Konu Özeti Konu Anlatımı Yassıçemen Muharebesi (1230)

Talebe

Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
14 Şub 2021
Mesajlar
3,357
Tepkime puanı
10,155
Puanları
113
Meslek - Branş
Öğretmen - Tarih
Yassıçemen Muharebesi (1230)

- Moğolların önünden kaçıp Azerbaycan’a gelen daha sonra Doğu Anadolu’ya giren Celâleddin Harzemşah ile Yassıçemen savaşı yapılmıştır (1230).

Neden:

- Sultan I. Alâeddin Keykubad, Moğolların dünya için büyük bir tehlike olduğunu ve onların durdurulması için herkesin birlikte mücadele etmesi gerektiğini düşünmüştür.

- Bu amaçla Harzemşahlara ittifak teklif etmiştir. Buna karşın Anadolu ve Suriye sınırlarına gelen ve buralara yerleşmek isteyen Celâleddin Harzemşah, Eyyûbilerin elindeki Ahlât’ı kuşatmıştır.

- Bu kuşatmayı Anadolu için bir tehdit olarak algılayan Sultan I. Alâeddin Keykubad harekete geçmiş ve iki ordu Erzincan yakınlarındaki Yassıçemen’de karşı karşıya gelmiştir.

Sonuç:

- Celâleddin Harzemşah yenilmiştir.

- Bu savaşta yenilen Harzemşah devleti zayıflamış ve bir yıl sonra Moğollar tarafından yıkılmıştır.

- Harzemşahların ortadan kalkmasıyla Moğol akınlarına açık hale gelen Anadolu 1230 tarihinden itibaren Türkiye Selçukluları ile Moğollar arasında mücadele alanına dönüşecektir.

- Moğol İstilası’nın önünden kaçarak Anadolu’ya gelen Oğuzların artık kontrol altında tutulamaması toplumsal dengeyi bozmuştur.

- Yesevîlik tarikatına bağlı olan ve inançlarını Anadolu’da yaymaya çalışan Baba İlyas, Türkiye Selçuklu Devleti tarihindeki en büyük isyan hareketine öncülük etmiştir.

- Baba İlyas’ın ölümünden sonra onun müritlerinden olan Baba İshak, büyük bir Türkmen zümresini etrafında toplamış ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in dine aykırı hareket ettiğini bahane ederek onun aleyhinde propagandaya başlamıştır. (Babaî İsyanı (1240))

- Bu propagandalar sonucunda Anadolu’nun doğusunda başlayan isyan, kısa sürede geniş bir bölgeye yayılmıştır.

- İsyancılar üzerine gönderilen Türkiye Selçuklu ordusu, Sivas’ı isyancılara bırakmak zorunda kalmıştır.

- Ardından Amasya ve Kayseri’yi de ele geçiren isyancılar, başkent Konya’yı tehdit etmeye başlamıştır.

- Bunun üzerine Sultan II. Gıyâseddin Keyhüsrev başkenti terk etmiştir.

- Baba İlyas’ın yakalanarak Amasya Kalesi’nde idam edilmesi, isyanın daha da büyümesine neden olmuştur.

- Türkiye Selçuklu Devleti’ni güçsüz duruma düşüren Bâbailer Ayaklanması sonucu, devlet yönetimi zayıflamış ve bu zafiyet Moğollara, Anadolu’nun istilası yolunda umut vermiştir.
 
En çok görüntülenen
Üst Alt