türklerde ekonomi

  1. Tarih Öğretmeni

    4.Ünite: Türklerde Ekonomi Kazanım ve Açıklamaları (4 Saatlik)

    4.ÜNİTE: TÜRKLERDE EKONOMİ KAZANIM VE AÇIKLAMALARI (4 SAATLİK) 4.1. İlk Türk devletlerindeki ekonomik yapıyı açıklar. a) Hun, Kök Türk, Uygur ve Hazar devletlerinin ekonomik yapıları üzerinde durulur. b) Orta Asya coğrafyasının ekonomik faaliyetlere etkisine değinilir. c) Yerleşik hayatın...
  2. Talebe

    Konu Özeti Konu Anlatımı Türklerde Ekonomi

    4. ÜNİTE TÜRKLERDE EKONOMİ A) İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EKONOMİ 4.1. İlk Türk Devletlerinde Ekonomik Yapı - Bütün toplumlar, içinde yaşadıkları coğrafî ortama uyum sağlayarak hayatlarını sürdürürler. - Karasal iklimin hüküm sürdüğü Orta Asya coğrafyasında yaşayan Türkler de bu coğrafyanın...
Geri
Üst Alt