Konu Anlatımı Sakarya Meydan Savaşı

 Yazdır

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
Sakarya Meydan SavaşıAnkara'yı ele geçirmeyi planlayan Yunanlılar, 14 Ağustos 1921'de yeniden ilerlediler. 23 Ağustos'ta Sakarya Irmağı'na geldiler. Irmağın doğusunu geçip, Polatlı, Haymana ve Çaldağı Yörelerinde asıl çarpışmalar oldu.

Hazırlıklarını tamamlayan Mustafa Kemal, kurmaylarıyla görüştükten sonra orduya "Savunma bir çizgi üzerinde değil, bir yüzey üzerinde yapılacaktır. O yüzey de bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, yurttaş kanı ile sulanmadıkça bırakılamaz. Küçük büyük her birlik, ilk durabildiği noktada, tekrar düşmana cephe kurarak savaşa devam eder. Yanlarındaki birliklerin çekilmek zorunda olduğunu gören birlikler, onlara bağlı olmaz. Bulunduğu yerde sonuna kadar direnmeye mecburdur." buyruğunu verdi.

Mustafa Kemal bu buyruğu ile savaşın planını açıklamıştır. Savunmaya yönelik bir plandır. Sakarya Savaşı'nda Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ile Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa de görev aldı. Düşmanın ileri hareketi durduruldu. 13 Eylül'de düşman, Sakarya'nın doğusundan temizlendi.

Sonuçları

İç Siyasetteki Sonuçları

Yunan Ordularının saldırı gücü kırılmış, savunma yapmak zorunda bırakılmıştır.

Düşman, 2. Viyana bozgunundan bu yana ilk defa geri püskürtülmüş, Türk Orduları saldırı gücüne ulaşmıştır.

TBMM, Mustafa Kemal'e gazilik ünvanını ve mareşallik rütbesini vermiştir.

Devlet, Anadolu'da kesin egemenlik kurmuştur.

Dış Siyasetteki Sonuçları

İtilaf Devletleri arasında sürdürülen dayanışma sona erdi. Fransa ile İtalya, İngiltere'den iyice koptu.

İtalya, kuvvetlerini Anadolu'dan çekti, işgal ettiği toprakları boşalttı.

İtilaf Devletleri, TBMM'ye ateşkes ve barış önerileri sundular.

Sovyet Rusya'nın egemenliği altına giren Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan Cumhuriyetleri adına Sovyet Rusya 13 Ekim 1921'de TBMM Hükümeti ile Kars Antlaşmasını imzaladı. Böylece, doğu sınırı kesin güvenlik altına alındı. Ermeni sorunu, kesin olarak çözüldü. Bu, Sovyet Rusya ile imzalanan son ve kesin sınır belirlemesidir.

TBMM ile Fransa arasında Ankara Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmayla Türkiye ile Fransa arasında savaş sona ermiş, Hatay-İskenderun dışında bugünkü Suriye sınırı belirlenmiştir.

İskenderun Bölgesi (Hatay), Fransızlarda kalacak, fakat çoğunluğu Türk olan yöre halkı, kültür alanında serbestliğini koruyacak, Türkçe resmi dil olacaktır.

İki ay içinde Fransa, Anadolu'daki askerlerini geri çekecektir.

9. maddeye göre, Süleyman Şah'ın türbesinin bulunduğu "Caber Kalesi" Türk Toprağı sayılmış, burada asker bulundurmak, bayrak çekmek hakkı Türkiye'ye verilmiştir.

Önemi

Fransa, TBMM'nin kurduğu devleti ve Misak-ı Milli'yi tanımıştır.

Irak'a kadar olan güney sınırımız güvenceye alınmıştır.

İtilaf Devletleri arasında birlik çözülmüştür.

Güney cephesindeki birlikler, batı cephesine kaydırılmıştır.

Hatay'da özel bir yönetimin uygulanması, burasının Türk Toprakları olduğunun Fransa tarafından kabul edildiğini gösterir.

Yunanlıların savunduğu Megalo İdea düşüncesi sona ermiştir.
 
 • :)
 • ;)
 • :(
 • :mad:
 • :confused:
 • :cool:
 • :p
 • :D
 • :eek:
 • :oops:
 • :rolleyes:
 • o_O
 • :cautious:
 • :censored:
 • :cry:
 • :love:
 • :LOL:
 • :ROFLMAO:
 • :sick:
 • :sleep:
 • :sneaky:
 • (y)
 • (n)
 • :unsure:
 • :whistle:
 • :coffee:
 • :giggle:
 • :alien:
 • :devilish:
 • :geek:
 • :poop:
 • :ninja:
Üst Alt