Konu Özeti Konu Anlatımı Türklerin İslamiyet’i Kabulü

6.2. TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ

- Gök Tanrı inancındaki Türkler, X. yüzyılda İslamiyet’i kabul etmeden önce Moğolistan’dan Tuna boylarına kadar çok geniş bir alana yayılmışlardır.

- Türkler, zaman içerisinde farklı dinlere inanmıştır.

- Kök Türk Devletinde Budizm, Uygurlar ’da Manihaizm, Hazarlar ’da Musevilik, Peçenekler, Kumanlar ve Bulgarlar gibi Türkler de Hristiyanlığı benimsemişlerdir.

-Bu dinler Türklerin kimliklerini kaybetmesine neden olmuştur.

- Türkler, 642 Nihavend Savaşı’ndan sonra yani VII. yüzyıl ortalarından itibaren Müslümanlarla temas etmeye başlamıştır.

- Emevi Dönemi’nden (661-750) itibaren ise Türkler, İslamiyet’in hizmetinde yer almaya başlamıştır.

- Abbasi Devleti kurulduktan hemen sonra meydana gelen 751 Talas Savaşı’nda Araplar, Türkler ile birlikte Çinlilere karşı savaşmıştır.

- Talas Savaşı sonrası, Türkler İslamiyeti benimsenmeye başlamıştır.

- Abbasilerin, Emevilerin mevali politikası yerine müsamaha, eşitlik, adalet ilkelerini uygulamaları ve ümmetçi politika izlemeleri, Türklerin İslamiyet’i kabulünü kolaylaştıran en önemli sebeplerden olmuştur.

- İslamiyet’i kabul eden ilk Türkler, Karahanlı Devleti’nin hâkim olduğu yerlerdeki Türk boylarından olan Yağma, Çiğil, Karluk ve Tuhsilerdir.

- İslam dinini kabul eden Berberiler, Acemler ve Kürtler gibi kavimler de bulunmaktadır.

- Kuzey Afrika’da Berberiler, Emevilerin, Kartaca’yı fethi sonrası Hasan b. Numan’ın uyguladığı politika sonucunda İslamiyet’i benimsemiştir.

- Acemlerin de İslamiyet’i kabul etmesiyle birlikte çoğunun Araplaştığı görülmüştür.

- Kürtler ise Müslümanlar ile ilk defa Hz. Ömer zamanında karşılaşmıştır.

- Abbasiler, Kürt aşiretlerin askerî potansiyelinden yararlanmıştır.
 

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Benzer konular

Geri
Üst Alt