Konu Özeti Sınavlara Hazırlık Atatük İlkeleri

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
Katılım
13 Şub 2021
Mesajlar
4,644
Çözümler
1
Tepkime puanı
343
Puanları
83
Yaş
51
Konum
Türkiye
Web sitesi
www.tarihbilinci.com
Meslek - Branş
Tarih Öğretmeni
Atatük İlkeleri

 • Cumhuriyetçilik; Devlet başkanının belli bir süre için seçilerek iş başına geldiği devlet ya da yönetim biçimidir.
 • Cumhuriyet yönetimlerinin temeli seçimdir.
 • Egemenliğin halka ait olduğu tek yönetim biçimidir.
 • Cumhuriyet rejiminde yasaları koyacak kişiler, yani meclis seçim ile belirlenir.
 • Sınıf ve cins ayrımı olmaksızın herkesin yönetime katıldığı yönetim biçimidir.
 • Kısaca halkın kendi kendisini yönetebildiği, egemenliğin ulusa ait olduğu ve herkesin eşit haklara sahip ve özgürce haklarını kullandığı yönetim biçimidir.
 • Milliyetçilik, bireylerin ait oldukları milletin varlığını ve birliğini sürdürmesi ve yüceltmesi için diğer bireylerle ortak çalışam bilincine sahip olmasıdır.
 • Millet, aynı dili konuşan, ortak bir geçmişi olan ve gelecekte birlikte yaşama duygusuna sahip olan insan topluluklarına denir.
 • Milliyetçilik, kendi milletini ve kültürünü yaşatmak ve onu yüceltmek için yapılan çabalar ve benimsenen ilkeledir.
 • Her milletin bağımsız olup kendi devletini kurmasıdır.
 • Her milletin kendi kendini yönetmesi ve egemenliğin millete ait olmasıdır.
 • Her milletin kendi dilini, yurdunu, tarihini, sanatını ve kültürünü yaşatmasıdır.
 • Halçılık, bir milleti oluşturan çeşitli meslek ve toplumsal grupları içinde bulunduran insanların, halk tarafından halk içinde yönetilmesi.
 • Halk, bir ülkede yaşayan ve o ülkenin vatandaşı olan herkese denir.
 • Halkçılık aynı zamanda millet içindeki çeşitli insan gruplarının çıkarına ve yararına bir siyaset izlemesidir.
 • Diğer taraftan halkın kendi kendisini yönetmesi ve ülkede yaşayan herkesin kanun önünde eşit olması, hiçbir toplumsal gruba ve sınıfa ayrıcalık tanınmamasıdır.
 • Devlet, toplum halinde yaşayan insanların, aralarındaki düzeni kurmak ve sürdürmek için oluşturdukları güce denir.
 • Devletçilik, ekonomik alanda doğrudan doğruya devletin müdahalesini öngören sistemdir.
 • Türkiye'de Cumhuriyet'in ilanından sonra devletçi ekonomik sistem uygulanmaya başlandı. Bunun nedenleri :
 • Halkın elinde yeterli sermaye olmaması nedeniyle özel işletmeciliğin ülke ihtiyaçlarını karşılayamaması.
 • Girişimci sınıfın yetersizliği ve teknik eleman sıkıntısı.
 • Türk insanının daha çok tarıma ve devlet memurluğuna eğilim göstermesi.
Devletçi ekonominin amaçları :
 • 1. Devletin büyük işletmeleri ve önemli hizmetleri doğrudan doğruya yerine getirmesi
 • 2. Fiyatların piyasada arz ve talebe göre kendiliğinden oluşmasına müsaade etmemesi.
 • 3. Üretilen mamullerin fiyatını belirlemesi
 • 4. Ekonomideki hedeflerin beşer yıllık planlar halinde belirlenmesi
 • 5. Özel işletme ve devlet işletmesinin aynı anda bulunması anlamına gelen "karma ekonomi"nin benimsenmesi.
İnkılapçılık
 • İnkılap, bir halden başka hale dönüşme, biçim değiştirme, devrim anlamına gelir.
 • Diğer taraftan, inkılap, toplumların çeşitli alanlarda, toplumun ihtyaçlarına göre birtakım düzenlemelerle birlikte yeni bir düzen getirmesidir.
 • Atatürk inkılapçılığı; toplumsal ihtiyaçları karşılamak için kurallar koymayı, düzenlemeler yapılırken izlenecek yol ve yöntemler belirlemeyi öngörür.
 • Laiklik; din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil, akla ve bilime dayandırılması, fakat kimsenin inancına ve vicdan hürriyetine karışılmamasıdır.
 • Devlet kurum ve kuruluşlarının laikleşmesi aşamaları şu şekilde olmuştur :
 • 1 Kasım 1922'de Saltanat kaldırıldı.
 • 3 Mart 1924'te Halifelik, Şeriye ve Evkaf Vekillikleri ve medreseler kaldırıldı. Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edildi.
 • 1924 Anayasası'na "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dini İslamdır." maddesi eklendi.
 • 10 Nisan 1928'de, anayasadan "Devlet dini İslamdır." hükmü çıkarıldı.
 • 1937 Anayasası'na "Türkiye Cumhuriyeti Devleti laiktir." ilkesi konuldu.
 
Son konular
Üst Alt