Neler yeni

LYS İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Kültür ve Uygarlığı Soruları

Konu Bilgileri

Konu Hakkında Merhaba, tarihinde İslam Öncesi Türk Tarihi Sınavlara Hazırlık kategorisinde Tarih Öğretmeni tarafından oluşturulan LYS İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Kültür ve Uygarlığı Soruları başlıklı konuyu okuyorsunuz. Bu konu şimdiye dek 325 kez görüntülenmiş, 0 yorum ve 0 tepki puanı almıştır...
Kategori Adı İslam Öncesi Türk Tarihi Sınavlara Hazırlık
Konu Başlığı LYS İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Kültür ve Uygarlığı Soruları
Konuyu başlatan Tarih Öğretmeni
Başlangıç tarihi
Cevaplar
Görüntüleme
İlk mesaj tepki puanı
Son Mesaj Yazan Tarih Öğretmeni

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
Katılım
13 Şub 2021
Konular
3,652
Mesajlar
4,008
Tepki puanı
290
Puanları
83
Yaş
51
Konum
Türkiye
Web sitesi
www.tarihbilinci.com
Meslek - Branş
Tarih Öğretmeni
LYS İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Kültür ve Uygarlığı Soruları1. IV. yüzyıl sonundan XV. yüzyıl ortasına kadar varlığını sürdüren Doğu Roma İmparatorluğu aşağıdaki Türk devletlerinden hangisiyle çağdaş olmamıştır?


A) Asya Hun B)Avar C) Uygur D)Akhun E)Hazar

(2012-LYS)


2. Hristiyanların, günahlarından dolayı Tanrı’nın kendilerini cezalandırmak amacıyla gönderdiğini düşündükleri ve “Tanrı’nın Kamçısı" olarak niteledikleri, döneminde Avrupa Hun Devleti’nin en parlak zamanını yaşadığı Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mete B)Balamir C)Teoman D)Attila E)Bumin Kağan

(2012-LYS)

3.


Devlet

Özellik

I.

Asya Hun

Bilinen ilk Türk devleti olması

II.

Göktürk

Orhun Kitabelerinin yazılması

III.

Avar

Hristiyanlığı kabul eden ilk Türk devleti olması

IV.

Uygur

Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti olması

V.

Avrupa (Batı) Hun

Museviliği kabul eden ilk Türk devleti olması


Türk devletleriyle ilgili yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) I. B)II. C)III. D)IV. E)V.

(2011-LYS)


4. Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet öncesi göçebe yaşam sürdüren Türk topluluklarından günümüze ulaşmış arkeolojik buluntulardan biri olamaz?

A) Kap kacak

B) Kolye, bilezik gibi süs eşyaları

C) At koşum takımları

D) Saray kalıntıları

E) Kılıç kabzaları

(2011-LYS)


5. Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet öncesi Türklerde gök bilimi alanında bilgi birikimi olduğuna kanıttır?

A) On iki hayvanlı takvimin oluşturulması

B) Tötö Kanalı'nın açılması

C) Balbalların dikilmesi

D) Orhun Kitabelerinin yazılması

E) Balık adı verilen şehirlerin kurulması

(2011-LYS)


6. Aşağıdakilerden hangisi, Göktürklerde yaygın olan Gök Tanrı inancıyla ilgili esaslardan biri değildir?

A) İyilerin uçmağa (cennete), kötülerin tamuya (cehenneme) gideceğine inanılması

B) Yuğ adı verilen cenaze törenleri düzenlenmesi

C) Din adamlarına yabgu adı verilmesi

D) Hakanın, yetkilerini Tanrı'dan aldığına inanılması

E) Ölen kişinin, eşyalarıyla gömülmesi

(2011-LYS)

7.

I. Şaman Gizli güçleri olduğuna inanılan din adamları

II. Esik Kurganı Altın Adam zırhının bulunduğu Kazakistan'daki mezar

III. İpek Yolu Çin'den başlayıp Orta Asya'yı geçerek Akdeniz ve Karadeniz'de sona eren ticaret yolu

IV. İl Belli toprağı ve hukuki düzeni olan siyasi topluluk

V. Ekberiyet sistemi - Güçlü olanın tahta geçmesi usulü


Yukarıdakilerden hangisinin açıklaması karşısında yanlış olarak verilmiştir?

A) I. B) II. C)III. D) IV. E) V.

(2011-LYS)


8. Türk tarihinde görülen Kürşad Ayaklanmasıyla ilgili olarak aşağıda verilen,

I. Türklerin, bağımsızlığı amaçlayan hareketlerinden biridir.

II. Doğu Göktürk Devleti’nin Çin egemenliği altında bulunduğu dönemde gerçekleşmiştir.

III. Türklerin, İslamiyeti kabul etmelerinde etkili olmuştur.

bilgilerinden hangileri doğrudur?

A)Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D)I ve II E) I, II ve III

(2010-LYS)


9. VI. yüzyılda gerçekleşen olaylardan bazıları şunlardır: Orta Asya ipek ticaretinin bir bölümünü elinde tutan Akhunlara karşı, Batı Göktürklerin yöneticisi İstemi Yabgu Sasanilerle anlaştı. Her iki devlet tarafından zorlanan Akhunlar Devleti yıkıldı. Sasaniler, Soğdlu ipek tüccarlarının geçişini -yasakladı. İstemi Yabgu bu kez Sasanilere karşı Bizans’la iş birliği yaptı. Bizans’la Sasaniler arasında savaş oldu. Savaş sonunda Sasaniler eski gücünü kaybetti.

Bu olaylara göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?

A) İpek Yolu Bizans için önemlidir.

B) İpek Yolu’nun Orta Asya ekonomisi için önemi çok büyüktür.

C) Sasanilerin zayıflaması İran’ı saldırıya açık duruma getirmiştir.

D) Batı Göktürk Yabgusu, devletin çıkarları doğrultusunda değişken ittifak arayışlarına girmiştir.

E) Bizans, Akhun topraklarını ele geçirmiştir.

(2010-LYS)


10.

I. Turan (Hilal) taktiği

II. Hayvan figürleri

III. İkili teşkilat

Türk devletleriyle ilgili yukarıdaki kavramların sanatta betimleme, savaş yöntemi ve devlet yönetimi alanlarına göre doğru sıralanış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) I, II, III B) I, III, II C) II, I, III D)II, III, I E) III, I, II

(2010-LYS)


11. Türk tarihiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Türkistan’ın Sincan özerk bölgesinde yaşayan topluluklardan biri Uygurlardır.

B) Orta Asya’da kurulan ilk Türk Devleti Göktürklerdir.

C) Avrupa Hunlarının kurucusu Mete Han’dır.

D) Kartuklar Avrupa’da devlet kurmuştur.

E) Alparslan Malazgirt Savaşı’nı Haçlılara karşı kazanmıştır.

(2010-LYS)


12. Uygurlar, 745 yılında Karluk ve Basmillerle birleşip Göktürk Devleti’ni yıkarak yerine Orhun Nehri kıyılarında başkent Ötüken olmak üzere yeni bir devlet kurmuşlardır. Dokuz aile birliğinden oluşan Uygurlar, Karluk ve Basmil topluluklarını da itaatleri altına alarak bu sayıyı on bire çıkarmışlardır.

Yalnız bu bilgiyle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Göçebe yaşam sürdürülmüştür.

B) Uygurlar, farklı toplulukları bir araya getirmişlerdir.

C) Çin’in baskısıyla batıya göçler olmuştur.

D) Kartuklar Uygurlardan önce devlet kurmuştur.

E) Kartuklar Orta Asya’nın Türk egemenliğinde kalmasında etkili olmuştur.

(2010-LYS)


13. Türk devlet anlayışında yönetme yetkisi, kurucu hanedana özgü sayılmıştır. Bu nedenle başka bir hanedan saltanat mücadelesinde bulunamamıştır.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaşça büyük hanedan üyesinin tahta geçmesi

B) Hanedan üyelerinin illere vali olarak atanması

C) Hükümdarlığın hukuksal kaynağının tanrısal olduğuna inanılması

D) Yönetimin babadan oğula geçmesi

E) Hükümdar eşlerinin devlet yönetiminde söz sahibi olabilmesi

(2010-LYS)İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Kültür ve Uygarlığı LYS Soruları Cevap Anahtarı

1.A 2. D 3. E 4. D 5. A 6.C 7.E 8. D 9. E 10. C 11. A 12.B 13.C
 
 • :)
 • ;)
 • :(
 • :mad:
 • :confused:
 • :cool:
 • :p
 • :D
 • :eek:
 • :oops:
 • :rolleyes:
 • o_O
 • :cautious:
 • :censored:
 • :cry:
 • :love:
 • :LOL:
 • :ROFLMAO:
 • :sick:
 • :sleep:
 • :sneaky:
 • (y)
 • (n)
 • :unsure:
 • :whistle:
 • :coffee:
 • :giggle:
 • :alien:
 • :devilish:
 • :geek:
 • :poop:
 • :ninja:

İlginizi Çekebilecek Konular

 • Contains 1 staff post(s)
YGS İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Kültür ve Uygarlığı Soruları 1. Orhun Yazıtlarındaki Türkçede yabancı dil öğelerinin oranı çok azken Uygurlar Dönemi metinlerinde bu oranın arttığı görülmüştür. Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? A) Kültürel ilişkilerin...
Cevaplar
0
Görüntüleme
141
 • Contains 1 staff post(s)
İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Kültür ve Uygarlığı ÖYS Soruları 1.Asya Hunları ile Çinliler arasında yaşanan en büyük sorun aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmıştır? A)Çinlilerin Hunlara bağlı kavimler arasında yaptıkları propagandalar B)Çin sınır boylarında Hun ticaretinin...
Cevaplar
0
Görüntüleme
105
 • Contains 1 staff post(s)
İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Kültür ve Uygarlığı ÖSS Soruları 1. - Altaylarda Pazınk kurganlarında bulunan halı - Kazakistan’da Alma Ata şehri yakınlarındaki Eşik kurganındaki altın elbiseli adam zırhı Yukarıdaki buluntular aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Tabgaçlar...
Cevaplar
0
Görüntüleme
270
 • Contains 1 staff post(s)
İSLAMİYET'TEN ÖNCE TÜRK TARİHİ Türk Göçleri Göçlerin Nedenleri İklim koşullarının değişmesine bağlı olarak meydana gelen kuraklık, artan nüfusa mevcut toprakların yetmemesi ve bu gelişmelerin sonucunda bölgede geçim sıkıntısının ortaya çıkması Türk boyları arasındaki siyasal anlaşmazlıklardan...
Cevaplar
0
Görüntüleme
165
 • Contains 1 staff post(s)
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi ÖSS YGS Soruları Sunusu
Cevaplar
0
Görüntüleme
324
Üst Alt