süleyman şah

  1. Tarih Öğretmeni

    Rükneddin Süleyman Şah

    Rükneddin Süleyman Şah Türkiye Selçuklularından Sultan İkinci Kılıç Arslan’ın oğullarındandır. Doğum târihi bilinmemektedir. Babası İkinci Kılıç Arslan, yerine en layığını tesbit etmek için ülkesini 11 oğlu arasında taksim edince, Tokat Melikliği verildi. Kardeşi Birinci Gıyâseddîn Keyhüsrev'e...
  2. Tarih Öğretmeni

    Süleyman Şah

    Süleyman Şah Osmanlıların atası. Türk büyüklerinden olup, Oğuzların Kayı boyundandır. Doğum yeri, târihi ve âilesi hakkında kaynaklarda geniş bilgiye rastlanmamıştır. On ikinci yüzyılın sonlarında Türkistan’da doğdu. Kabîle reisi oldu. Moğol Cengiz Hanın Orta Asya’daki istilâsına karşı, on...
Üst Alt