Neler yeni
G-Ğ
Gelibolu Acemi Ocağı Gelibolu’da kurulan ilk acemi ocağına verilen ad. Gelibolu Acemi Ocağı, Birinci Murâd Han zamânında kuruldu. İlk acemiler, harpte esir edilen kuvvetli ve dinç gençlerden teşekkül ederdi. Bunlar, Gelibolu ve Çardak arasında sefer yapan gemilerde hizmet görürler ve günde bir...
Cevaplar
0
Görüntüleme
114
Garb (Garp) Ocakları Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki üç eyâleti; Tunus, Cezâyir ve Trablusgarb’a verilen ortak ad. Bunların muhtar bir idâreleri vardı. On altıncı yüzyılda Kuzey Afrika kıyılarında, batıdan Portekizlilerle İspanyolların, doğuda da Osmanlıların katıldıkları büyük bir nüfuz...
Cevaplar
0
Görüntüleme
102
Gureba (Gurebâ, Garipler) Osmanlı ordu teşkilâtında, kapıkulu süvarisini teşkil eden altı bölükten, Gurebâ-i Yemin ve Yesar bölüklerinin adı. Gureba, garip kelimesinin çoğulu olup, “yabancı, kimsesiz, misafir” manâsındadır. Gureba bölüklerine Galata, İbrahimpaşa ve Edirne saraylarından çıkan...
Cevaplar
0
Görüntüleme
84
Gidiş Alayı Padişahların saray dışındaki gezintileri münasebetiyle tertip edilen alaylar hakkında kullanılan bir tabir. Padişah, muhafız ve saraylılardan meydana gelen bir kalabalıkla herhangi bir yere gittikleri için bu isim verilirdi. Padişahlar; resmî ve belli günler dışında, şehir içi...
Cevaplar
0
Görüntüleme
76
Gedik Osmanlılar zamanında esnaf ve sanatkârlar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, kalite kontrolü yapmak ve esnaf içinde tekelleşmeyi önlemek için kurulmuş olan sistem veya bu sistem içinde kazanılan çalışma yetkisi. Gedik sistemi, günümüzdeki ticaret ve sanayi odalarının...
Cevaplar
0
Görüntüleme
184
GÜLHANE HATT-I HÜMAYUNU 1839'da Mustafa Reşid Paşa tarafından Gülhane'de okunan ve Tanzimat devrini başlattığı için Tanzimat Fermanı da denilen Sultan Abdülmecid'in fermanı.
Cevaplar
0
Görüntüleme
161

En iyi kaynaklar

Üst Alt