ekber-erşed sistemi

  1. Ekber-erşed sistemi

    Ekber-erşed sistemi: Osmanlı Devleti’nde tahta en yaşlı ve en tecrübeli şehzadenin geçmesini öngören gelenek.
Üst Alt