Türk Tarihinde İlkler – Osmanlı Yönetiminde Değişiklikler

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
Katılım
13 Şub 2021
Mesajlar
4,743
Çözümler
1
Tepkime puanı
361
Puanları
83
Yaş
52
Konum
Türkiye
Web sitesi
tarihbilinci.com
Meslek - Branş
Tarih Öğretmeni

TÜRK TARİHİNDE İLKLER – OSMANLI YÖNETİMİNDE DEĞİŞİKLİKLER​ • İlk kez şehzadelerin sancağa gitmemesi →I. Ahmet dönemi
 • İlk kez şehzadelerde Kafes Usulü → I. Ahmet
 • İlk veraset düzenlemesi; Ekber- Erşed uygulaması → I. Ahmet
 • İlk Osmanlı bütçesi →Tarhuncu Ahmet Paşa
 • İlk saray dışından evlenen → II. Osman
 • İlk yeniçeriler tarafından öldürülen → II. Osman, son öldürülen → III. Selim
 • İlk kez yeniçeri ocağı bozulması → III. Murat (Kanunu Kadim: Yeniçeri asker alma kanunu)
 • İlk Türk-İran sınırının çizilmesi → Kasrı Şirin Antlaşması (1639)
 • İlk imtiyazlı vezir →Köprülü Mehmet Paşa
 • İlk toprak kaybı → Karlofça Antlaşması (1699)
 • İlk kez 1718 Pasarofça Antlaşması ile Osmanlı Avrupa’dan geri kaldığını anladı. (Lale Devri)
 • İlk Batının örnek alındığı dönem → Lale Devri (1718-1730)
 • İlk geçici elçiler
 • İlk teknik getirildi; matbaa (İbrahim Müteferrika, 28. Çelebi Mehmet – III Ahmet)
 • İlk kâğıt fabrikası (Yalova)
 • İlk itfaiye örgütü (Tulumbacılar)
 • İlk sivil mimari gelişimi (barok-rokoko tarzları benimsendi.)
 • İlk çiçek aşısı
 • İlk askeri-teknik ıslahat → I. Mahmut
 • Kara Mühendishanesi (Kara subayı yetiştirmek için)
 • Avrupa tarzında açılan ilk okul
 • İlk kez kapitülasyonlar sürekli hale getirildi. → I. Mahmut (1740)
 • İlk iç borçlanma (Esham) → III. Mustafa
 • İlk deniz mühendishanesi → III. Mustafa
 • İlk ulufe alım-satımının yasaklanması → I. Abdülhamit
 • Rusya ilk kez Küçük Kaynarca Antlaşması (1744) ile;
-Osmanlı içişlerine karışmaya başladı
-Kapitülasyon almaya başladı.
-İlk kopan Müslüman toprak →Kırım
 • İlk modern ordu →III. Selim Nizam-ı Cedit ordusu
 • İlk daimi elçilikler → III. Selim
 • İlk milliyetçilik isyanı → Sırp İsyanı
 • İlk milliyetçilik İsyanı ile kopan → Yunanistan
 • İlk kez padişahı kısıtlayan →1808 Sened-i İttifak II. Mahmut
 • Azınlıklara ilk imtiyaz →1812 Bükreş Antlaşması ile Sırplara verildi
 • İlk Boğazlar Sorunu →1833 Hünkar İskelesi Antlaşması (Ruslarla imzalandı)
 • İngilizlerle →1838 Balta Limanı Antlaşması imzalandı. Osmanlı ekonomisini bitiren antlaşmadır.
 • İlk Osmanlı Gazetesi → Takvim-i Vekayi (II.Mahmut)
 • İlk Özel Gazete → Tercüman-ı Ahval (Agah Efendi – Tanzimat)
 • İlk Nüfus sayımı →II. Mahmut
 • II. Mahmut, Değişiklikleri;
– Tımarı kaldırdı.
– İltizam ve ayanlığı kaldırdı.
– Divanı kaldırdı.
– Müsadere (devletin mallara el koyması) kaldırıldı.
– İlk modern polis-posta teşkilatını kurdu.
– İlk bakanlıklar(nazırlık) kuruldu.
– İlk ilköğretim zorunlu hale getirildi.
– İlk ortaokullar açıldı.
– İlk tercüme odası, yabancı dil okulu açıldı.
– İlk devlet memuru okulu açıldı.
– İlk kılık-kıyafet değişikliği(pantolon)
– İlk yurtdışına öğrenci gönderildi.
 • Osmanlılarda ilk hukuk üstünlüğü → (Abdülmecit) Tanzimat Fermanı (1839)
 • İlk Kâğıt Para → Abdülmecit (Kaime)
 • İlk Demiryolu → Tanzimat dönemi (1866)
 • İlk Telgraf → Tanzimat dönemi(1854)
 • Osmanlılarda ilk defa bağımsız devlet olma özelliği Paris Konferansı-Islahat Fermanı (1856) kaybetti.
 • İlk Dış Borç → Abdülmecit Kırım Savaşında (1854) İngiltere’den alındı.
 • Müslüman-gayrimüslim eşitliği ilk kez Tanzimat Fermanı ile sağlandı.
 • İlk kez Islahat Fermanı ile gayrimüslimler Müslümanların önüne geçti.
 • İlk kez kız öğrencilerin okullara alınması →Tanzimat dönemi
 • İlk öğretmen okulu ve mülkiye mektebi →Tanzimat dönemi
 • İlk Osmanlı Anayasası → Kanun-i Esasi
 
Üst Alt