ÖYS Türk İslam Tarihi ve Türkiye Tarihi Çıkmış Sorular ve Cevapları

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
Katılım
13 Şub 2021
Mesajlar
4,743
Çözümler
1
Tepkime puanı
361
Puanları
83
Yaş
52
Konum
Türkiye
Web sitesi
tarihbilinci.com
Meslek - Branş
Tarih Öğretmeni
ÖYS Türk İslam Tarihi ve Türkiye Tarihi Çıkmış Sorular ve Cevapları1. Gazneliler, Selçuklular ve Avarlar adlı Türk devletlerinden hangisi, “etnik köken/’e, hangisi “kurucusu”na ve hangisi “kuruluş yeri"ne göre adlandırılmıştır?Gazneliler Selçuklular Avarlar

A) Kuruluş yeri Kurucusu Etnik köken

B) Kuruluş yeri Etnik köken Kurucusu

C) Etnik köken Kuruluş yeri Kurucusu

D) Kurucusu Etnik köken Kuruluş yeri

E) Kurucusu Kuruluş yeri Etnik köken


(1998-ÖYS)


2. Anadolu Selçukluları döneminde çiftçilere işleyebilecekleri kadar toprak verilir, topraklar ekilip biçildikleri sürece babadan oğula kalırdı.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine karşı bir önlem niteliği taşıdığı savunulabilir?

A) Toprakların devletin denetimi dışında el değiştirmesine

B) Ayaklanmaların baş göstermesine .

C) El sanatlarının önemini kaybetmesine

D) Başka ülkelerden kaçak olarak gelenlerin yerleşmesine

E) Yöneticilerin aynı aileden seçilmesine

(1997-ÖYS)3. XIII. yüzyılın ilk yarısında Anadolu’da

· Selçuklu şehzadeleri arasında taht kavgalarının olması

· Beyliklerin ortaya çıkması

aşağıdakilerden hangisinin sonuçları arasındadır?

A) Katvan Savaşı

B) Yassı Çemen Savaşı

C) Kösedağ Savaşı

D) Miryokefalon Savaşı

E) Dorileon Savaşı

(1997-ÖYS)


4. Anadolu Selçuklularında ikta adı verilen toprak yönetim- sistemi Osmanlılarda' geliştirilerek düzenli bir şekilde uygulanmıştır.

Osmanlılarda uygulanan bu toprak yönetim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dirlik B) Aşar C) Yurtluk D) Mukataa E) Vakıf

(1996-ÖYS)


5. Anadolu Selçukluları ticaret yollarının ele geçirilmesine önem vermişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçukluların bu yaklaşımının sonuçlarından biri değildir?

A) Kervan ticaretinin yaygınlaşması

B) Kervansaraylara ihtiyaç duyulması

C) İkta sisteminin kurulması

D) Şehirciliğin önem kazanması

E) Ülkenin stratejik önem kazanması (1995-ÖYS)

6. 840 - 1212 yılları arasında Türkistan’da siyasal varlık göstermiş olan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gazneliler B) Uygurlar C) Karahanlılar D) Harzemşahlar

E) Göktürkler

(1993-ÖYS)7. Karahanlılar Devleti, aşağıdaki özelliklerden hangisiyle Göktürk Devleti’nden ayrılır?

A) Türkler tarafından kurulmuş olması

B) İslam dinini kabul etmesi

C) Doğu ve Batı diye ikiye ayrılması

D) Asya’da kurulmuş olması

E) Türk kültürünü anlatan yapıtlara sahip olması

(1992-ÖYS)


8. Büyük Selçuklularda, fethedilen toprağın fethedenin malı olması, aşağıdakilerin hangisinde etkili olmuştur?

A) Feodal beyliklerin ortaya çıkmasında

B) Merkeziyetçiliğin güçlenmesinde

C) Deneyimsiz kişilerin komutan olmasında

D) Ticarete önem verilmesinde

E) Ülkede bayındırlık işlerinin aksamasında


(1992-ÖYS)9. İslam dünyasında önemli bir eğitim öğretim kurumu olan Nizamiye Medresesi’ni aşağıdaki devletlerden hangisi kurmuştur?

A) Selçuklular B) Abbasiler C) Karahanlılar D)Gazneliler E) Samanoğuiları

(1990-ÖYS)10. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında yapılan,

I.Kösedağ

II.Yassı Çemen

III.Miryokefalon

savaşlarının kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) I, III ve II B) III, II ve I C) II, III ve I D) II, i ve III E) III, I ve II

(1990-ÖYS)11. Aşağıdakilerden hangisinin Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılması ile doğrudan ilgisi yoktur?

A) Babailer isyanının çıkması

B) Osmanlı Devleti’nin kurulması

C) Anadolu’nun Moğol hâkimiyetine geçmesi

D) Haçlı savaşlarının sona ermesi

E) Anadolu’da bağımsız beyliklerin kurulması

(1986-ÖYS)


12. Anadolu’daki “kervansaraylar” en çok hangi amaca hizmet için yapılmıştır?

A) Anadolu’da iç düzeni sağlama

B) Dıştan gelecek tehlikelere karşı korunma

C) Ticareti geliştirme

D) Türk konukseverliğini tanıtma

E) Yoksul kişilere yardım etme

(1983-ÖYS)


Cevapları


1. A 2.A 3.C 4. A 5.C 6.C

7. B 8.A 9.A 10. B 11.D 12. C
 
Üst Alt