1.Ünite: İki Küresel Savaş Arasında Dünya Kazanım ve Açıklamaları (4 Saatlik)

1.Ünite: İki Küresel Savaş Arasında Dünya Kazanım ve Açıklamaları (4 Saatlik)
Tarih Öğretmeni Çevrimdışı

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
13 Şub 2021
4,718
1
592
113
Türkiye
Meslek - Branş
Tarih Öğretmeni
1.ÜNİTE: İKİ KÜRESEL SAVAŞ ARASINDA DÜNYA KAZANIM VE AÇIKLAMALARI (4 SAATLİK)

1.1. İkinci Dünya Savaşı'na neden olan gelişmeler bağlamında Birinci Dünya Savaşı'nın siyasi ve ekonomik sonuçlarını değerlendirir.


a) Birinci Dünya Savaşı'nın arka planında yer alan stratejik ve emperyalist rekabet vurgulanır.

b) Birinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında ülkelerin sınırlarında meydana gelen değişim haritalar üzerinde gösterilir.

c) Birinci Dünya Savaşı sonrasında gerçekleştirilen Paris Barış Konferansı ve Versailles (Versay)

Barış Antlaşması'na kısaca değinilir.

ç) Komünizm, faşizm, nasyonal sosyalizm ideolojileri üzerinde durulur.


1.2. SSCB'nin kurulmasının Orta Asya Türk toplumlarında meydana getirdiği değişimi örneklerle açıklar.

SSCB hâkimiyetindeki 1918 sonrası bağımsızlığını ilan eden Türk devletlerinin (Türkistan Millî Mücadeleleri ve Basmacı Hareketi, Gazavât/Müridizm Direniş Hareketi, Azerbaycan, Başkortostan) siyasal akıbetlerine ve Türk topluluklarının siyasal bağımsızlık hareketlerine değinilir.

1.3. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Orta Doğu'da manda yönetimlerinin kurulmasının ve Afrika'daki sömürgecilik faaliyetlerinin siyasi sonuçlarını açıklar.

a) Yirminci yüzyıldaki küresel strateji ve teorilerin Orta Doğu'ya yansımaları sonucunda Osmanlı Devleti'nin ortadan kaldırılmasının bölgeye etkileri üzerinde durulur.

b) Savaş sırasında imzalanan Sykes Picot ve Mac Mahon Antlaşmalarının modern Orta Doğu'nun oluşumuna etkisine değinilir.

c) Manda, sömürge ve emperyalizm kavramları ile ilgili kavram haritası oluşturulur ve örnekler verilir.

ç) Avrupa ülkelerinin Orta Doğu ve Afrika'daki sömürge politikalarına örneklerle değinilir.


1.4. Modern kara, deniz ve hava hâkimiyet teorileri ile mutlak güç arzusu arasındaki ilişkiyi açıklar.

Kara, deniz ve hava hâkimiyet teorilerine değinilerek küresel güçlerin mutlak güç olma arzusu vurgulanır.

1.5. Japonya'nın Uzak Doğu'da yeni bir güç olarak ortaya çıkmasının dünya güçler dengesine olan etkisini açıklar.

a) Meiji Restorasyonu'nun Japon modernleşmesine olan etkisine değinilir.

b) Uzak Doğu'da yeni bir güç olarak ortaya çıkan Japonya'nın yayılmacı siyaseti ve bu siyasetin kıtaya etkisi üzerinde durulur.


1.6. İki dünya savaşı arasındaki dönemde dünyada meydana gelen siyasi ve ekonomik gelişmeleri açıklar.

a) 1929 Dünya Ekonomik Buhranı (Kara Perşembe) ve etkileri üzerinde durulur.

b) Almanya'da ortaya çıkan hiper enflasyonun siyasi ve sosyal sonuçlarına (Almanya'daki siyasi kargaşa ve Nazizmin yükselişi) değinilir.


1.7. İki dünya savaşı arasındaki dönemde dünyada meydana gelen sosyokültürel olayları ve bilimsel gelişmeleri açıklar.

a) Sosyokültürel olaylara ve bilimsel gelişmelere öncülük eden dönemin edebiyat, sanat ve bilim insanları ile çalışmaları (John Steinbeck / Gazap Üzümleri, Picasso / Guernica ve Albert Einstein / İzafiyet Teorisi) tanıtılır.

b) Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin askeri ve mimari alan ile sağlık alanında getirdiği yenilikler üzerinde durulur.

c) Dünyada sinema ve radyonun propaganda aracı olarak sosyokültürel etkisine değinilir.
 

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Benzer konular

Geri
Üst Alt