testleri

 1. Talebe

  Tarih 9 Türk - İslam Devletleri Konu Tarama Testleri

  Türk - İslam Devletleri Konu Tarama Testleri
 2. Talebe

  Tarih 9 Test "9.5.1. İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar." Kazanımı Testleri

  "9.5.1. İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar." Kazanımı Testleri
 3. Talebe

  Tarih 9 Test "9.4.4. Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder." Kazanımı Testleri

  "9.4.4. Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder." Kazanımı Testleri
 4. Talebe

  Tarih 9 Test "9.4.2. İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. " Kazanımı Testleri

  "9.4.2. İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. " Kazanımı Testleri
 5. Talebe

  Tarih 9 Test "9.4.1. Türklerin Asya’da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır." Kazanımı Testleri

  "9.4.1. Türklerin Asya’da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır." Kazanımı Testleri
 6. Talebe

  Tarih 9 Test "9.3.2. Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar" Kazanımı Testleri

  "9.3.2. Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar" Kazanımı Testleri
 7. Talebe

  Tarih 9 Test "9.3.1. Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir." Kazanımı Testleri

  "9.3.1. Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir." Kazanımı Testleri
 8. Talebe

  Tarih 9 Test "9.2.5. İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi yönetim biçimleriyle ilişkilendirir. " Kazanımı Testleri

  "9.2.5. İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi yönetim biçimleriyle ilişkilendirir. " Kazanımı Testleri
 9. Talebe

  Tarih 9 Test "9.2.4. İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder." Kazanımı Testleri

  "9.2.4. İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder." Kazanımı Testleri
 10. Talebe

  Tarih 9 Test "9.2.3. İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır." Kazanımı Testleri

  "9.2.3. İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır." Kazanımı Testleri
 11. Talebe

  Tarih 9 Test 9.2.1. "Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur." Testleri

  9.2.1. "Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur." Testleri
Geri
Üst Alt