Doçe (İtalyanca :Dòge çoğulu:Dògi) İtalya'da ortaçağlarda ve Rönesans çağlarında birçok İtalyan şehir-devletinde bulunan "kral tarafından yönetilen cumhuriyet" şekilde devlet yönetiminde seçim ile devletin en üst yönetimine gelen devlet başkanı ve hükümdar
Cevaplar
0
Görüntüleme
94
Darül aceze: Düşkünler evi.
Cevaplar
0
Görüntüleme
173
Dogmatizm : Otoritelerce ileri sürülen düşünce ve prensipleri değişmez kurallar olarak kabul eden görüş şekli.
Cevaplar
0
Görüntüleme
124
Dirlik : Devlet hizmetleri karşılığı (maaş) tahsis edilen gelir kaynağı, belirli miktarda vergi toplanan toprak parçası.
Cevaplar
0
Görüntüleme
124
Despot : Bizanslılar döneminde Mora’yı yöneten prenslere verilen ad.
Cevaplar
0
Görüntüleme
102
Derbent : Osmanlı Devleti’nde, önemli geçitlerin korunması için yapılan karakol ve üsler.
Cevaplar
0
Görüntüleme
109
Demokrasi : Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim şekli.
Cevaplar
0
Görüntüleme
130
Darüşşifa : Sağlık yurdu, hastane.
Cevaplar
0
Görüntüleme
125
Darülfünun : Üniversite
Cevaplar
0
Görüntüleme
99
Danişmendliler Anadolu'da fetihlere memur edilen Gazi Ahmed Bey, Türkmenlere hocalık, öğretmenlik yaptığı için "Danişmend" lakabı ile anılıyordu. Danişmend Gazi Ahmed Bey, Kızılırmak ve Yeşilırmak dolaylarını ele geçirmişti. Emir Danişmend'in Bizanslar ile bir savaşta ölen Battal Gazi (öl...
Cevaplar
0
Görüntüleme
425
Dandanakan Savaşı Sultan Mes'ud, Selçukluların artık kendi devleti için ne kadar büyük bir tehlike olduğunu anlamış ve onlar üzerine sefere çıkmıştı. Nihayet Sultan Mes'ud ilk iki savaşta Selçukluları mağlup ettti (1039). Ancak bu Gazneliler için Selçukluları tamamiyle itaat altına alabilecek...
Cevaplar
0
Görüntüleme
139

En iyi kaynaklar

Üst