Neler yeni

Monroe Doktrini

Monroe Doktrini

Tarih Öğretmeni Tarih Öğretmeni - #1
Monroe Doktrini

1823 yılında açıklanan bu doktrine göre ABD, Avrupa’daki olaylara karışmayacak ve Avrupalı güçlerin Amerika kıtasındaki varlığına saygı gösterecek, Avrupa devletleri de Latin Amerika’da ortaya çıkan cumhuriyetler üzerinde yeni bir sömürge politikası gütmeyecektir. ABD bu politikasıyla bir yandan topraklarını genişletmiş, diğer yandan Latin Amerika’daki etkinliğini artırmıştır. 1898 İspanyol-Amerikan Savaşı, ABD’nin dünya politikasındaki etkinliğini artırmıştır.

ABD, Asya-Pasifik’teki konumunu güçlendirirken daha önce müdahil olmadığı Avrupa politikasına da I. Dünya Savaşı’na kadar yavaş yavaş etki etmeye başlamıştır.

Amerika Yalnızlık Politikası ile Avrupalı devletleri Amerika’dan uzak tutmak istemiştir. Doktrin ilk bakışta Amerikalıların savunmasını amaçlamakla birlikte ABD’nin ilerideki yayılma hareketlerine bir hazırlık imkânı da oluşturmuştur.

Amerika kıtasından Avrupalılar uzaklaştırıldıktan sonra ABD, Amerika kıtası üzerinde siyasi ve iktisadi bir nüfuz kurma yoluna gitmiştir.
URL: https://www.tarihbilinci.com//konular/monroe-doktrini.4868/
Üst Alt