Konu Anlatımı 1.3. Zamanın Taksimi

 • Konbuyu başlatan Talebe
 • Başlangıç tarihi
 • Cevaplar 0
 • Görüntüleme 2K
Konu Anlatımı 1.3. Zamanın Taksimi
Talebe Çevrimdışı

Talebe

Yönetici
Veliaht
14 Şub 2021
4,025
14,586
113
Meslek - Branş
Öğretmen - Tarih
1.3. ZAMANIN TAKSİMİ


Tarihin Dönemlendirilmesi:

 • İnsan, geçmişini bir düzene sokmak için asır, çağ, devir gibi terimlere başvurmuştur.
 • İnsanların yaşadıkları anı tespit edebilme isteklerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmış bir araç olan takvim, zaman belirlemede kullanılır.
 • Yazı sayesinde tarihin kaydını tutmaya başlayan insanoğlu yazının keşfini bir dönüm noktası olarak kabul etmiştir.
 • Bunun sonucunda yazıdan önceki zamanlar tarih öncesi, sonraki zamanlar ise tarihî dönemler olarak adlandırılmıştır.
 • Tarihî olayların daha rahat incelenmesi, araştırılması ve öğrenilmesi için tarihçiler tarihi belirli dönemlere (çağlara) ayırmıştır.
 • Geçmişin dönemlendirilmesinde farklı toplum ve kültürler kendi tarihlerindeki önemli olayları esas almıştır.
 • Batı toplumlarının tarihî gelişim aşamalarını gösteren kölelik, feodalizm, kapitalizm dikkate alınmıştır.
 • Avrupalı olmayan milletler, Avrupa coğrafyasını ve tarihini etkilerse (Kavimler Göçü ve İstanbul’un Fethi gibi) bu dönemlendirme içerisinde ancak yer alabilmiştir.


Takvim Sistemleri
 • İnsanlık; zamanı gün, hafta, ay, yıl gibi belli periyotlara bölmüş ve düzenli bir sistem çerçevesinde algılamıştır.
 • Hayatı bu çerçevede düzenlemek üzere insanlar yaklaşık 6000 yıldan beri takvim kullanmıştır.
 • Sümerler, Babiller, Mısırlılar, Yunanlar, İbraniler, Romalılar, Aztekler, Mayalar, Çinliler, Hintler, Tibetliler, Türkler ve Araplar gibi çok çeşitli millet ve topluluklar değişik takvimler meydana getirmiştir.
 • Takvimler iki esasa dayalı olarak hazırlanmıştır.


Güneş yılı:
 • Takvim ilk kez güneş yılına göre Mısırlılar tarafından, dünyanın güneş etrafındaki bir tam dönüşüdür.
 • 365 gün 6 saattir.


Ay yılı:
 • Ay yılına göre ise Sümerliler tarafından Ayın dünya etrafındaki 12 tam dönüşüdür.
 • 354 gündür.
 • İlk takvim bilgisi Mezopotamya medeniyetinde gelişti. Mısırlılar ilerletti. Roma Medeniyeti son şeklini verdi denilebilir.

Türkler de tarih boyunca yaşadıkları coğrafyaya göre kültürel, ekonomik ve dinî etkileşimlerin ürünü olarak çeşitli takvimler kullanmışlardır.


a-12 Hayvanlı Türk Takvimi:

 • En eski Türk takvimidir.
 • Hunların Bozkır kültürünü yansıtır.
 • Her ay bir hayvanla anılır.
 • 12 ay vardır.
 • İslam öncesi kullanılmıştır.
 • Güneş yılına göre hesaplanmış (365 gün) Uygurlar bulmuştur.
 • Takvim-i Türki, Sal-i Türki adı ile bilinir.
 • Çin ve Tibet de kullanıldı.

b- Hicri Takvim :
 • Müslüman olan Türklerin en uzun süre kullandığı takvimdir.
 • Hz. Muhammed'in (622) Hicreti'ni esas alır.
 • Hz. Ömer zamanında kullanılmaya başlanmıştır.
 • Ay yılı esasına göre yapılmıştır (354 gündür).


c- Celalî Takvimi:
 • Sadece Selçuklular kullandı.
 • Sultan Melikşah'ın emri ile Ömer Hayyam tarafından hazırlanmıştır.
 • Güneş yılı esasına dayanır.
 • Başlangıç 1079'dur.


d- Rumi Takvim:
 • Sadece Osmanlılar kullanmıştır.
 • II. Mahmut döneminde sadece Mali işler için yapılmış, başlangıcı Hicret, fakat ay yılı yerine işleyişi güneş yılına dayalı takvimdir.
 • 365 gün esasına dayanır.


e- Miladi Takvim:
 • Bugün kullanılan takvimdir.
 • 26 Aralık 1925 yılında kabul edilmiştir.
 • 365 gün 6 saattir.
 • Güneş yılı esasına dayanır.
 • Hz. İsa'nın doğumunu esas alır.
 • Kökeni Mısırlılara dayanan bu takvimi Romalılar geliştirmiş ve Papa 13. Gregorious (Gregoryus) son şeklini vermiştir.
 • Bu takvime son şeklini Romalılar vermiştir.


Yüzyıl Hesaplaması
 • Her yüzyıla bir asır denir.
 • Yüzyıl hesaplamalarında verilen tarih bir ve iki basamaklı sayıdan oluşuyor ise I. yüzyıldır. Üç basamaklı sayıdan oluşan bir tarih ise yüzler basamağına bir eklenir. Dört basamaklı sayıdan oluşan bir tarih ise binler ve yüzler basamağındaki sayılar iki basamaklı kabul edilir ve bu sayıya bir eklenir.
 • Örnek: 1453’teki İstanbul’un Fethi, XV. yüzyılın ikinci yarısında ve aynı yüzyılın üçüncü çeyreğinde meydana gelmiştir.
 • Not: M.Ö rakam büyüdükçe olay bizden uzaklaşır. M.S. rakam büyüdükçe olay bize yakınlaşır.
 

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Geri
Üst Alt