Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) Ünitesi Ders Notu

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) Ünitesi Ders Notu & Konu Özeti
  • Sabit
5. ÜNİTE: DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI 10.5.1. 1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir. Başlıca siyasi gelişmeler olarak İstanbul'un Fethi (1453), Sırbistan'ın alınması (1454)...
Cevaplar
0
Görüntüleme
146
Talebe Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: Gücünün Zirvesinde Osmanlı Konu Özeti - Gücünün Zirvesinde Osmanlı Konu Özeti Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
Cevaplar
0
Görüntüleme
412
Talebe Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: Tarih 10 Dersi Dünya Gücü Osmanlı Ünitesi Özeti - Tarih 10 Dersi Dünya Gücü Osmanlı Ünitesi Özeti pdf Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
Cevaplar
0
Görüntüleme
248
Talebe Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: Kanuni Dönemi Ders Notu - Kanuni Dönemi Ders Notu Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
Cevaplar
1
Görüntüleme
338
Talebe Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: Dünya Gücü Osmanlı Ünitesi Ders Notu Pdf - Dünya Gücü Osmanlı Ünitesi Ders Notu Pdf Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
Cevaplar
0
Görüntüleme
420
Talebe Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: Tarih 10 Dersi 5. Ünite Dünya Gücü Osmanlı Devleti Ders Notu - Tarih 10 Dersi 5. Ünite Dünya Gücü Osmanlı Devleti Ders Notu Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
Cevaplar
0
Görüntüleme
401
Talebe Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: 5. Ünite: Dünya Gücü Osmanlı Devleti Ders Notu - 5. Ünite: Dünya Gücü Osmanlı Devleti Ders Notu Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
Cevaplar
0
Görüntüleme
325
5.7. KARALARIN VE DENİZLERİN HÂKİMİ -Osmanlılar, Kuruluş Dönemi’nde Fırat’tan Tuna’ya kadar Anadolu ve Balkan topraklarını fethederek buraları hâkimiyeti altında birleştirmiştir. -İstanbul’un Fethi’nden sonra Osmanlı Devleti artık bir kıta yani kara gücü hâline gelmiştir. -Özellikle XVI...
Cevaplar
0
Görüntüleme
346
5.6. OSMANLI’NIN GÜCÜ VE STRATEJİK RAKİPLERİ -XVI. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin deniz gücü karşısında İtalya merkezli iki stratejik rakibi bulunuyordu. -Venedikliler, sahip olduğu gücü ve zenginliği Akdeniz ticaretinden, Cenevizliler ise Karadeniz ticaretinden sağlamıştır. -İstanbul’un...
Cevaplar
0
Görüntüleme
636
5.5. GÜCÜNÜN ZİRVESİNDE OSMANLI -Yavuz Sultan Selim’in oğlu ve onuncu Osmanlı padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı Devleti’nde en uzun süre tahtta kalan padişahtır. -Avrupa’da Sultan Süleyman; “Muhteşem” olarak isimlendirilmiştir. -I. Süleyman için adalet alanında taviz vermeyen ve...
Cevaplar
0
Görüntüleme
338
5.4. 1520-1595 YILLARI ARASINDAKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER Belgrad’ın Fethi (1521), Rodos’un Fethi (1522), Mohaç Muharebesi (1526), Babür İmparatorluğu’nun kurulması (1526), Barbaros Hayrettin'in Cezayir'e hâkim olması (1529), I. Viyana Kuşatması (1529), İstanbul Antlaşması (1533)...
Cevaplar
0
Görüntüleme
140
5.3. İSLAM DÜNYASI LİDERLİĞİ -Türkler; XIV-XVI. yüzyıllarda Anadolu ve İran coğrafyasında Akkoyunlular, Karakoyunlular ve Safeviler gibi devletler kurmuştur. -Bu devletlerarasında Anadolu ve İran'da hâkimiyet kurmak için mücadeleler yaşanmıştır. -Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan, 1469'da...
Cevaplar
0
Görüntüleme
210
5.2. FETİH VE FATİH -İstanbul, stratejik ve jeopolitik önemi nedeniyle tarih boyunca hemen hemen her milletin ilgisini çekmiştir. Coğrafi konumu, ticaret yollarının kesiştiği bir merkez olması ve Karadeniz ile Akdeniz kültürlerini birleştirmesi özellikleri nedeniyle bütün milletlerin dikkatini...
Cevaplar
0
Görüntüleme
206
5. ÜNİTE DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 5.1. 1453-1520 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler Başlıca siyasi gelişmeler İstanbul’un Fethi (1453), Sırbistan’ın alınması (1454), Amasra’nın alınması (1459), Mora’nın alınması (1460), Sinop ve Trabzon’un alınması (1461), Eflâk’ın...
Cevaplar
0
Görüntüleme
311

En iyi kaynaklar

Üst Alt