Osmanlı Tarihinden Bazı İlkler

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
Katılım
13 Şub 2021
Mesajlar
4,743
Çözümler
1
Tepkime puanı
361
Puanları
83
Yaş
52
Konum
Türkiye
Web sitesi
tarihbilinci.com
Meslek - Branş
Tarih Öğretmeni
* Osmanlıların ilk Beylik merkezleri ve bir bakıma ilk başkentleri Söğüt Kasabası dır. Daha sonra sırasıyla Yenişehir, Bursa, Edirne ve İstanbul başkent oldu.

* Osmanlı tarihinde ilk savaş,1284 yılında Bizans tekfurlarıyla yapılan Ermeni Beli savaşıdır.


* Osman Bey in ele geçirdiği ilk kale Kolca Hisar Kalesi dir (1285).


* Osman Bey in ilk askeri anlaşması 1306 yılında Ulubad Tekfuru ile yapılan anlaşmadır.


* İlk fethedilen ada, 1308 yılında alınan İmralı Adası dır.


* İlk barış anlaşması, 1330 yılında Orhan Gazi ile Bizans İmparatoru Üçüncü Andronikos arasında imzalanmıştır.


* "Rumeli" adı verilen Avrupa yakasında ilk ele geçirilen yer, Gelibolu da Orhan Gazi nin büyük oğlu Süleyman Paşa tarafından alınan Çimpe limanıdır.


* "Sikke" adı verilen ilk Osmanlı madeni parası Orhan Gazi adına 1327 yılında basılmıştır.


* İlk daimi ordu 1328 yılında Orhan Gazi Bey in emriyle kurulmuş olup bu orduya "Yaya" adı verilmiştir.


* Osmanlı tarihinde ilk şair padişah Fatih Sultan Mehmed in babası İkinci Murad dır.


* Osmanlı padişahlarından İstanbul u ilk kuşatan Yıldırım Bayezid dir (1391).


* Osmanlı tarihinde savaş meydanında şehid olan ilk (ve tek) padişah Birinci Murad dır (1389). (1. Kosovo Savaşı)


* İstanbul a defnedilen ilk padişah Fatih Sultan Mehmed dir.


* Fethin sembolü olan Ayasofya da ilk Cuma Namazı fetihten üç gün sonra 1 Haziran 1453 günü Akşemseddin tarafından kıldırılmış olup cemaat arasında Fatih ve O nun şanlı askerleri hazır bulunmuşlardır.


* Fatih Sultan Mehmed tarafından İstanbul a tayin edilen ilk vali Karıştıran Süleyman Bey dir.


* İlk İstanbul Kadısı Hızır Bey Çelebi olup; bugünkü Kadıköy semti O na tahsis edildiği için bu adı almıştır.


* Devşirmelerden olup da Sadrazamlık makamına yükselen ilk kişi, fetihten sonra Fatih Sultan Mehmed tarafından tayin edilen Mahmud Paşa dır.


* Önceleri Asya ve Avrupa da toprakları bulunan Osmanlı İmparatorluğu na ilk defa Afrika da toprak kazandıran padişah Mısır Fatihi Yavuz Sultan Selim dir.


* İstanbul da öldürülen ilk padişah, "Genç Osman" adıyla bilinen İkinci Osman dır.


* "Valide Sultan" adıyla anılan ilk padişah anası, İkinci Selim in hanımı ve Üçüncü Murad ın anası olan Nur Banu dur.


* Osmanlılarda ilk matbaa, Üçüncü Ahmed zamanında ve 1327 yılında faaliyete geçen İbrahim Müteferrika Matbaası dır.


* İlk vapur, İkinci Mahmud zamanında ve 1827 yılında satın alınmış olup halk arasında "Buğu gemisi" adıyla anılmıştır.


* İlk kıyafet kanunu 3 Mart 1829 yılında ve İkinci Mahmud zamanında yayınlanmıştır. Bu kanuna göre sarık ve cüppe ilmiye sınıfına ayrılmış olup devlet memurlarının fes, setre, pantolon ve kaput giymeleri kararlaştırılmıştır.


* İlk gazete yine İkinci Mahmud döneminde ve 1 Kasım 1831 Salı günü yayınlanan Takvim-i Vakayi dir.


* Osmanlı tarihinde ilk borçlanma Sultan Mecid döneminde ve 1855 yılında olmuştur. 28 Haziran Perşembe günü Londra da imzalanan anlaşma ile İngiltere ve Fransa dan beş milyon İngiliz altını borç alınmıştır.


* Türkiye de ilk telgraf da yine Sultan Mecid döneminde kurulmuş, 9 Eylül 1855 Pazar günü faaliyete geçmiştir.


* Avrupa seyahatine çıkan ilk ve tek Osmanlı Padişahı Sultan Aziz dir 21 Haziran 1867 tarihinde başlayan bu yolculuk 44 gün sürmüştür.


* Türkiye nin yurt dışında katıldığı ilk sergi 1851 yılında Londra da düzenlenen Tarım ve Sanayi Ürünleri Sergisi dir.


* Türkiye de ilk sergi ise 27 şubat 1863 tarihinde Sultan Ahmed Meydanı nda Sultan Abdülaziz in de katıldığı bir törenle açılan "Sergi-i Osmani" dir. Çeşitli el sanatları ile tarım ve sanayi ürünlerinin yer aldığı bu sergiye İmparatorluk sınırları içinde kalan ülkelerden olduğu gibi bazı Avrupa ülkelerinden de katılımlar oldu.


* İstanbul a ilk tünel yine Sultan Abdülaziz zamanında Fransız Mühendis Emile Gavand tarafından yapıldı ve bu tünel 17 Ocak 1874 günü hizmete girdi. Dünyanın üçüncü yeraltı treni olan bu tünel 575 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindedir.


* Türkiye de Meşrutiyet in ilk ilanı, 23 Aralık 1876 (Sultan İkinci Abdülhamid).


* İlk olarak Sultan İkinci Abdülhamid döneminde açılan okullar: Mekteb-i Hukuk-i Şâhâne (Hukuk), Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne (Tıp), Mekteb-i Mülkiye-i Şâhâne (Siyasal Bilgiler), Mekteb-i Şâhâne Hendese-i Mülkiye (Teknik Üniversite), Halkalı Yüksek Ziraat Mektebi, Orman ve Madenler Mektebi.


* Haydarpaşa - İzmit - Ankara demiryolu ilk olarak 1888 yılında İkinci Abdülhamid in Almanya dan aldığı mâli destekle gerçekleştirildi. Ankara - Bağdat demiryolu hattının yapımına girişildi.


* İlk Boğaziçi Köprü Projesi de Sultan İkinci Abdülhamid döneminde yapıldı. 1900 yılında, Anadoluhisarı ile Rumeli Hisarı arasında bir köprü kurulması için Bosphorus Railroad Company adlı şirket çalışmalara başladı. Köprü üzerine demiryolu döşenmesi de planlanmıştı. Böylece, Avrupa dan kalkan bir tren Bağdat a kadar gidebilecekti. Ancak iç karışıklıklar ve Sultan Abdülhamid in tahttan indirilmesi o zaman için bu projenin gerçekleştirilmesine engel oldu.
 

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
Katılım
13 Şub 2021
Mesajlar
4,743
Çözümler
1
Tepkime puanı
361
Puanları
83
Yaş
52
Konum
Türkiye
Web sitesi
tarihbilinci.com
Meslek - Branş
Tarih Öğretmeni
OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ DÖNEMİ (İLKLER)

1. OsmanlıDevleti’nde divan örgütü ilk defa Orhan Bey zamanında kurulmuştur

2. İlk düzenli ordu teşkilatı Orhan Bey zamanındakurulmuştur (yaya-müsellem)

3. Osmanlı Devletinde ilk vezir Orhan Bey zamanında tayinedilmiştir (Alaaddin Paşa)

4. Osmanlı Devleti ile Balkan milletleri arasında yapılanilk haçlı savaşı Sırpsındığı Savaşı’dır (1364)

5. Balkanların kapısını Türklere açan savaş SırpsındığıSavaşı’dır (1364)

6. Osmanlı Devleti topu ilk defa I.Kosova savaşındakullanmıştır (1389)

7. Yeniçeri ocağının temelini atan Sultan I. Murat’tır

8. Tımar sistemini ilk defa uygulayan Sultan I. Murat’tır

9. Osmanlı padişahları arasında “Sultan” unvanını ilkkullanan I. Murat’tır

10. Balkan milletleriyle yapılan ilk resmi antlaşmaEdirne-Segedin’dir (1444)

11. Kardeşini öldürerek tahta çıkan ilk padişah I. Murat’tır

12. Osmanlı Devleti’nde kurulan ilk eyalet RumeliEyaleti’dir (I. Murat)

13. Osmanlı Devleti’nde ilk tersane Gelibolu’da açılmıştır(I. Bayezıd)

14. İstanbul’u ilk kuşatan Osmanlı padişahı I. Bayezıd’dır

15. Osmanlı Devleti’nde ilk deniz savaşı Çelebi Mehmetdöneminde Venediklerle yapılmıştır (1416)

16. Osmanlı Devleti’nde ilk hazine ve mali teşkilat I. Muratzamanında oluşturulmuştur

17. Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de ele geçirdiği ilk toprakparçası Çimpe Kalesi’dir (1353)

18. Osmanlı topraklarına katılan ilk beylik KaresioğullarıBeyliğidir (1345)

19. Anadolu Türk siyasi birliğini ilk sağlayan padişah I.Bayezıd’dır (Yıldırım)

20. Osmanlı Devleti’nin Bizans tekfurlarıyla yaptığı ilksavaş Koyunhisar Savaşıdır (1302)

21. Bizans’ın alınması için Anadolu Hisarını yaptıran I. Bayezıd’dır (Yıldırım)

22. Bizans’ın fethi için Rumeli Hisarını yaptıran I.Mehmet’tir (Fatih)

23. Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti Söğüt’tür (1299)

24. Osmanlı Devleti’nde ilk Kaptan-ı Derya BaltaoğluSüleyman Bey’dir

25. Karamanoğulları Beyliği ile ilk savaş I. Murat zamanındayapılmıştır

26. Yeniçeri Ocağı, ilk defa I. Murat zamanındakurulmuştur

27. Osmanlı Devleti’nin oluşturmaya çalıştığı Anadolu Türkbirliği ilk defa Ankara savaşından sonra bozulmuştur (1402)

28. Osmanlı Devleti’nde taht kavgaları ilk defa Fetretdevrinde yaşanmaya başlamıştır

29. Kendi isteğiyle tahttan inen ilk padişah Sultan II.Murat’tır

30. Osmanlı Devleti’nin kurucusu ve ilk Osmanlı padişahıOSMAN Bey’dir

31. Osmanlılarda beylikten devlete geçiş ilk defa Orhan Beyzamanında başlamıştır

32. Osmanlılarda Rumeli’ye ilk geçiş Orhan Beyin kardeşiSüleyman Paşa ile gerçekleşmiştir (1353)

33. Topçu birliği ilk defa I.Murat zamanında kurulmuştur

34. Savaş alanında şehit düşen ilk Osmanlı padişahıI.Murat’tır ( 1389)

35. Orta Avrupa’nın kapıları Osmanlılara ilk defa Niğboluzaferi ile açılmıştır (1396)

36. Avrupalılar II.Kosova savaşından sonra ilk defaTürklerin balkanlardan atılamayacağını anlamışladır (1448)

37. Tarihte en uzun süre varlık gösteren Türk DevletiOsmanlı Devleti’dir

38. Tarihte siyasi varlık gösteren Türk devletleri içerisinde merkeziyetçiliğinen güçlü olduğu devlet Osmanlı Devleti’dir

39. Osmanlılar, Maltepe (Pelekanon) savaşından sonraBizans’ın Anadolu’daki topraklarını ele geçirmiştir

40. Konar göçmen Türkmenlerin Rumeli’de fethedilen yerlereyerleştirilmesi ilk defa İskan siyasetiyle başlamıştır

41. Osmanlı Devleti’nde beylikten devlete geçiş ilk defaBursa’nın fethiyle başlamıştır

42. Osmanlı Devleti donanmaya sahip olması ilk defaKaresioğullarının hakimiyet altına alınmasıyla başlamıştır (1345)

43. Osmanlı Devleti’nin Karamanoğulları ile siyasimücadelesi ilk defa I.Murat döneminde başlamıştır

44. Bulgaristan’ın tamamen hakimiyet altına alınması ilkdefa I. Bayezıd döneminde gerçekleşmiştir (Yıldırım)

45. Osmanlı Devleti’nde başkentin Rumeli’ye aktarılması ilkdefa Sırpsındığı savaşından sonra gerçekleşmiştir(Edirne)

46. Osmanlı Devleti’nde ilk beylerbeyliği RumeliBeylerbeyliği’dir. İlk beylerbeyi Lala Şahin Paşa’dır

47. Kuruluş döneminde ortaya çıkan ilk toplumsal ve diniiçerikli halk ayaklanması Şeyh Bedrettin isyanıdır

48. Osmanlı Devleti’nde Türkmenler ile devşirmeler arasındailk mücadele II. Murat döneminde başlamıştır

49. Osmanlı ordularının Balkanlarda yaptığı savaşlardaaldığı ilk yenilgi Ploşnik Savaşıdır (1388)

50. İlk Kırkpınar yağlı güreş yarışmaları 1361’de Edirne’de başlamıştır


OSMANLI TARİHİ YÜKSELİŞ DÖNEMİ (İLKLER)

1. Boğazlarıhakimiyet altına alan ilk Türk devleti Osmanlı Devleti’dir

2. Osmanlı tarihinde örfi kanunları ilk defa yazılı halegetiren Fatih Sultan Mehmet’tir

3. Osmanlı Devleti ilk ticari imtiyazı Venediklilere FatihSultan Mehmet zamanında vermiştir (1479)

4. Osmanlı Devleti’nde ilk altın para Fatih Sultan Mehmetzamanında bastırılmıştır

5. Fatih Sultan Mehmet zamanında şehzadelerin sancağaçıkması ilk defa mecbur hale getirilmiştir

6. Halife ünvanını ilk kullanan Osmanlı padişahı I.Selim’dir (Yavuz)

7. Osmanlı topraklarında konsolosluk (Balyos) açan ilkdevlet Venedik’dir

8. Avusturya ile Osmanlı devleti arasında imzalanan ilkresmi antlaşma İstanbul Antlaşması’dır (1533)

9. Osmanlı donanması ilk kez 1571’de İnebahtı’da yakılmıştır

10. Yükselme döneminde devlet işleyişini sıkıntıya sokan ilktoplumsal nitelikli isyan Şahkulu İsyanı’dır

11. Anadolu’ya yönelik göçler ilk defa 1473 Otlukbeli Savaşından sonra azalmaya başlamıştır

12. İstanbul’un fethinden sonra Ortodoksların hamiliği ilkdefa Osmanlı devletine geçmiştir (1453)

13. İlk Osmanlı – Memluk savaşı II. Bayezıd döneminde gerçekleşmiştir

14. Anadolu’da Celali isyanları ilk defa Yavuz Sultan Selimdöneminde ortaya çıkmıştır (Bozoklu Celal)

15. Avrupa’da siyasiüstünlüğün Osmanlı Devletine geçmesi 1533 İstanbul Antlaşması ilegerçekleşmiştir

16. Osmanlı Devleti Kırım Hanı sayesinde Orta Asya Türkleri ile temasa geçmeyebaşlamıştır

17. Üç padişah döneminde sadrazamlık yapan ilk kişi SokuluMehmet Paşa’dır (1564-1579)

18. Coğrafi keşiflerin olumsuz etkisini gidermek içinOsmanlı devletinin yaptığı ilk faaliyetHind Deniz Seferleri’dir

19. Osmanlı tarihinde hükümdarlığı babasından zorla alan ilkpadişah I. Selim’dir

20. Anadolu Türk siyasi birliğini kesin olarak sağlayanpadişah I.Selim’dir (Yavuz)

21. Fransa’ya ilk kapitülasyonlar Kanuni Sultan Süleymanzamanında verilmiştir (1535)

22. Karadeniz’in Türk gölü haline getirilmesi ilk defa fatihSultan Mehmet zamanında gerçekleşmiştir

23. Osmanlı – Memluk ilişkileri ilk defa Fatih Sultan Mehmetzamanında bozulmaya başlamıştır

24. Viyana’nın ilkkez kuşatılması Kanuni Sultan Süleyman zamanında gerçekleşmiştir (1529)

25. Akdeniz’de kazanılan ilk büyük deniz savaşı PrevezeDeniz savaşıdır (1538)

26. Osmanlı Devleti’nin imparatorluk haline gelmesi FatihSultan Mehmet döneminde gerçekleşmiştir

27. Osmanlı Devletinde yönetimin teokratik özellik kazanmasıilk kez Mısır seferiyle gerçekleşmiştir

28. Padişah emriyle öldürülen ilk veziriazam Çandarlı HalilPaşa’dır

29. Balkanların tamamını ilk defa Osmanlı toprağı halinegetiren Fatih Sultan Mehmet’tir

30. Havan topu ilk defa İstanbul’un fethi sırasındakullanılmıştır (1453)

31. Osmanlı devletinde Örfi kanunları ilk defa kitap halinegetiren Fatih Sultan Mehmet’tir (Kanunname-i Ali Osman)

32. Kanunname-i Ali Osman, Osmanlı Devleti’nin ilk Anayasasıniteliğindedir

33. Vezirlerin kul sistemine göre seçilmeye başlaması (devşirme)ilk defa Fatih Sultan Mehmet zamanında başlamıştır

34. Osmanlı tarihinde ilk kapitülasyonlar Fatih SultanMehmet zamanında Venediklilere verilmiştir (1479)

35. Sadrazamların divana başkanlık yapması ilk kez FatihSultan Mehmet zamanında gerçekleşmiştir

36. İpek yolu ilk defa Fatih’in Kırım’ı fethiyle OsmanlıDevletinin denetimine girmiştir (1475)

37. Osmanlı tarihinde iki kez tahta çıkan ilk padişahII.Murat; son padişah I. Mustafa’dır

38. Yiv-setli toplar ilk defa II. Bayezid zamanında Osmanlıdevletinde kullanılmıştır

39. Avrupalı devletlerin Osmanlı içişlerine karışması ilkdefa Cem Sultan olayıyla gerçekleşmiştir

40. Osmanlı Devletinin İran ile yaptığı ilk büyük savaşÇaldıran Savaşıdır (1514)

41. Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’yı hakimiyeti altına alması ilk defa Mısır’ın fethiylebaşlamıştır (1517)

42. Mısır’ın fethiyle Baharat yolu ilk defa OsmanlıDevletinin denetimi altına girmiştir (1517)

43. Kaptanı-Derya ilkdefa I.Süleyman zamanında Divan-ı Hümayun üyesi olmuştur

44. İranlılarla yapılan ilk resmi antlaşma, 1555 AmasyaAntlaşması’dır (Kanuni Sultan Süleyman)

45. Vadi’s Seyl savaşıyla Fas ele geçirilmiş ve Kuzey Afrikatamamen ilk defa Osmanlı hakimiyetine girmiştir (1578)

46. Osmanlı Devletine Rusya’nın gönderdiği ilk elçi 1497’deFransa’nın gönderdiği ilk elçi 1525’te İstanbul’a gelmiştir

47. Osmanlı’da hazırlanan ilk dünya haritası Piri Reistarafından I. Selim’e sunulmuştur (1517)

48. Osmanlı İran savaşları ilk defa I. Selim dönemindebaşlamıştır

49. Şehzade Cem’in Rodos Şövalyelerine sığınması il ilk defabir Osmanlı iç olayı dış sorun haline gelmiştir

50. Sokullu Mehmet Paşa’nın 1579 yılında ölümüyle Yükselmedönemi sona ermiştirOSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA VE GERİLEME DÖNEMİ (İLKLER)

1. Şehzadelerinsancağa gönderilmesi uygulaması ilk defa I. Ahmet zamanında kaldırılmıştır

2. Osmanlı Devleti, Avusturya karşısındaki siyasi veekonomik üstünlüğünü ilk defa Zitvatorok Antlaşmasıyla kaybetmiştir (1606)

3. Günümüzdeki Türkiye - İran sınırı ilk defa Kasr-ı ŞirinAntlaşmasıyla çizilmiştir

4. Şartlı olarak sadrazamlık görevini ilk kabul eden KöprülüMehmet Paşa’dır

5. Osmanlı Devleti ilk defa Karlofça (1699) İstanbul (1700)Antlaşmaları ile toprak kaybetmiştir

6. Osmanlı Devleti’nin Rusya ile imzaladığı ilk antlaşmaİstanbul Antlaşmasıdır (1700)

7. Osmanlı Devleti’nde ilk ıslahat hareketleri duraklamadevrinde başlamıştır

8. Rusya 1700 İstanbul Antlaşması ile ilk defa Karadeniz’einme imkanına sahip olmuştur

9. Yeniçeriler tarafından öldürülen (kanı dökülen) ilkOsmanlı padişahı II.Osman’dır

10. Yeniçeri Ocağını kaldırarak Türklerden bir orduoluşturmayı düşünen ilk padişah II. Osman’dır

11. Mali alanda ilk kez ıslahat yapan ve modern anlamdaresmi bütçe hazırlayan Tarhuncu Ahmet Paşa’dır

12. Rusya, 1700 İstanbul antlaşması ile ilk kezİstanbul’da elçi bulundurma hakkını eldeetmiştir

13. Osmanlı Devleti doğuda kazandığı en geniş sınırlaraFerhat Paşa Antlaşması ile ulaşmıştır (1590)

14. Osmanlı Devleti’nin Batıda ulaştığı en geniş sınırlaraBucaş Antlaşması ile ulaşmıştır (1676)

15. 1724 İstanbul Antlaşması ile Osmanlı Devleti Rusya ileİran’a karşı ilk defa müttefik olmuştur

16. Belgrat Antlaşması ile Rus Çarı ilk defa Osmanlı Padişahına protokol bakımından denksayılmıştır

17. Kırım ilk defa Küçük Kaynarca Antlaşması ile bağımsızolmuştur (1774)

18. Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda en çok Avusturya ilesavaşmıştır

19. Rusya, ilk defa boğazlardan geçme hakkına Küçük kaynarcaAntlaşması ile sahip olmuştur

20. Kapitülasyonlar Rusya’ya ilk defa Küçük KaynarcaAntlaşmasıyla verilmiştir

21. Küçük Kaynarca Antlaşması ile ilk defa Ortodosklarınhamiliğini Rusya üstlenmeye başlamıştır (1774)

22. Osmanlı Devleti batıyı örnek alarak ıslahat yapmaya ilkdefa Lale Devrinde başlamıştır (1718-1730)

23. Avrupa’da ilk elçilikler Viyana ve Paris’te açılmıştır

24. Osmanlı Devletinde ilk matbaa İbrahim Müteferrikatarafından kurulmuştur (1727)

25. Lale devrinde Avrupa’ya gönderilen ilk elçi YirmisekizMehmet Çelebi’dir (Fransa)

26. İlk kağıt fabrikası Lale devrinde Yalova’da kurulmuştur

27. Yeniçerilerden oluşan itfaiye örgütü ilk defa Laledevrinde kurulmuştur

28. Avrupa örnek alınarak askeri alanda ilk ıslahatlarI.Mahmut döneminde yapılmaya başlanmıştır

29. İlk mühendis okulu “Mühendishane-i Berri Hümayun” I.Mahmut zamanında kurulmuştur (1731)

30. Rusya, Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışmaya KüçükKaynarca Antlaşması ile başlamıştır

31. Avrupa orduları örnek alınarak kurulan ilk ordu Nizam-ıCedit’tir (III. Selim)

32. Matbaa-ı Amire adı verilen ilk devlet matbaası III.Selim döneminde kurulmuştur

33. Osmanlı Devleti XVIII. yüzyılda kaybettiği topraklarıgeri almak için en çok Rusya ile savaşmıştır

34. XVIII. yüzyılda en çok askeri alanda ıslahat çalışmalarıyapılmıştır

35. Avusturya ve Rusya, Pasarofça Antlaşmasından sonraOsmanlı Devleti’ne karşı ilk kez gizli bir ittifak antlaşması imzalamıştır

36. III.Selim döneminde devlet okullarında ilk defa biryabancı dil öğrenme mecbur hale getirilmiştir (Fransızca)

37. İlk Osmanlı – Fransız Savaşı, Napolyon’un Mısır’ı işgalisırasında gerçekleşmiştir (1798)

38. Ulufe alım satımı yasaklayan ve yeniçerilerin sayısınıazaltan ilk padişah I. Abdülhamit’tir

39. Avrupa’da açılan elçilikler ilk defa III.Selim zamanındasürekli hale getirilmiştir (1793)

40. Mehter takımı ile ilk batı müziği eseri 1680 yılındabestelenmiştir.( N.A.Strungk’un Esther Operası)

41. Halifeliğin siyasi bir güç olarak kullanılması ilk defaKüçük Kaynarca Antlaşması ile gerçekleşmiştir(1774)

42. Osmanlı Devletinde kara ordusuna subay yetiştirmek içinaçılan ilk okul Mühendishane-i Berri Hümayun’dur

43. Osmanlı Devletinde donanmaya subay yetiştirmek için açılanilk okul Mühendishane-i Bahri Hümayun’dur

44. Fransa’nın Mısır’ı işgali sırasında Osmanlı Devleti ilkdefa denge siyaseti uygulamaya başlamıştır. (İngiltere’nin yardım önerisinikabul ederek)

45. Osmanlı mimarisinde batı örnek alınarak yapılan ilk eser Nuruosmaniye Camii’dir (Lale Devri)

46. Osmanlı Devleti Küçük Kaynarca Antlaşması ile ilk kezRusya’ya savaş tazminatı ödemiştir (1774)

47. Osmanlı Devleti ilk defa batının gerisinde kaldığınıPasarofça Antlaşmasından sonra anlamıştır (1718)

48. İngiltere’ye ilk kapitülasyonlar 1580 yılındaverilmiştir

49. İlk sikke tashihi 1586 yılında yapılmıştır

50. Osmanlı Devleti’nden ayrılan ilk beylik Erdel beyliğidir


OSMANLI TARİHİ DAĞILMA DÖNEMİ VE ISLAHATLAR (İLKLER)

1. OsmanlıDevletinde milliyetçilik akımından kaynaklanan ilk azınlık isyanı Sırpisyanıdır (1804)

2. Osmanlı padişahlarının yetkileri sınırlandıran ilk belgeSened-i İttifak’tır (1808)

3. Osmanlı Devletinden ayrılarak bağımsızlığını kazanan ilkulus Yunanlılardır (1829- Edirne Antlaşması)

4. Boğazlar sorunu ilk defa Hünkar İskelesi antlaşması ileortaya çıkmıştır (1833)

5. Osmanlı Devleti Hünkar İskelesi Antlaşması ile ilk defaAvrupalı bir devletle ittifak antlaşması imzalamıştır (Rusya)

6. Osmanlı Devleti’nin yarı sömürge haline gelmeye başlamasıilk defa Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi ile başlamıştır (1838)

7. Padişahın üstünde kanun gücünün var olduğu ilk defaTanzimat fermanıyla kabul edilmiştir (1839)

8. Osmanlı Devletinde anayasallaşma süreci ilk defa TanzimatFermanı ile başlamıştır (1839)

9. İlk demir yolu Tanzimat döneminde yapılmaya başlamıştır(1866)

10. Telgraf ilk defaTanzimat döneminde kullanılmaya başlanmıştır (1854)

11. Laik kanunlar ilk defa Tanzimat döneminde çıkarılmayabaşlamıştır

12. Azınlıklar ilk defa özel mülkiyet edinme hakkına IslahatFermanı ile kavuşmuşlardır(1856)

13. Osmanlı kanunları ilk defa Islahat Fermanı ileazınlıkların diline çevrilmiştir

14. İşkence ve dayak ilk defa Islahat fermanı ileyasaklanmıştır (1856)

15. Osmanlı devletinde ilk gazete “Takvim-i Vekayi” adıylaII. Mahmut zamanında çıkarılmaya başlamıştır

16. Eyalet sistemi ve Divan’ı Hümayun ilk defa II. Mahmutzamanında kaldırılmıştır

17. Memurların merkezden atanarak maaşa bağlanması ilk defaII. Mahmut devrinde başlamıştır

18. Avrupa’ya öğrenci gönderilmesine ilk defa II. Mahmut zamanında başlanmıştır

19. Osmanlı Devleti’nde ilk silah fabrikası II.Mahmutdöneminde açıldı

20. Osmanlı Devleti’nde askeri amaçlı ilk nüfus sayımıII.Mahmut döneminde yapıldı (1831)

21. İlk bando okulu (Mızıkayı Hümayun) II. Mahmut dönemindekuruldu

22. Batı tarzı ilk okullar II. Mahmut döneminde kuruldu(Tıbbiye ve Harbiye)

23. Polis teşkilatının temelleri ilk defa II. Mahmutzamanında atılmıştır

24. İlk tercüme odası ve Yabancı Dil Okulu II. Mahmutzamanında açılmıştır

25. Osmanlı Devletinde ilk kağıt para “Kaime” adıyla I. Abdülmecit devrinde basılmıştır (1841)

26. Osmanlı Devleti Kırım Savaşı sonrası sonrasında Avrupalıdevletlerin himayesine girerek ilk defa bağımsız devlet olma özelliğiniyitirmiştir (1856)

27. Osmanlı Devleti ilk defa borç parayı Kırım Savaşısırasında I. Abdülmecit İngiltere’den almıştır (1854)

28. Osmanlı Devleti ilk defa Paris Antlaşması ile Avrupalıdevletler hukukundan yararlanmaya başladı (1856)

29. Osmanlı Devletinde halkın yönetime katılması ilk defa I. Meşrutiyet’in ilanıylagerçekleşmiştir (1876)

30. İlk Osmanlı Anayasası (Kanuni Esasi) Mithat Paşabaşkanlığında bir komisyon tarafından hazırlanarak II. Abdülhamid zamanında ilan edilmiştir(1876)

31. Ermeni sorunu ilk defa Berlin Antlaşması ileuluslararası bir boyut kazandı (1878)

32. Osmanlı devletinde yaşayan azınlıklara ilk ayrıcalıkSırplara verilmiştir (1812-Bükreş)

33. Osmanlı devletinde Tımar ve Zaamet sistemi ilk defaII.Mahmut zamanında kaldırılmıştır

34. Osmanlı devletinde müsadere sistemi ilk defa II. Mahmutzamanında kaldırılmıştır

35. Yurtdışına eğitim amaçlı ilk defa öğrenci gönderilmesiII.Mahmut zamanında gerçekleşmiştir

36. Orta Öğretim kurumları ilk defa II. Mahmut zamanındaaçılmaya başlanmıştır

37. Osmanlı Devletinde ilk defa padişahın gücünün üstündebir kanun gücünün olduğuna Tanzimat Fermanıyla kabul edilmiştir

38. Bedelli askerlik uygulamansa ilk defa Islahat Fermanıile başlanmıştır (1856)

39. Mecelle Kanunu ilk defa I. Meşrutiyet dönemindeuygulanmaya başlanmıştır

40. İngiltere’nin XIX. yüzyılda Osmanlı devletinin toprakbütünlüğünü terk ettiğinin ilk kanıtı Kıbrıs’ı işgal etmesidir(1878)

41. Osmanlı Devletinde ilk üniversite (Darülfünun)İstanbul’da 1868’de kurulmuştur

42. Osmanlı devleti ilk defa denge politikasını Fransa’nınMısır’ı işgali sırasında İngiltere’nin yardım isteğini kabul ederekgerçekleşmiştir

43. Osmanlı Devleti, boğazlar üzerinde egemenlikhakkını kullanarak imzaladığı son antlaşma Hünkar İskelesiAntlaşmasıdır

44. Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra Avrupai tarzdakurulan ilk ordu Asakiri Mansurei Muhammediye’dir

45. Panislavizm düşüncesiyle Osmanlı Devletine karşı ilkisyan Hersek’te ortaya çıkmıştır (1875)

46. Osmanlı Devleti’nin sömürgeci devletlere karşı kuzeyAfrika’da kaybettiği ilk toprak parçası Cezayir’dir (1830)

47. Osmanlı Devleti’nde imzalandığı halde yürürlüğe girmeyenilk antlaşma Ayastefanos Antlaşmasıdır (1878)

48. Türkçülük düşüncesini ilk defa devlet politikası halinegetiren İttihat Terakki Partisidir

49. Osmanlı Devleti XIX. yüzyılda imzaladığı en ağır koşullar içeren antlaşma Berlin Antlaşmasıdır(1878)

50. Berlin Antlaşması Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya’sıarasında imzalanan son antlaşmadır(1878)
 
Üst Alt