Konu Özeti Sınavlara Hazırlık Anadolu Selçuklu Devleti (1077-1308)

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
Katılım
13 Şub 2021
Mesajlar
4,743
Çözümler
1
Tepkime puanı
361
Puanları
83
Yaş
52
Konum
Türkiye
Web sitesi
tarihbilinci.com
Meslek - Branş
Tarih Öğretmeni
Anadolu Selçuklu Devleti (1077-1308)

 • Büyük Selçuklu Hükümdarı Melikşah tarafından Anadolu hükümdarlığına tayin edilen Kutalmış'ınoğlu Süleyman Şah tarafından 1077 tarihinde kuruldu.
 • Büyük Selçuklular'a bağlı olan bu devletin başkenti İznik idi.
 • Süleyman Şah, halife tarafından onaylanarak "Sultan" ünvanı ile şereflendirildi.
Süleyman Şah Dönemi
 • 1077 tarihinde Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurdu.
 • İlk önce Konya, Afyon, Kütahya'yı alarak İznik'e kadar ilerledi.
 • Tarihte ilk kez Boğaz'ın Anadolu yakası Türkler tarafından kontrol altına alındı.
 • 1086 yılında yapılan Habur Savaşı'nda Suriye Selçuklu hükümdarı Tutuş'a yenildi ve öldü.
 • UYARI : Boğazın Anadolu yakası ilk defa kontrol altına alınmış ve Boğaz'dan geçen gemilerden gümrük alınmıştır.
I. Kılıç Arslan Dönemi
 • Melikşah'ın ölümü üzerine Berkyaruk, Süleyman Şah'ın oğlu Kılıç Arslan'ı 1092'de Anadolu hükümdarlığına tayin etti.
 • 1096 yılında başlayan I. Haçlı Seferi'nde, İznik ve Batı Anadolu Bizanslılara verildi.
 • UYARI : Bu durum Bizans'ın işine gelmiş, Türklere karşı savunmayı bırakıp taarruza geçmiştir.
 • I. Kılıç Arslan, 1107 tarihinde Büyük Selçuklularla yaptığı savaşta Habur Irmağı'nda boğularak öldü.
 • UYARI : İznik 'in kaybedilmesi üzerine devletin merkezi Konya'ya taşınmıştır. Bu durum Türkler'in Batı'ya ilerleyişini bir süre engellemiştir.
 • 1116 tarinde Aadolu Selçuklu Devleti'nin başına geçti.
 • Bir süre Danişmentlilere bağlı olarak hareket etmek zorunda kaldı.
 • 1147 tarihinde II. Haçlı seferi başladı. Haçlılar bozguna uğratıldı.
 • Sultan I. Mesut 1155 tarihinde vefat etti.
 • UYARI : Anadolu'daki ilk bayındırlık ve kurumlaşma hareketleri bu dönemde başlamıştır.
II. Kılıç Arslan Dönemi
 • I. Mesut'un 1155 tarihinde ölümü üzerine oğlu II. Kılıç Arslan başa geçti.
 • 1176 tarihinde Miryakefalon'da Bizanslılar bozguna uğratıldı.
 • UYARI : Bir daha Anadolu için "Türkler'in işgali altındaki ülke" deyimi kullanılmadı.
 • Miryakefalon'dan sonra Türkler'in Anadolu'ya yerleşmesi kesinleşti.
 • 1178 tarihinde Danişmenliler Beyliği'ne son verildi.
 • II. Kılıç Arslan, 1192 yılında öldü. Selçuklu tahtına Gıyaseddin Keyhüsrev geçti.
Süleyman Şah Dönemi
 • Rükneddin Süleyman, 1192 tarihinde tahta geçen Gıyaseddin Keyhüsrev'i tanımayarak, 1196 tarihinde başa geçti.
 • Bizans'ı vergiye bağladı, Çukurova Ermenilerini Torosların güneyine çekilmeye zorladı.
 • Saltuklu Beyliği'ne son verdi. Süleyman Şah, 1204 tarihinde öldü.
 • UYARI : Bu tarihten itibaren Anadolu Selçukluları Gürcülerle komşu oldu.
I. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi
 • Süleyman Şah'ın 1204 yılında ölümü üzerine tahta Gıyaseddin Keyhüsrev yeniden geçti.
 • Karadeniz seferi sonunda Trabzon Rum Devleti'ni yendi.
 • Akdeniz seferi sonunda Antalya'yı aldı.
 • UYARI : Anadolu Selçukluları ilk kez Akdeniz'e indi. Antalya ithalat ve ihracat yapılan yer haline geldi. Ticareti geliştirmek amacıyla Venedik'le ilk defa ticaret anlaşması yaptı.
 • İlk defa bir ticaret anlaşması Venediklilerle bu dönemde yapıldı.
 • Gıyaseddin Keyhüsrev 1211 tarihinde öldü.
I. İzzeddin Keykavus Dönemi
 • Gıyaseddin Keyhüsrev'in 1211 yılında ölmesi üzerine tahta geçti.
 • Trabzon Rum İmparatorluğu'nu yenerek Sinop'u fethetti.
 • Böylece Anadolu Selçukluları ilk defa Karadeniz'e ulaştı.
 • Kıbrıs Krllığı ve Venedik Cumhuriyeti ile ticaret antlaşmaları imzaladı.
 • I. İzzettin Keykavus 1220 yılında öldü.
Alaaddin Keykubat Dönemi
 • İzzettin Keykavus'un 1220 yılında ölümü üzerine tahta geçti.
 • Kırım'a bir donanma göndererek Kırım'ın Suğdak Limanı'nı fethetti.
 • UYARI : Anadolu Selçuklu Devleti böylece ilk deniz aşırı sefer yapmış oldu. Karadeniz ticareti tam güvenliğe kavuştu.
 • 1228'de Mengücek Beyliğine son verdi.
 • 1230 tarihinde Yassı Çimen Savaşı'nda Harzemşahları yendi.
 • UYARI : Bu savaşın tek olumsuz yönü Anadolu'yu Moğol istilasına açık hale getirmesidir. Bunun nedeni Harezmşahların Anadolu Selçukluları ile Moğollar arasında tampon bölge olmasıdır. Bu tampon bölge ortadan kalkınca Anadolu Moğollarla komşu oldu.
 • I. Alaaddin Keykubat 1237 yılında bir ziyafet esnasında zehirlenerek öldü.
2-Yıkılış Dönemi
 • Alaaddin Keykubat'ın ölümü üzerineoğlu II. Gıyaseddin Keyhüsrev tahta geçti.
 • Asya'da başlayan Moğol istilası bir çok Türkmen boyunun Anadolu'ya göç etmesine neden oldu.
 • Baba İshak, 1240 tarihinde devlete karşı ayaklandı.
 • 1242 yılında Moğollar, Anadolu'ya girdi.
 • 1243 yılında Kösedağ Savaşı'nda Selçuklular yenildi.
 • II. Gıyaseddin'in ölümü üzerine Rükneddin Kılıç Aslan tahta geçti.
 • Memlük hükümdarı Baybars Anadolu'yu Moğol baskısından kurtarmak için Anadolu'ya gelerek Moğolları yenilgiye uğrattı.
 
Son konular
Üst Alt