Günün Hadisi

Günün Hadisi
Yorgun Çevrimdışı

Yorgun

Yönetici
Vezir-i Azam
13 Şub 2021
91
2,783
83
Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Kul bir hata işlediği zaman kalbine siyah bir nokta vurulur. Şâyet günahtan vazgeçer, istiğfâr ve tevbe ederse kalbi cilâlanır. Böyle yapmaz da tekrar hatalara yönelirse siyah nokta artırılır ve neticede bütün kalbini kaplar.”

(Tirmizî, Tefsîr, 83; İbn-i Mâce, Zühd, 29)
 
Yorgun Çevrimdışı

Yorgun

Yönetici
Vezir-i Azam
13 Şub 2021
91
2,783
83
Muâz İbni Cebel radıyallanu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Muâz’ın elini tutmuş ve şöyle buyurmuştur:

Ey Muâz, Allah’a yemin ederim ki, ben seni gerçekten seviyorum. Sonra da ey Muâz sana her namazın sonunda:

اللَّهُم أَعِنِّي على ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ ، وحُسنِ عِبَادتِك “ Allahım! Seni anmak, sana şükretmek ve sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et!” duasını hiç bırakmamanı tavsiye ediyorum.”

Ebû Dâvûd, Vitr 26; Nesâî, Sehv 60. Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd 30
 
Comment
Yorgun Çevrimdışı

Yorgun

Yönetici
Vezir-i Azam
13 Şub 2021
91
2,783
83
İbrahim b. Mehdi es-Sülemi, babası vasıtasıyla sahabe olan dedesinden: “Ben, Rasülullah (s.a.v.)'i, 'Bir kul (cennetteki) makamına ameliyle erişemeyecekse, Allah onun bedenine, malına veya çoluk çocuğuna bir sıkıntı verir. Sonra Allah o kulu bu sıkıntıya sabretmeye muvaffak kılar. Sonunda Yüce Allah o kulu kendi katında hazırlanmış olan makama, eriştirir." buyururlarken işittim.” dedi.

(Ebu Davud, Cenaze ,3092)
 
Comment
Yorgun Çevrimdışı

Yorgun

Yönetici
Vezir-i Azam
13 Şub 2021
91
2,783
83
“Birbirinize hiddetlenmeyin, düşmanca davranmayın, birbirinize hased etmeyin, kiskanmayın, birbirinize arka çevirmeyin: Ey Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir müslümana, üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durması helâl olmaz.”

(Buhârî, "Edeb",57)
 
Comment
Yorgun Çevrimdışı

Yorgun

Yönetici
Vezir-i Azam
13 Şub 2021
91
2,783
83
Ebü Hureyre (r.a.)'den, Rasülullah (sav):

"Yüce Allah, ortaklardan biri arkadaşına hıyanet etmedikçe Ben iki ortağın üçüncüsüyüm. Ama birisi diğerine hıyanet ederse Ben aralarından çekilirim.' buyurmaktadır." buyurdular.

(Ebu Davud, Alışveriş , 3385)
 
Comment
Yorgun Çevrimdışı

Yorgun

Yönetici
Vezir-i Azam
13 Şub 2021
91
2,783
83
Allah rasulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Şu kalpler demirin suya değdiğinde paslanması gibi paslanır."

Sahâbe: "Ey Allah'ın Resulü! Bunun cilâsı nedir?" dediler.

Efendimiz: "Ölümü çok hatırlamak ve Kur'an okumak" buyurdu.

(Molla Ali el-Kârî, Mirkâtü'l-mefâtîh, 2168)
 
Comment
Yorgun Çevrimdışı

Yorgun

Yönetici
Vezir-i Azam
13 Şub 2021
91
2,783
83
Ebü Hureyre (r.a.)'den, Rasülullah (s.a.v.):

"Üç sınıf var ki, Allah kıyamet gününde onlarla konuşmaz. Bunlar; yanındaki suyun fazlasını yolcuya vermeyen, ikindiden sonra malını satmak için yalan yere yemin eden ve halifeye biat edip, halife kendisine verirse sözünde duran, vermezse sözünde durmayan kişidir” buyurdu.

(Ebu Davud, Ücretler, 3476)
 
Comment
Yorgun Çevrimdışı

Yorgun

Yönetici
Vezir-i Azam
13 Şub 2021
91
2,783
83
Câbir b. Abdillah (r.a)'den, Eb'ul-Heysem b. et-Teyhân (r.a), Rasülullah (s.a.v.) için bir yemek hazırladı ve Rasülullah (s.a.v.)i sahabeleriyle birlikte (yemeğe) davet etti. (Yemek) bitirilince Rasülullah (s.a.v.) sahabelerine: "Kardeşinizi mükâfatlandırın." buyurdu. Sahabeler: “Ey Allah'ın Rasülü! Onu mükâfatlandırmak nasıl olur?” dediler. Rasülullah (s.a.v.) de: "Bir adamın evine gidilir, yemeği yenilir, içeceği içilir, sonra da ona dua edilirse, işte bu onu mükâfatlandırmaktır.” buyurdular.

(Ebu Davud, Yiyecekler, 3855)
 
Comment

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Geri
Üst Alt