Tarihimizde Nisan Ayı Olayları

 • Konbuyu başlatan Talebe
 • Başlangıç tarihi
 • Cevaplar 0
 • Görüntüleme 316

Talebe

Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
14 Şub 2021
Mesajlar
3,357
Tepkime puanı
10,093
Puanları
113
Meslek - Branş
Öğretmen - Tarih
1 Nisan 1921'de, İkinci İnönü Zaferi'ni kazandık.

1 Nisan 1891'de Ahmet Vefik Paşa ölmüştü. Osmanlı İmparatorluğu'nun son devrinde Bursa valiliği, Meclisi Mebusan reisliği, dâhiliye nazırlığı, sadrazamlık ve başvekillik gibi yüksek memuriyet kademelerine ulaşmış olan merhum, tarihimize daha ziyade Türk dili ve edebiyatına olan hizmetleriyle geçmiştir. Molyer'in komedilerini büyük bir ustalıkla dilimize çevirmiş ve Lehçe-i Osmanî” adlı büyük bir sözlük oluşturmuştur.

2 Nisan 1918'de, Van düşman işgalinden kurtulmuştu. I. Dünya Savaşı'nda Ermenilerin saldırısına uğrayan şehrin büyük kısmı ateşe verilmişti. 2 Nisan 1918'de Türk orduları tarafından kurtarıldığında şehrin bütününe yakınının yanmış olduğu görülmüştür.

3 Nisan 1870'de, Ziya Paşa, Hürriyet” gazetesini Londra'dan, Cenevre'ye naklederek orada litografya ile çıkarmaya başlamıştı. İlk sayısı Namık Kemal ve Ziya Paşa tarafından 1868'de Londra'da çıkarılan bu küçük, fakat inkılâp tarihimizde çok önemli gazete, 88. sayısına kadar orada devam etmişti. Nihayet en uygun havayı İsviçre'de bulan gazete, Cenevre'ye nakledilmiş ve 100. sayıya kadar orada devam olunmuştur.

5 Nisan 1900'de, Gazi Osman Paşa ölmüştü. Aslen Tokatlı olan Osman Paşa, Plevne savunması ile Türk tarihinin kahramanlıkla dolu bir sayfasını yaratmıştır. Şehrin düşmesinden sonra kılıcını teslim etmiş olduğu Rus Çarı bu kılıcı nazik bir jestle kendisine iade etmiş ve şöyle demiştir: Sizi tebrik ederim. Bu askeri tarihin en güzel hadisesidir. Kılıcınızı kendi memleketinizdeki gibi şerefle taşıyabilirsiniz.”

6 Nisan 1326'da, Bursa Orhan Gazi tarafından Bizans'tan fethedilerek Türk topraklarına katılmıştı.

6 Nisan 1453'te, Fatih Sultan Mehmet komutasındaki Türk orduları İstanbul'u kuşatmaya başlamışlardı.

6 Nisan 1920'de, Mustafa Kemal tarafından Anadolu Ajansı kurulmuştu. Mustafa Kemal Paşa, TBMM'nin açılması için çalışmalarına devam ederken Anadolu Ajansı'nı kurmuş, adını da kendisi koymuştur. Anadolu Ajansı ilk çalışmalarına Müdafaa-i Hukuk Temsil Heyeti'nin teşkilatından ve araçlarından faydalanarak başlamıştı.

7 Nisan 1789'da, Sultan I. Abdülhamit ölmüş, yerine III. Sultan Selim tahta çıkmıştı. I. Abdülhamit, Avrupa Türkiye'sindeki Özü Kalesi'nin Rusların eline geçtiğini ve kaledeki Türklerin kılıçtan geçirildiğini bildiren tezkereyi okurken teessüründen inme inip ölmüştür. Sonraki devirlerde koca ülkelerin kaybına sebep olan devlet adamlarında buna benzer bir teessür belirtisi bile görülmemiştir.

7 Nisan 1799'da, Cezzar Ahmet Paşa komutasındaki Türk kuvvetleri Akka Kalesi'nde Napolyon Bonaparte'ın kuvvetlerine karşı üçüncü çıkış hareketini yapmışlardı. Sonuçta Napolyon yenilmiş olarak çıktığı bu savaş için şöyle demiştir: Eğer Akka Kalesi'ni almış olsaydım, oradan İstanbul'a kadar yürüyecek ve bu şehri de alarak tarihin seyrini değiştirecektim.”

8 Nisan 1763'te, Sadrazam Damat Koca Ragıp Paşa ölmüştü. 64 yaşındaydı. 18. yüzyılın büyük devlet adamlarından ve diplomatlarından olan Paşa, Türk şiirinin büyük şahsiyetlerinden biri olmakla da tanınmıştır.

8 Nisan 1924'te, Şeriye mahkemeleri lağvedilmiştir. İslam hukuku ve bunun müeyyidelerini tatbike memur şeriye mahkemeleri, hayatın akışı karşısında hizmet göremez ve yeni ihtiyaçları karşılayamaz olmuştu. Yeni bir hayat inkişafında yer alan Cumhuriyet Türkiye'sinin, yani medeni dünyanın anlayışına uygun bir hukuk müessesesine sahip olması icap ediyordu.

9 Nisan 1588'de, Mimar Sinan ölmüştü. Türk milletinin ilim ve sanat kolundaki yaratıcı dehasını gösteren en büyük mimarımızdır. 81 cami, 51 mescit, 55 medrese, 26 mektep, 6 su kemeri, 7 büyük köprü, 3 hastahane, 17 kervansaray, 33 saray, 35 hamam yapmıştır. Sinan, Türk milletinin tarih boyunca övüneceği bir evladıdır. Öldüğünde 98 yaşında idi.

10 Nisan 1453'te, Türk topları İstanbul surlarını dövmeye başlamıştı.

10 Nisan 1712'de, Türk şiirinin büyük dehalarından divan edebiyatının da en büyük şairlerinden olan Nabi ölmüştü.

10 Nisan 1920'de, Şeyhülislam Dürrizade Abdullah, Mustafa Kemal'e ve milli harekete karşı bir fetva çıkarmıştı.

11 Nisan 1920'de, Urfa vilayetimiz, düşman istilasından kurtulmuştu. Sevr antlaşması üzerine Urfa 7 Mart'ta İngilizler tarafından işgal edilmiş ve sonra aralarında yapılan antlaşma üzerine İngilizler, Urfa'yı Fransızlara teslim etmişti. Urfalılar kendi aralarında teşkil ettikleri milis kuvvetleriyle düşmana karşı koymuşlar ve büyük kahramanlıklar göstermişlerdir.

13 Nisan 1909'da, İstanbul'da büyük bir isyan çıkmıştı. O zamanki tarihle 31 Mart gününe rastlayan bu isyan tarihe 31 Mart vakası” diye geçmişti. Kara ruhlu yobazların tahrikleri ordunun içine kadar sokulmuştu. Bu tahrikler neticesinde kabine düşürülmüş, birçok devlet ricali iş başından uzaklaştırılmıştır. Az sonra, Hareket Ordusu gelerek isyanı bastırmıştır.

13 Nisan 1937'de, büyük Türk şairi Abdülhak Hamit Tarhan ölmüştü.

15 Nisan 1856'da, Fransa, İngiltere ve Avusturya, Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak bütünlüğünü garanti eden Paris Antlaşması'nı Rusya'ya karşı imzalamışlardı.

15 Nisan 1931'de, Türk Tarih Kurumu kurulmuştu. Atatürk'ün teşvikleri ile kurulan bu cemiyet, en son vesikalarla Türk tarihini modern çalışmaların ışığı altında gözden geçirmek ve yeni baştan yazmak hedefini güdüyordu. Milli ruhun günden güne inkişafı Osmanlı İmparatorluğu'ndaki tarih anlayışını tasfiye etmişti. Yurdun istilacılardan kurtulması, kapitülasyonların ilgası gibi başarıların yanında tarihin yeni bir anlayışla gözden geçirilmesi hep aynı ileri zihniyetin eseridir.

17 Nisan 1897'de, Türkiye, Yunanistan'a savaş açmıştı. Türk orduları birkaç hafta içinde Atina kapılarına dayanmışlar, fakat büyük devletler müdahale ederek Yunanistan'ı kurtarmışlardır. Bu savaş sırasında Yunanistan'ın toplayabildiği en büyük savaş gücünü de imha ettik.

18 Nisan 1897'de, Abdülezel Paşa harp meydanında savaşırken atı üzerinde şehit edilmiştir. Aslen Konyalı olan merhum, Arabistan vilayetlerinde, Kırım Harbi'nde ve nihayet Karadağ'da büyük yararlar göstermiş bir askerdi. 1887'de paşalık rütbesini kazanmıştı. Komuta mevkiinde, askerlerinin başında ve at üzerinde şahadeti Yunan Harbi'ndedir.

23 Nisan 1920'de, TBMM açılmıştı. Mustafa Kemal Paşa ilk meclisi açış nutkunda, yeni Türk devletinin temel fikrini şöyle belirtmiştir: Milletimizin kuvvetli, mesut ve müstekar yaşayabilmesi için devletin tamamen milli bir siyaset takip etmesi ve bu siyasetin teşkilat-ı dahiliyemize tamamen mutabık ve müstenid olması lazımdır.”

24 Nisan 1920'de, Mustafa Kemal Paşa TBMM başkanlığına seçilmiştir.

24 Nisan 1512'de, Yavuz Sultan Selim 42 yaşında olduğu halde tahta çıkmıştı.

25 Nisan 1915'te, İtilaf Devletleri Çanakkale'ye asker çıkarmaya başlamışlardı.

27 Nisan 1909'da, II. Abdülhamit tahttan indirilmiş ve yerine V. Mehmet getirilmişti. Hareket Ordusu'nun İstanbul'a girip hakimiyeti üzerine alması üzerine Ayan ve Mebusan Meclisleri Yeşilköy'de müşterek bir toplantı yapmışlar ve bu mühim kararı vermişlerdi. 33 yıldan beri tahta bulunan II. Abdülhamit'in yerine ondan iki yaş küçük olan kardeşi Reşad Efendi (IV. Mehmet Reşat) geçtiğinde tahta en yaşlı çıkan Osmanoğlu olmuştur. O sırada 64 yaşında idi.

28 Nisan 1848'de, Mustafa Reşit Paşa, sadrazamlık görevinden azledilmişti.

28 Nisan 1921'de, İzmit, Yunan işgaline uğramıştı.

29 Nisan 1919'da, Anadolu'nun paylaşılmasında İtilaf Devletleri'nin safında kendilerine de bir pay çıkaran İtalyanlar, Antalya Limanı'na gelmiş ve savunmasız şekilde bulunan şehre asker çıkarmışlardı.

30 Nisan 1919'da, Mustafa Kemal Paşa, 9. Ordu Müfettişliği'ne atanmıştı.
 
En çok görüntülenen
Son konular
 • Talebe
  29 Nisan Tarihte Bugün Neler Oldu?
 • Talebe
  28 Nisan Tarihte Bugün Neler Oldu?
 • Üst Alt