bakanlığı

  1. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

    Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
  2. Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği

    MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı hayat boyu öğrenme kurumlarının kuruluş, görev, yönetim, eğitim, öğretim ve işleyişi hakkındaki...
  3. Millî Eğitim Bakanlığı 2021/Covıd-19 Kapsamında Esnek Çalışmaya İlişkin Usul Ve Esaslar

    Millî Eğitim Bakanlığı 2021/Covıd-19 Kapsamında Esnek Çalışmaya İlişkin Usul Ve Esaslar ektedir
Üst Alt