Konu Özeti Konu Anlatımı Tarih Öncesi Devirler

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
Katılım
13 Şub 2021
Mesajlar
4,645
Çözümler
1
Tepkime puanı
343
Puanları
83
Yaş
51
Konum
Türkiye
Web sitesi
www.tarihbilinci.com
Meslek - Branş
Tarih Öğretmeni

Tarih Öncesi Devirler​

İnsan topluluklarının o dönemde kullandığı ve günümüze kadar gelebilen kalıntılardan yola çıkılarak iki bölüme ayrılır.

Taş Devri :

Kaba Taş Devri :
İnsanlığın en ilkel ve en uzun dönemidir. Bu dönemde henüz araç ve gereç yapımı başlamamıştır. İnsanlar kendilerini korumak için doğadaki sivri taşları olduğu gibi kullanmıştır.

Cilâlı Taş Devri : Bu dönemde alet yapımı gelişmiş sert ve düzgün aletler yapılmıştır. Taşın yanı sıra ilk defa topraktan da araç gereçler yapılmıştır. (Toprak kaplar yapılmış, seramik sanatı ilerlemiştir.) İnsanlık için güzel bir dönemin başlangıcıdır. İnsan doğanın asalağı olmaktan kurtulmuş ilk defa üretim faaliyetlerini başlatmıştır. İlk defa tarım başlamış, hayat tarzı değişerek yerleşik yaşama geçilmiştir. Bunun sonucunda ilk köyler kurulmuş, hayvanlar evcilleştirilmiştir. Menhir ve Dolmen adı verilen anıtlar dikilmiştir. Bitki liflerinden elbiseler dikilmiştir.

Yontma Taş Devri : Bu dönemde insanlar taşları yontarak ilk defa araç ve gereç yapmışlardır. Bu aletler savunma ve avlanma amacıyla yapılmıştır. İnsan doğanın asalağı durumundadır. Tüketici, avcı ve toplayıcıdır. Ekonomik etkinliklerden ötürü göçebe bir yaşam sürmüşlerdir Mağara duvarlarına hayvan resimleri yapmışlardır. Dönemin sonlarına doğru ateş denetim altına alınmıştır. (Ateş önce insanları soğuktan ve yırtıcı hayvanlardan korumuş, daha sonraki dönemlerde ise insanlığın gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. Toprak kapların yapımında madenlerin işlenmesinde olduğu gibi) Yontma Taş Devrinin sonlarına doğru buzullar çözülmüş, iklim yumuşamıştır.

Maden Devri :

Bakır
Devri : İşlemesi kolay olduğu için ilk kullanılan madenler bakır, altın ve gümüştür. Ancak doğada fazla bulunduğu için bakırdan daha fazla araç ve gereç yapılmış ve döneme damgasını vurmuştur.

Tunç Devri : Bakır ve kalayın karışımından tunç elde edilmiş ve böylece daha sert dayanıklı araç gereçler yapılmıştır. Bu dönemde karasaban bulunmuş ve tarımda gelişim sağlanmıştır. Tüketim fazlası üretim elde edilmiş bu da ticaretin gelişmesini sağlamıştır. İlk şehir ve devlet yapıları kurulmuştur.

Demir Devri : Demirin yüksek ısıda işlenebilmeye başlanması ile sanayide önemli gelişmeler sağlanmıştır. Ticaret hızlanmış ve dönemin sonlarına doğru yazı icat edilmiştir.
 
En çok görüntülenen
Son konular
 • Talebe
  Zamanın Belirginliği
 • Tarih Öğretmeni
  Tarihte Çağlar
 • Tarih Öğretmeni

  Yönetici
  Sultan
  Katılım
  13 Şub 2021
  Mesajlar
  4,645
  Çözümler
  1
  Tepkime puanı
  343
  Puanları
  83
  Yaş
  51
  Konum
  Türkiye
  Web sitesi
  www.tarihbilinci.com
  Meslek - Branş
  Tarih Öğretmeni
  TARİH ÖNCESİ DEVİRLER

  Yazının bilinmediği dönemdir. Bu dönem kullanılan araçlara, araçların cinsine ve özelliklerine göre ve yaşayış biçimine göre aşağıdaki devirlere ayrılmıştır.

  I.Taş Çağı

  II.Bakır-Taş Çağı (Kalkolitik Çağ)

  III.Maden Devri
  TAŞ ÇAĞI
  1) Eski (Kaba) Taş çağı


  Bu dönemde insanlar vahşi doğa ile mücadele içerisinde olmuşlardır.

  İnsanlar tarihinin en uzun dönemini kapsayan bu devirde taşları olduğu gibi silah olarak kullanmışlardır.

  2) Yontma Taş Devri (Paleolitik dönem)

  İnsanlar;

  Taşları ve kemikleri yontarak ilkel silahlar ve aletler yaptılar.

  Avcılık ve toplayıcılıkla beslendiler.

  Soğuktan korunmak için mağaraları yaşam yeri olarak kullandılar.

  Mağaraların duvarlarına ilkel resimler çizdiler. Böylece ilk sanat eserlerini meydana getirmiş oldular.

  Devrin sonunda ateşi buldular.

  3) Orta taş Devri (Mezolitik dönem)

  Bu dönem Cilalı Taş Devrine geçişi sağlayan bir ara dönemdir.

  İnsanlar mağaralardan çıkarak ovalara ve nehir kıyılarına yönelmişlerdir.

  4) Cilalı Taş Devri

  Su boylarında bitkiler yetiştirilmeye başlandı.

  Yapılan bu tarımsal çalışmalarla insanlar yerleşik hayata geçtiler.

  Yapılan barınakların sayısının artmasıyla köyler oluştu.

  Hayvanlar evcilleştirildi.

  İnsanlar üretken nitelik kazandı.

  Kilden kaplar yapıldı.

  Dinsel inanışlarla ilgili çeşitli fikirler ortaya çıktı. Ana tanrıça heykelcikleri yapıldı.

  Dokumacılık başladı.

  İnsanlarda mülkiyet kavramı oluştu.

  MADEN DEVRİ

  1.Bakır Taş Devri (Kalkolitik Dönem)

  Bu dönem Cilalı Taş Devri ile Maden Devri arasında geçiş dönemidir.

  Cilalı Taş Çağını yaşayan insanlar buldukları bakırdan eşya yapmaya başlamışlardır.

  Bakırın bol bulunması ve kolay işlenmesi nedeniyle bu dönemde çok sayıda bakır eşya yapılmıştır.


  2.Tunç Devri
  Tunç, bakıra göre daha sertti, bu nedenle yapılan eşyalar daha dayanıklı oldu.

  Bu dönemde ilk şehir devletleri kuruldu (site).

  Tekerlek icad edildi, Arabalar yapıldı,

  ticaret gelişti.


  3.Demir Devri
  Demirden eşyalar ve silahlar insanlara hem ekonomi de hem de askeri alanda büyük ölçüde güç kattı.

  Not: Çeşitli ülkelerde yaşayan insanlar tarih öncesi devirleri aynı zamanda yaşamamışlardır
   
  Üst Alt