ÖYS Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Soruları ve Cevapları

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
Katılım
13 Şub 2021
Mesajlar
4,645
Çözümler
1
Tepkime puanı
343
Puanları
83
Yaş
51
Konum
Türkiye
Web sitesi
www.tarihbilinci.com
Meslek - Branş
Tarih Öğretmeni
ÖYS Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Soruları1.
Osmanlı, Mebuslar Meclisi’nin 28 Ocak 1920 tarihli toplantısında aşağıdakilerin hangisiyle ilgili olarak karar alınmamıştır?

A) Azınlık hakları

B) Rodos ve Oniki ada

C) Batı Trakya’nın durumu

D) İstanbul’un güvenliği

E) Kapitülasyonlar

(1998-ÖYS)2. Sivas Kongresi’nde “Ulusal Bağımsızlığın sağlanması İçin ulusça direnilmelidir.” görüşünde birlik sağlanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu görüşle ilgili ilk gelişmedir?A) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-I Hukuk Cemiyeti’nin kurulması

B) Temsilciler Kurulu’nun Ankara’ya gelmesi

C) Düzenli orduya geçilmesi

D) TBMM’nin açılması

E) Tekâllf-I Milliye Emirlerinin uygulanması

(1998-ÖYS)3. Aşağıdakilerden hangisi, Erzurum Kongresi’nde görüşülen konulardan biri değildir?

A) Ulusal sınırlar

B) Tam bağımsızlık

C) Ulusal irade

D) Azınlık haklan

E) Boğazlar Komisyonu

(1998-ÖYS)4. I. Bitlis ve Muş’un geri alınması

II. İngilizlerin Halep’in kuzeyinde durdurulması

III. Çanakkale Boğazı’nın savunulması

IV. Deme ve Tobruk’ta İtalyanlarla savaşılması

Yukarıdakilerden hangileri, Mustafa Kemal’in I. Dünya Savaşı’ndaki etkinliklerini kapsar?

A) I ve III B) II ve III C) I, II ve III D) I, III ve IV E) II, III ve IV

(1998-ÖYS)5. İstanbul Hükümeti ile Temsilciler Kurulu arasında yapılan Amasya Görüşmesinde,I. Temsilciler Kurulu’nun rızası olmadan düşmanlarla barış görüşmelerine gidilmemesi

II. Mebuslar Meclisi’nin toplanması

III. Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerin İşgaline İzin verilmemesi

IV. TBMM’nin kurulması

V. Temsilciler Kurulu’nun Ankara’ya gelmesi

konularından hangileri ele alınmamıştır?A)I ve II B) I ve III C) II ve III D) III ve IV E) IV ve V

(1997-ÖYS)6. Batı Trakya ile Kars, Ardahan ve Artvin’de halkoyuna başvurulması aşağıdakilerin hangisinde ilke olarak kabul edilmiştir?

A) Erzurum Kongresi

B) Son Osmanlı Mebuslar Meclisi

C) Sivas Kongresi

D) Amasya Görüşmesi

E) Bilecik Görüşmesi

(1996-ÖYS)7. Sivas Kongresi’nde, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-î Hukuk Cemiyeti’nin kurulması ve kongre kararlarını uygulayacak Temsilciler Kurulu’nun seçilmesi padişahı aşağıdakiler-den hangisine zorlamıştır?

A) Halk oylaması yapılmasına

B) Anlaşma Devletlerine karşı çıkılmasına

C) İstanbul’daki aydınların Anadolu’ya geçmelerine izin verilmesine

D) Sadrazamın değiştirilmesine

E) Seçimlerin yenilenmesine

(1996-ÖYS)8. Milli mücadele tarihimizde “Batı Cephesi” olarak adlandırılan cephe, aşağıdakilerin hangisinde alınan kararlar sonucunda kurulmuştur?

A) Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri

B) İzmir Müdafaa-i Hukuk-i Osmaniye Cemiyeti

C) Erzurum ve Sivas Kongreleri

D) Nazilli ve Afyonkarahisar Kongreleri

E) Edime ve Lüleburgaz Kongreleri

(1995-ÖYS)9. Aşağıdakilerden hangisi, Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra, işgallere karşı Anadolu ve Trakya’da kurulan bölgesel derneklerin amaçlarından biri değildir?

A) Korunmak ya da savunmak

B) Bölge halkının desteğini sağlamak

C) Haklarını basın ve yayın yoluyla duyurmak

D) Azınlıklara da bağımsızlıklarını sağlamak

E) Avrupa büyük devletlerinin desteğini sağlamak

(1995-ÖYS)10. Birinci Dünya Savaşı sonlarında,

- Yenen devletler topraklarını genişletmeyecek.

- Yenilen devletlerden savaş tazminatı alınmayacak.

- Hiçbir ulus, bir başkasının boyunduruğu altına sokulmayacak.

yargıları aşağıdakilerden hangisinin kapsamında açıklanmıştır?

A) Bristol Raporu

B) Wilson İlkeleri

C) Saint Germain (Sen Jermen) Antlaşması

D) Harbord Raporu

E) Paris Konferansı

(1995-ÖYS)11. I. İstanbul Hükümeti’nin Anadolu harekâtını tanıması

II. Mebuslar Meclisinin kapanması

III. İstanbul Hükümetinde değişiklik olması

IV. İtilaf devletleri arasında görüş ayrılığı çıkması

V. Anadolu’da isyanların sona ermesi

Milli mücadele döneminde Temsilciler Kurulu ile İstanbul Hükümeti temsilcisinin Amasya’da bir protokol imzalaması, yukarıdakilerden hangilerinin bir göstergesidir?

A) I ve III B) II ve III C) ll ve V D) III ve IV E) IV ve V

(1994-ÖYS)12. Sivas Kongresinde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin ilkeleri doğrultusunda, ülke içinde ve dışarıya karşı siyasi ve idari kararlar alabilmek yetkisi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?

A) Mebuslar Meclisi

B) Kuva-i Milliye

C) İstanbul Hükümeti

D) Temsilciler Kurulu

E) Felahı Vatan Grubu

(1994-ÖYS)13. Kurtuluş Savaşı sırasında, İstanbul Hükümeti ile Temsil Kurulu aşağıdakilerin hangisinde birlikte hareket etmiştir?

A) Amasya genelgesinin yayımlanmasında

B) Amasya protokollerinin hazırlanmasında

C) Sivas Kongresi kararlarının alınmasında

D) Kuva-i Milliye’nin desteklenmesinde

E) Erzurum Kongresi kararlarının alınmasında

(1993-ÖYS)14. Aşağıdakilerden hangisi son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin onayından geçmiştir?

A) Takrir-i Sükûn Kanunu

B) Hıyanet-i Vataniye Kanunu

C) İstiklal Mahkemeleri

D) Misak-ı Milli

E) Tekâlif-i Milliye Emirleri

(1993-ÖYS)15. Kuva-i Milliye, işgallere karşı cepheler kurulmasıyla ortaya çıkmıştır.

Bu cepheler arasında kumanda birliği sağlanmasına aşağıdakilerden hangisiyle başlanmıştır?

A) Erzurum Kongresi

B) Sivas Kongresi

C) Alaşehir Kongresi

D) Balıkesir Kongresi

E) Edirne Kongresi

(1992-ÖYS)16. Amasya Protokolüyle, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti yasal bir kuruluş olarak İstanbul Hükümeti’nce tanınmıştır.

İstanbul Hükümeti’nce tanınması, bu cemiyete hangi konuda önemli bir imkân sağlamıştır?

A) Temsil Kurulunu oluşturması

B) Mustafa Kemal’i başkan seçmesi

C) Üyelerini seçimle belirlemesi

D) Ulusal cemiyetleri bünyesinde toplaması

E) Siyasi etkinliğini arttırması

(1992-ÖYS)17. Erzurum ve Sivas kongrelerinde seçilen Temsil Kurulu’nun görevi aşağıdakilerden hangisiyle sona ermiştir?

A) TBMM’nin açılmasıyla

B) Batı Cephesinin oluşturulmasıyla

C) İstanbul’un işgal edilmesiyle

D) Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin kurulmasıyla

E) Kuva-i Milliye’nin oluşturulmasıyla

(1991-ÖYS)18. Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu harekâtının İstanbul Hükümetince de tanındığını gösterir?

A) Salih Paşa’nın Amasya’ya gönderilmesi

B) Mustafa Kemal’in Temsil Kurulu Başkanı seçilmesi

C) Ali Fuat Paşa’nın Kuva-i Milliye kumandanlığına tayin edilmesi

D) Ulusal direniş derneklerinin birleştirilmesi

E) Kazım Karabekir Paşa’nın Doğu cephesine tayin edilmesi

(1990-ÖYS)19. "Temsilciler Kurulu, Doğu Anadolu’nun bütününü temsil eder.” kararı, ‘Temsilciler Kurulu yurdun bütününü temsil eder.” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

Bu yeni düzenleme aşağıdakilerden hangisinde yapılmıştır?

A) Edirne Kongresi

B) Erzurum Kongresi

C) Sivas Kongresi

D) Balıkesir Kongresi

E) Alaşehir Kongresi

(1990-ÖYS)20. Aşağıdakilerden hangisi vatan topraklarının azınlıklara verilmesi düşüncesine ve bununla ilgili eylemlere karşı kurulan direniş cemiyetlerinden biri değildir?

A) Trakya Paşaeli Cemiyeti

B) Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti

C) Trabzon ve Havalisi Ademi Merkeziyet Cemiyeti

D) Reddi İlhak Cemiyeti

E) Mavri Mirâ Cemiyeti

(1990-ÖYS]21. Mustafa Kemal’in tanınması ve Milli Mücadelede önder olarak kabul edilmesinde, aşağıdakilerden hangisinin etkisi en çoktur?

A) Çanakkale Savaşını kazanması

B) Derne’de İtalyan kuvvetlerini durdurulması

C) Muş’u ve Bitlis’i Ruslardan geri alması

D) Halep’in kuzeyinde düşmanı durdurması

E) Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurması

(1989-ÖYS)22. Aşağıdakilerden hangisi ilk TBMM’nin açılışından daha önce olmuştur?

A) Misak-ı Millii’nin ilan edilmesi

B) Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkarılması

C) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması

D) İstiklal Mahkemelerinin kurulması

E) Tekâlif-i Milliye Emirlerinin çıkarılması

(1989-ÖYS)23. Aşağıdakilerden hangisinde, milli güçlerin birleştirilmesine karar verilmiştir?

A) Erzurum Kongresi

B) Sivas Kongresi

C) Amasya Genelgesi

D) Amasya Görüşmesi

E) Son Osmanlı Mebuslar Meclisi

(1989-ÖYS)24. Kurtuluş Savaşının başladığı yıllarda gerçekleşen:

I. İstanbul’un Anlaşma Devletlerince işgal edilmesi

II. Heyeti Temsiliye’nin (Temsil Kurulu) Ankara’ya gelişi

III. Son Osmanlı Mebusan Meclisinin toplanması

olaylarının kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A)I., II, III. B) III., II., I. C)lll„ l.,II. D)I., III., II E) II., III., I.

(1988-ÖYS)25. Erzurum Kongresi’nin aşağıdaki kararlarından hangisi, Misak-ı Milli’de yer almıştır?

A) Ulusun iradesini egemen kılmak esastır.

B) Azınlıklara egemenlik ve ayrıcalık tanınamaz.

C) Manda ve himaye kabul olunamaz.

D) Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.

E) Osmanlı hükümetinin dağılması karşısında, ulus tümden direnişe ve savunmaya geçecektir.

(1987-ÖYS)26. Aşağıdakilerden hangisi, Kuva-i Milliye’nin oluşturulmasının nedenlerinden bir değildir?

A) Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkması

B) Mondros Ateşkes Antlaşması uyarınca Türk Ordusunun terhis edilmesi

C) Osmanlı hükümetlerinin Türk halkının can ve mal güvenliğini koruyamaz hale gelmesi

D) İtilaf Devletleri’nin Mondros Ateşkes Antlaşmasının hükümetlerini tek taraflı olarak uygulaması

E) Osmanlı yönetiminin Sevr Antlaşması’nı onaylaması

(1987-ÖYS)27. Osmanlı Hükümeti’nin Türk Milletine olan sorumluluğunu yerine getirmediği, ilk defa aşağıdakilerden hangisinde kamuoyuna duyurulmaya çalışılmıştır?

A) Erzurum Kongresi

B) Sivas Kongresi

C) Amasya Tamimi

D) Amasya Görüşmesi

E) Türkiye Büyük Millet Meclisi

(1987-ÖYS)28. Vatanın kurtuluşunun padişah ve halifenin buyruklarına sıkı sıkıya uymakla mümkün olacağına inanan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Trakya - Paşaeli Cemiyeti

B) İzmir Müdafaa-i Hukuk-i Osmaniye Cemiyeti

C) Trabzon Muhafaza-ı Hukuk-i Milliye Cemiyeti

D) Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası

E) Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti

(1986-ÖYS)29. Atatürk’te, Türk Milletini bir araya getirip mücadele etme ve devlet yapısını yenileme düşüncesini gerçekleştirme azminin gelişmesine aşağıdakilerden hangisi en az etkili olmuştur?

A) I. Dünya Savaşı

B) Balkan Savaşları

C) Trablusgarp Savaşı

D) 31 Mart (13 Nisan) Olayı

E) II. Meşrutiyetin ilanı

(1985-ÖYS)30. İstanbul Hükümeti’nin Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti’ni tanıması ve İstanbul’da Meclis-i Mebusan’ın toplanması, aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır?

A) Amasya Tamimi

B) Erzurum Kongresi

C) Sivas Kongresi

D) Alaşehir Kongresi

E) Amasya Görüşmeleri

(1985-ÖYS)31. Kuvâ-i Milliye başlangıçta hangi devletin Anadolu’daki işgallerine karşı bir tepki olarak oluşturulmuştur?

A)Yunanistan B) Fransa C) İngiltere D) Rusya E) İtalya

(1985-ÖYS)32. Kurtuluş Savaşı’mızın amacı, gerekçesi ve yöntemi ilk kez hangi yolla açıklanmıştır?

A) Misak-ı Milli Belgesiyle

B) Amasya Genelgesi’yle

C) Sivas Kongresi kararlarıyla

D) Erzurum Kongresi kararlarıyla

E) İlk TBMM kararlarıyla

(1984-ÖYS)33. Mustafa Kemal Paşa “ulusal güçleri birleştirmek” amacıyla öncelikle aşağıdakilerden hangisinin kurulmasına ağırlık verilmiştir?

A) Düzenli bir ordu

B) Mahalli dernekler

C) Yeni bir meclis

D) İstanbul hükümeti ile diyalog

E) Dış devletlerle iyi ilişkiler

(1984-ÖYS)34. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra ülkemizin düşmanlar tarafından işgal edilmesine Osmanlı hükümetlerinin kayıtsız kalmaları karşısında, Türk Milletinin ilk tepkisi ne olmuştur?

A) Yeni bir hükümet kurmak

B) Direnme cemiyetleri kurmak

C) Saltanatı kaldırmak

D) Düzenli bir ordu kurmak

E) Yeni bir meclis oluşturmak

(1984-ÖYS)35. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Hükümetinin, Sivas Kongresi’nde seçilen temsil kurulunu tanıdığına kanıt olarak gösterilebilir?

A) Londra Konferansına TBMM hükümeti ile birlikte temsilci göndermesi

B) Mustafa Kemal Paşa ile Amasya Görüşmeleri yapması

C) Mebusan Meclisi’nin toplanmasını kabul etmesi

D) Misak-ı Milli’nin kabul edilmesine ses çıkarmaması

E) Lozan konferansına temsilci göndermek için TBMM’ye başvurması

(1983-ÖYS)36. Kurtuluş Savaşı sırasında, “Ulusal egemenliğimizin koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine” ilk defa nerede karar verilmiştir?

A) Erzurum Kongresinde

B) Son Osmanlı Mebuslar Meclisinde

C) Sivas Kongresi’nde

D) İlk TBMM’de

E) Amasya Görüşmesinde

(1982-ÖYS)37. Aşağıdaki olayların hangisi, Mustafa Kemal’e, ulusal mücadeleyi padişah adına da yürüttüğünü söyleme olanağı vermiştir?

A) İstanbul’un İtilaf Devletlerince işgal edilmesi

B) Mustafa Kemal’in istifa ederek görevinden ayrılması

C) İstanbul Hükümeti’nin Mustafa Kemal’i öldürtmek istemesi

D) Bazı devlet adamlarının İstanbul’dan ayrılarak Anadolu’ya geçmesi

E) Mustafa Kemal’in Amasya’da İstanbul Hükümeti temsilcisiyle görüşmesi

(1981-ÖYS)38. Mustafa Kemal, Ulusal Bağımsızlık Savaşı’mıza ilişkin önemli kararların alınmasında aşağıdakilerden hangisini temel ilkelerinden biri olarak uygulamıştır?

A) Kısa sürede kesin sonuç verecek çözümlere yönelmek

B) Askeri çözümleri siyasal çözümlere tercih etmek

C) Son sözü söyleyen kişi olmak

D) Heyet ya da meclis üyelerinin görüş ve onaylarını almak

E) Düşmanların güçsüz olduğunu savunmak

(1981-ÖYS)39. Kurtuluş Savaşı’mızın devam ettiği yıllarda değişik yer ve zamanlarda alınmış olan aşağıdaki kararlardan hangisi, yeni bir devlet kurmaya doğru gidildiğini en açık bir biçimde ortaya koymaktadır?

A) Misak-ı Milli belgesi hazırlanarak Meclise kabul ettirilecektir.

B) Müdafaa-i Hukuk-u Milliye cemiyetleri tek cemiyet haline getirilecektir.

C) Hıristiyan unsurlara siyasi egemenliğimizi ve sosyal dengemizi bozucu ayrıcalıklar verilmeyecektir.

D) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin varlığı İstanbul Hükümetine tanıtılacaktır.

E) Ulusun geleceğini, ulusun kendi iradesi belirleyecektir.

(1981-ÖYS)ÖYS Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Cevapları

1. B 2. A 3. E 4. C 5. E 6.B 7. D 8. A 9. D 10. B 11. A 12.D 13. B 14. D 15. B 16. E 17. A 18.A 19. C 20. E 21. A 22. A 23. B 24.E 25. D 26. E 27. C 28. D 29. D 30.E 31. A 32. B 33. C 34. B 35. B 36.A 37. A 38. D 39. E
 
Son konular
Üst Alt