türk

 1. Video Malazgirt Savaşı Sonrası Kurulan İlk Türk Beylikleri

  Malazgirt Savaşı Sonrası Kurulan İlk Türk Beylikleri
 2. Türk Adı

  TÜRK ADI Türk Milleti'nin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. "Türk" sözü tarihin en eski çağlarından beri kullanılıyordu ve belirli bir kavmin yada kavimler birliğinin adı olarak mevcuttu. Türkler'in köklü ve çok zengin bir tarihe ve kültüre sahip olması nedeniyle birçok bilim adamı "Türk"...
 3. Konu Özeti Konu Anlatımı İlk Türk Devletinde Yönetim Ve Uygarlık

  İLK TÜRK DEVLETİNDE YÖNETİM VE UYGARLIK Devletler boyların bir han'ın çevresinde toplanmasıyla kurulmuştur. Bu nedenle ilk devletleri konfederal bir özellik göstermiştir. Ülke hakanın malı sayılmıştır. Devletin işleyişi sözlü olan töre denilen yasalara göre yapılmıştır. Hükümdarlar ülkeyi...
 4. Türk Ocakları

  Türk Ocakları Osmanlı Devleti ve Cumhûriyet döneminde faaliyet gösteren Türk kültür dernekleri. İlk defâ 1912 yılında kuruldu. Yirminci asrın başlarında Osmanlı Devleti içinde yaşayan azınlıklar, devlete karşı birtakım bölücü faaliyetlere giriştiler. Dış devletler de onlara destek oldu...
 5. Türk Tarihi (İlkler)

  TÜRK TARİHİ (İLKLER) 1. Türklerin ilk anayurdu Orta Asya’dır 2. Tarihte ilk kurulan Türk Devleti Asya Hun İmparatorluğu’dur 3. Asya Hun Devleti’nin bilinen ilk hükümdarı Teoman’dır(Tuman) 4. Türk toplulukları ilk kez bir çatı altında toplayan Asya Hun Devleti’dir 5. Onluk sistem adı verilen...
 6. Türk Tarihinde İlkler – Osmanlı Tarihi

  TÜRK TARİHİNDE İLKLER – OSMANLI TARİHİ En uzun ömürlü Türk Devleti (623 yıl) En merkeziyetçi Türk Devleti İlk kurucu-ilk para → Osman Bey İlk başkent → Söğüt İlk teşkilatlanma →Orhan Bey (Başkent: Bursa) İlk divan İlk düzenli ordu (yaya-müsellem) İlk kadı-subaşı atama İlk donanma (Balıkesir)...
 7. Türk Tarihinde İlkler – Türkiye Türk İslam Tarihi

  TÜRK TARİHİNDE İLKLER – TÜRKİYE TÜRK İSLAM TARİHİ İlk Türkleşme → Büyük Selçuklular döneminde başladı: 1- Danişment : Amasya, Tokat, Sivas 2- Mengücek : Erzincan 3- Saltuk : Erzurum 4- Artuk : Güneydoğu Anadolu İlk medrese → Danişmentlilerin Niksar Yağıbasan Medresesi İlk Türk denizcisi → Çaka...
 8. Türk Tarihinde İlkler – Türk-İslam Tarihi

  TÜRK TARİHİNDE İLKLER – TÜRK-İSLAM TARİHİ İlk Türk-İslam Sentezi → Karahanlı Devleti İlk Türk-İslam Eseri → Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip yazdı. (Karahanlılar) İlk Türkçeyi resmi dil yapan → Karahanlılar İlk Türk Posta Teşkilatı → Karahanlılar İlk kervansaray (ribat) → Karahanlılar İlk...
 9. Türk Tarihinde İlker – Orta Asya Türk Tarihi

  TÜRK TARİHİNDE İLKER – ORTA ASYA TÜRK TARİHİ İlk Türk Devleti → Asya Hun Devleti İlk Devlet teşkilatlanması → Asya Hun Devleti İlk Ordu düzenlemesi → Hunlar Mete Han döneminde Onlu Sistem yapıldı İlk “Türk” adını kullanan devlet → Göktürk Devleti İlk Türk alfabesi → Göktürk Alfabesi İlk Türk...
 10. Türk Tarihinde İlkler – Osmanlı Yönetiminde Değişiklikler

  TÜRK TARİHİNDE İLKLER – OSMANLI YÖNETİMİNDE DEĞİŞİKLİKLER İlk kez şehzadelerin sancağa gitmemesi →I. Ahmet dönemi İlk kez şehzadelerde Kafes Usulü → I. Ahmet İlk veraset düzenlemesi; Ekber- Erşed uygulaması → I. Ahmet İlk Osmanlı bütçesi →Tarhuncu Ahmet Paşa İlk saray dışından evlenen → II...
 11. Türk Tarihinde İlkler – I. Ve II. Meşrutiyet

  TÜRK TARİHİNDE İLKLER – I. VE II. MEŞRUTİYET I.Meşrutiyet – 1876 İlk Osmanlı Parlamentosu Kanun-i Esasi ile açıldı (Meşrutiyet) İlk kez Osmanlı halkının yönetime katılması → I. Meşrutiyet önemi İlk yönetim şekli değişikliği → II. Abdülhamit İlk Anayasa (Meşrutiyet) İlk Meclis (Meşrutiyet)...
 12. Türk Tarihinde İlkler – İnkılâp Tarihi

  TÜRK TARİHİNDE İLKLER – İNKILÂP TARİHİ İlk kez Mondros (30 Ekim 1918) Antlaşmasıyla Osmanlılar fiilen bitmiştir. İlk işgal → Musul (İngilizler) İlk direniş → Hatay-Dörtyol (Fransızlara) İlk cemiyet → Trakya-Paşaeli Cemiyeti İlk Kuva-i Milliye örgütlenmesi → Batı Anadolu’da Yunanlılara karşı...
 13. Tarihe Geçmiş Türk Kadınları

  NENE HATUN 1857-1955 Erzurum’un Pasinler ilçesine bağlı Çeperler Köyü’nde dünyaya geldi.Henüz 20 yaşında bir gelinken 1877-1878 yılları arasında yapılan Türk-Rus Savaşı’nda (93 Harbi) Aziziye Tabyası’nı sopayla,taşla, kazma, kürekle...
 14. Türk Destanları

  Büyük fütuhat yapan, muazzam devletler kuran Türk milletinin en eski devirlerden beri kahramanlık destanları yarattığında şüphe yoktur. Hunlar devrinde bile Türk milletinin bütün boylarında müşterek bir destanın bulunduğu, Alp Ertonga ve Oğuz destanlarının incelemeleri neticesinde anlaşılmıştır...
 15. 20 Mayıs-Tarihte Bugün

  20 Mayıs Tarihte Bugün Neler Oldu? 20 Mayıs tarihinin detaylarını sizler için derledik. Peki 20 Mayıs'ta kim doğdu, kim öldü, neler oldu? 20 Mayıs dünyada ne günü? İşte tarihe kazınan ve merak uyandıran 20 Mayıs Tarihte Bugün... 20 Mayıs'ta Meydana Gelen Olaylar 325 - Roma imparatoru...
 16. 16 Mayıs Tarihte Bugün Neler Oldu?

  16 Mayıs Tarihte Bugün Neler Oldu? 16 Mayıs tarihinin detaylarını sizler için derledik. Peki 16 Mayıs'ta kim doğdu, kim öldü, neler oldu? 16 Mayıs dünyada ne günü? İşte tarihe kazınan ve merak uyandıran 16 Mayıs Tarihte Bugün... 16 Mayıs'ta Meydana Gelen Olaylar 1717 - Voltaire adıyla bilinen...
 17. Tarihte Bugün- 1 Mayıs

  Tarihte Bugün- 1 Mayıs Olay Açıklama Olay 1707 - İngiltere, Galler ve İskoçya, Büyük Britanya olarak birleşti. Olay 1776 - İlluminati, Adam Weishaupt tarafından kuruldu. Olay 1786 - Wolfgang Amadeus Mozart'ın Figaro'nun Düğünü adlı operası ilk kez sahnelendi. Olay 1840 - Penny...
 18. Türk İslam Devletleri sunusu

  Türk İslam Devletleri sunusu
 19. Slayt Mısır'da Kurulan Türk Devletleri sunusu

  Mısır'da Kurulan Türk Devletleri sunusu
 20. Slayt İlk Türk - İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti sunusu

  İlk Türk - İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti sunusu
Üst Alt