Yönergeler

Yönergeler
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) (Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam Oluru) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim...
Cevaplar
0
Görüntüleme
102
Millî Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi
Cevaplar
0
Görüntüleme
160
Cevaplar
0
Görüntüleme
156
Cevaplar
0
Görüntüleme
196
Millî Eğitim Bakanlığı Güvenlik Tedbir Ve Müeyyideler Dokümanı Genel Esaslar Talimatı.
Cevaplar
0
Görüntüleme
174
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretime Geçiş Yönergesi
Cevaplar
0
Görüntüleme
143
Milli Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme Ve Söndürme Yönergesi
Cevaplar
0
Görüntüleme
350
Millî Eğitim Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi
Cevaplar
0
Görüntüleme
235
Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi
Cevaplar
0
Görüntüleme
249
MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi
Cevaplar
0
Görüntüleme
150
Cevaplar
0
Görüntüleme
164

En iyi kaynaklar

Üst