yeniçeriler ve devşirme sistemi

  1. Konu Özeti Konu Anlatımı Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi

    3.3. YENİÇERİLER VE DEVŞİRME SİSTEMİ -Edirne’nin fethinden sonra Rumeli’deki diğer fetihlerle savaş esirlerinin sayısında büyük bir artış oldu. -Bu esirlerden yararlanmak için Pencik sistemi uygulanmaya başlandı. -Pencik usulüne göre savaş esirlerinin beşte biri asker olmak üzere devlet...
Üst Alt