Neler yeni
Fener Rum Patrikhanesi Ortodoks kilisesinin başpiskoposluğu. İstanbul’da Fener semtindeki Aya Yorgi kilisesinde bulunduğu için Türkiye’de Fener Rum Patrikhanesi adıyla anılmaktadır. Birinci Constantinus’un (306-337) Roma İmparatorluğunun başkentini Roma’dan Bizans’a taşıması ve şehre...
Cevaplar
0
Görüntüleme
87
Fetret Devri Fasıla-i Saltanat olarak da bilinir. Yıldırım Bayezid'in Ankara Savaşı'nda (28 Temmuz 1402) yenilmesiyle başlayan bu döneme, kardeşleriyle girdiği mücadelede başarılı olarak yönetimi yeniden ele geçiren Mehmed Çelebi son vermiştir. Ankara Ovası'nda yapılan savaşın kötüye...
Cevaplar
1
Görüntüleme
263
Ferman : Osmanlı döneminde, padişahın yazılı buyruğu.
Cevaplar
1
Görüntüleme
200
Ferik Osmanlı Devleti'nde büyük askerî rütbelerden birinin adı. Yeniçeri ocağının kaldırılmasından sonra Osmanlı ordusunda bir kolorduyu meydana getiren yedi birlikten her biri. Feriklik, yeniçeri ocağının kaldırılmasından (1826) sonra kurulan Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye teşkilâtında...
Cevaplar
0
Görüntüleme
79
Fenerliler Osmanlılarda devlet hizmetlerinde çalışmış, büyük makamlarda bulunmuş Rumlar hakkında kullanılan deyim. Merkezi Fener’de bulunan Rum Patrikhânesi etrafında toplandıklarından bu ismi almışlardır. Bunlar, çoğunlukla İstanbullu ve Egeliydiler. Fenerliler, Rum patrikliğine bağlı yarı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
64
Feshetmek : Hükmünü bozmak, dağıtmak.
Cevaplar
0
Görüntüleme
122
Feodalite (derebeylik rejimi) Siyasal ve askeri gücü elinde bulunduran, toprağın mülkiyetine veya imtiyazına sahip olan bir senyörler (derebeyler) sınıfı ile bu sınıfa bağımlı köleler sınıfının oluşturduğu idari düzene feodalite denir. Orta çağ Avrupası’nda yaygındır.
Cevaplar
0
Görüntüleme
138

En iyi kaynaklar

Üst Alt