ÖYS Yeniçağ ve Yakınçağ Avrupa Soruları ve Cevapları

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
Katılım
13 Şub 2021
Mesajlar
4,645
Çözümler
1
Tepkime puanı
343
Puanları
83
Yaş
51
Konum
Türkiye
Web sitesi
www.tarihbilinci.com
Meslek - Branş
Tarih Öğretmeni
ÖYS Yeniçağ ve Yakınçağ Avrupa Soruları ve Cevapları

1. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, kalıplaşmış, gelenekçi anlayış yerine, özgür bir düşünce ortamı yaratarak diğerlerinin hepsine temel oluşturduğu kabul edilmektedir?


A) Rönesans hareketlerinin başlaması

B) Teknik alanda büyük gelişmelerin olması

C) Sanayi devriminin yapılması

D) Fransız devriminin olması

E) Reform hareketlerinin başlaması

(1998-ÖYS)


2.
Ortaçağ’da Venedikliler ve Cenevizliler Uzakdoğu ile Avrupa arasında ticari ilişkileri sağlamaları sonucu ekonomik üstünlük elde etmişlerdir.

Venediklilerle Cenevizlilerin bu ekonomik üstünlükleri aşağıdakilerin hangisiyle sona ermiştir?

A) Barutun ateşli silahlarda kullanılmasıyla

B) Avrupa’dan Amerika’ya göçün başlamasıyla

C) Baharat yolunun Müslümanların eline geçmesiyle

D) Atlas Okyanusundaki limanların önem kazanmasıyla

E) Esir ticaretinin yasaklanmasıyla

(1997-ÖYS)


3. Avrupa’da Restorasyon dönemi aşağıdakilerin hangisiyle başlamıştır?


A) Berlin Kongresi

B) Viyana Kongresi

C) Paris Antlaşması

D) Versay Antlaşması

E) Verdün Antlaşması

(1997-ÖYS)


4. Aşağıdakilerin hangisinde Rönesans’ın etkisi yoktur?


A) Din savaşlarının çıkmasında

B) Reform hareketlerinin başlamasında

C) Skolastik düşüncenin önemini yitirmesinde

D) Büyük Şartın ilan edilmesinde

E) Endüstri Devriminin başlamasında

(1997-ÖYS)


5. Aşağıdakilerden hangisi Yeniçağ’daki gelişmelerden biridir?


A) Paranın icat edilmesi

B) Kağıdın ilk kez üretilmesi

C) Yazının icat edilmesi

D) Alfabenin ilk kez kullanılması

E) Yerçekimi Kanunu’nun bulunması

(1996-ÖYS)


6.
Almanya’da Protestanlarla Katoliklerin mücadelesi sonunda yapılan Ogsburg Barışıyla halk, prenslerin kabul ettiği mezhebe girmek zorunda bırakılmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtı olamaz?

A) Din savaşlarının devam ettiğinin

B) Prenslerin siyasi üstünlükleri olduğunun

C) Hıristiyanlığın mezheplere ayrıldığının

D) İnanç özgürlüğünün benimsendiğinin

E) Savaşan tarafların anlaştığının

(1995-ÖYS)


7.


· Coğrafya keşifleri

· Rönesans hareketleri

· Reform hareketleri

Aşağıdakilerden hangisi bu üç gelişmenin sonuçlarından biridir?

A) Sosyal yapının ve düşüncenin değişmesi

B) Derebeylik rejimine geçilmesi

C) Şehir devletlerinin kurulması

D) Tek tanrılı dini inanışların ortaya çıkması

E) Kavimler göçünün başlaması

(1994-ÖYS)


8. Avrupa’da işçi sınıfının önem kazanması ve bu sınıfı temsil eden sosyalist partilerin kurulması, aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesinde etkili olmuştur?


A) Yüzyıl Savaşları

B) 1848 İhtilalleri

C) Viyana Kongresi

D) Fransız İhtilali

E) Otuzyıl Savaşları

(1993-ÖYS)


9. Avrupa’da Rönesans hareketleriyle özgür düşüncenin yayılması ve bilimsel araştırmaların yapılması, aşağıdakilerin hangisinde etkili olmuştur?


A) Toplumlarda sınıfların oluşması

B) Şehir devletlerinin zenginleşmesi

C) Katolik kilisesine olan bağlılığın sarsılması

D) Hıristiyanlıkta ilk mezheplerin ortaya çıkması

E) Kralların yetkisinin giderek artması

(1992-ÖYS)


10. Haçlı Seferleri ve Coğrafya Keşiflerinin başlamasında ortak etken aşağıdakilerden hangisidir?


A) Gemicilikte yeni buluşların yapılması

B) Kutsal Şehir Kudüs’ün Müslümanların elinde olması

C) AvrupalIların Doğunun zenginliğinden yararlanmak istemesi

D) Şövalyelerin macera peşinde koşması

E) Türklerin Avrupa’ya geçmesinin önlenmeye çalışılması

(1992-ÖYS)


11. Aşağıdakilerin hangisinde, Yeniçağ başların, da Avrupa’da görülen,


· Matbaanın bulunması

· Coğrafya Keşifleri

· Eski anıt ve eserlerin incelenerek bunlardan yararlanılması

gelişmelerinin üçü de etkili olmuştur?

A) Pusulanın bulunması

B) Kavimler göçü

C) Rönesans hareketleri

D) Sömürgecilik yarışı

E) Ulusçuluk akımları

(1990-ÖYS)


12. Aşağıdakilerden hangisi, Fransız İhtilalinden önce görülen gelişmelerden biridir?


A) Reform hareketlerinin başlaması

B) Yürütme, yasama ve yargı yetkilerinin ayrılması

C) Sosyal devlet anlayışının benimsenmesi

D) Bağımsızlık hareketlerinin yaygınlaşması

E) İşçi sınıfının önem kazanması

(1990-ÖYS)


13. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabının sonuçlarından biri değildir?


A) Kültürlerin ve ulusların birbirlerine yaklaşması

B) Ticaretin gelişmesi

C) Refahın artması

D) Mutlak krallıkların kurulması

E) Pazar bulma ihtiyacının artması

(1990-ÖYS)

14. Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali’ni başlatan nedenlerden biri değildir?


A) Monarşik yönetimin halka baskı yapması

B) Fransa’nın sınırlarını genişletmeye çalışması

C) Halkın farklı sosyal sınıflara ayrılmış olması

D) Aydın fikir adamlarının halkı etkilemesi

E) Halkın vergileri ödeyemez hale gelmesi

(1988-ÖYS)


15. Aşağıdakilerden hangisi Coğrafya Keşiflerini başlatan nedenlerden biridir?


A) İspanya ve Portekiz’in geniş sömürge imparatorlukları kurmaları

B) Atlas Okyanusu kıyılarındaki bazı liman şehirlerinin önem kazanması

C) Yeni ipek ve baharat yollarının aranması

D) Avrupa’da düşünce hayatında değişiklikler görülmesi

E) Doğu-Batı ülkeleri arasında siyasi ilişkilerin başlaması

(1988-ÖYS)


16. Aşağıdakilerden hangisinde verilen ikinci olay ilk olayın bir sonucu değildir?


A) Avrupa’da barutun ateşli silahlarda kullanılması - Derebeyliğin yıkılması

B) Fransız İhtilali - Reform hareketleri

C) Coğrafya keşifleri - Sömürge imparatorluklarının kurulması

D) Haçlı Savaşları - Akdeniz limanlarının önem kazanması

E) Kavimler göçü - Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılması

(1987-ÖYS)


17. XVII. yüzyılda Rusya’nın bazı Avrupa devletleriyle ekonomik ve kültürel ilişki kurmasında aşağıdakilerden hangisi en az etkili olmuştur?


A) Batıdaki gelişmelerden yararlanmaya başlaması

B) Açık ve sıcak denizlere ulaşmak istemesi

C) Hıristiyanlığın Ortodoks mezhebinden olması

D) Ülkede merkezi bir yönetimi gerçekleştirmesi

E) Avrupa’nın büyük devletleri arasında yer alması

(1986-ÖYS)


18. Aşağıdaki olaylardan hangisi Yeniçağ’da, Avrupa dışında da diğerlerinden daha etkili olmuştur?


A) Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılması

B) Rönesans hareketleri

C) Coğrafya keşifleri

D) Reform hareketleri

E) Papalıkla imparatorluklar arasındaki mücadele

(1984-ÖYS)


19. Yeniçağ başlarında, Avrupa’da Reform hareketlerinin yayılmasında aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha az etkili olmuştur?


A) Tevrat ve Incil’in değişik ulusal dillere çevrilmesi

B) Hümanistlerden çoğunun Ortaçağ’ın skolastik fikirlerini eleştirmeleri

C) Hıristiyan din adamlarından çoğunun, dini kendi çıkarlarına alet etmeleri

D) Aydın din adamlarının Katolik kilisesinin çalışmalarını eleştirmeleri

E) Feodalitenin yerine, mutlak krallıkların kurulmaya başlaması

(1984-ÖYS)20. İngiltere’nin, 1789 Devrimi sonrasındaki Fransız yönetimine karşı tutumu ne olmuştur?


A) Fransa’daki krallık yanlılarına ve soylulara yardım etme

B) Ülkesini Fransız Devrimi’nin etkilerinden korumak için önlemler alma

C) Yeni Fransız yönetimi ile dostluk kurma

D) Fransız sömürgelerini işgal etmeye başlama

E) Fransız Devrimi’ne karşı olan monarşik devletlerin yanında yer alma

(1981-ÖYS)ÖYS Cevapları


1. A 2. D 3. B 4. D 5. E


6. D 7. A 8. B 9. C 10. C


11. C 12. A 13. D 14. B 15. C


16. B 17. C 18. C 19. E 20. E
 
Son konular
  • Talebe
    Yakınçağ ’da Avrupa (1789-1871)
  • Talebe
    Yakınçağ 'da Avrupa / Uyarılar
  • Üst Alt