Cevaplar
0
Görüntüleme
281

En iyi kaynaklar

Üst Alt