Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
Katılım
13 Şub 2021
Mesajlar
4,650
Çözümler
1
Tepkime puanı
342
Puanları
83
Yaş
52
Konum
Türkiye
Web sitesi
www.tarihbilinci.com
Meslek - Branş
Tarih Öğretmeni
6. ÜNİTE: TÜRKLERDE SANAT KAZANIM VE AÇIKLAMALARI (4 SAATLİK)

6.1. İlk Türk devletlerinde yaşam biçiminin sanata etkilerini açıklar.


a) Güncel bulgulardan hareketle Hun, Kök Türk ve Uygurlardaki sanat anlayışı ve sanat dalları (maden, halı, minyatür, çini sanatı, resim, müzik, heykel, tiyatro, hayvan üslubu, çadır sanatı) üzerinde durulur.

b) Türklerdeki toplumsal hayat ve dinî inanışın sanata etkileri üzerinde durulur.

c) İlk Türk devletlerindeki anıt mezar mimarisine değinilir.

ç) İlk Türk devletlerinde şehir mimarisi (kent, ordu, uluş, balık) üzerinde durulur.

d) Türk sanat ve mimarisinde kullanılan renklerin, sembollerin ve motiflerin ifade ettikleri anlamlar değişim ve süreklilik açısından ele alınır.


6.2. İslamiyet'in kabulü ile birlikte İlk Türk İslam devletlerinde sanat anlayışında meydana gelen değişim ve gelişimi kavrar.

a) Karahanlı, Büyük Selçuklu ve Türkiye Selçuklu Devletleri üzerinde durulur.

b) İslamiyet'in kabulü ile birlikte inancın sanata (maden işlemeciliği, halı, minyatür, çini, hat, süsleme ve tezhip) ve mimariye (kale, şehristan, saray, medrese, ribat, kervansaray, camii, türbe, kümbet) yansımaları seçilen örnekler üzerinden ele alınır.

c) İslamiyet'in kabulü ile birlikte Türk sanat ve mimarisinde kullanılan renklerin, sembollerin ve motiflerin ifade ettikleri anlamlara değinilir.


6.3. Osmanlı sanatının kendine has özelliklerini analiz eder.

a) Hüküm sürdüğü coğrafyadaki kültür ve sanat mirasının Osmanlı sanatına etkileri üzerinde durulur.

b) Dönemin güzel sanatları ve sanatsal çeşitliliği örnekler (müzik, edebiyat, görsel sanatlar vb.) üzerinden ele alınır.

c) Dönemin mimari eserlerinin özelliklerine örnek eserler üzerinden değinilir. Eserlerin mimarları kısaca tanıtılır.

ç) Devlet yöneticilerinin Osmanlı sanatının gelişimine katkıları örneklerle vurgulanır.

d) Aile hayatı ile konut arasındaki ilişki ve bunun mimariye yansıması örneklerden yararlanılarak ele alınır.

e) Osmanlı ve Batı sanatının karşılıklı etkileşimine değinilir.


6.4. Cumhuriyet Dönemi ile birlikte sanat anlayışında meydana gelen değişimleri değerlendirir.

a) Cumhuriyet Dönemi'nde mimari, heykel, resim ve müzik örnekler üzerinden ele alınır.

b) Müzikte batılılaşma ve yeni eğilimler üzerinde durulur.

c) Dönemin mimarî eserlerinin estetik yönü üzerinde durulur.


6.5. Kültürel mirasın korunması ve geleceğe aktarılmasının önemini kavrar.
 
Üst Alt