osmanlı devleti’nde askerî sınıf

  1. Konu Özeti Konu Anlatımı Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf

    4.2. OSMANLI DEVLETİ’NDE ASKERÎ SINIF -Osmanlı Devleti’nde toplum, sosyal hayatın sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesi için iki büyük sınıfa ayrılmıştır. -Birincisi: saltanat beratı ile padişahın dinî ya da idari yetki tanıdığı kişilerden oluşan yönetenler yani askerî sınıftır. –İkincisi...
Üst Alt