türk tarihinde i̇lkler

 1. Türk Tarihinde İlkler – Osmanlı Tarihi

  TÜRK TARİHİNDE İLKLER – OSMANLI TARİHİ En uzun ömürlü Türk Devleti (623 yıl) En merkeziyetçi Türk Devleti İlk kurucu-ilk para → Osman Bey İlk başkent → Söğüt İlk teşkilatlanma →Orhan Bey (Başkent: Bursa) İlk divan İlk düzenli ordu (yaya-müsellem) İlk kadı-subaşı atama İlk donanma (Balıkesir)...
 2. Türk Tarihinde İlkler – Türkiye Türk İslam Tarihi

  TÜRK TARİHİNDE İLKLER – TÜRKİYE TÜRK İSLAM TARİHİ İlk Türkleşme → Büyük Selçuklular döneminde başladı: 1- Danişment : Amasya, Tokat, Sivas 2- Mengücek : Erzincan 3- Saltuk : Erzurum 4- Artuk : Güneydoğu Anadolu İlk medrese → Danişmentlilerin Niksar Yağıbasan Medresesi İlk Türk denizcisi → Çaka...
 3. Türk Tarihinde İlkler – Türk-İslam Tarihi

  TÜRK TARİHİNDE İLKLER – TÜRK-İSLAM TARİHİ İlk Türk-İslam Sentezi → Karahanlı Devleti İlk Türk-İslam Eseri → Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip yazdı. (Karahanlılar) İlk Türkçeyi resmi dil yapan → Karahanlılar İlk Türk Posta Teşkilatı → Karahanlılar İlk kervansaray (ribat) → Karahanlılar İlk...
 4. Türk Tarihinde İlkler – Osmanlı Yönetiminde Değişiklikler

  TÜRK TARİHİNDE İLKLER – OSMANLI YÖNETİMİNDE DEĞİŞİKLİKLER İlk kez şehzadelerin sancağa gitmemesi →I. Ahmet dönemi İlk kez şehzadelerde Kafes Usulü → I. Ahmet İlk veraset düzenlemesi; Ekber- Erşed uygulaması → I. Ahmet İlk Osmanlı bütçesi →Tarhuncu Ahmet Paşa İlk saray dışından evlenen → II...
 5. Türk Tarihinde İlkler – I. Ve II. Meşrutiyet

  TÜRK TARİHİNDE İLKLER – I. VE II. MEŞRUTİYET I.Meşrutiyet – 1876 İlk Osmanlı Parlamentosu Kanun-i Esasi ile açıldı (Meşrutiyet) İlk kez Osmanlı halkının yönetime katılması → I. Meşrutiyet önemi İlk yönetim şekli değişikliği → II. Abdülhamit İlk Anayasa (Meşrutiyet) İlk Meclis (Meşrutiyet)...
 6. Türk Tarihinde İlkler – İnkılâp Tarihi

  TÜRK TARİHİNDE İLKLER – İNKILÂP TARİHİ İlk kez Mondros (30 Ekim 1918) Antlaşmasıyla Osmanlılar fiilen bitmiştir. İlk işgal → Musul (İngilizler) İlk direniş → Hatay-Dörtyol (Fransızlara) İlk cemiyet → Trakya-Paşaeli Cemiyeti İlk Kuva-i Milliye örgütlenmesi → Batı Anadolu’da Yunanlılara karşı...
Üst Alt