disiplin

  1. Eğitim Mevzuatı Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    2 Ocak 2022 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 31707 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİSİPLİNAMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir. Kapsam MADDE 2...
Üst Alt