Neler yeni

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti Ders Notu

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti Ünitesi Ders Notu & Konu Özeti
  • Sabit
4. ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI 10.4.1. Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini kavrar. Özlü sözlerinden hareketle Ahmet Yesevî, Mevlânâ Celâleddîn-î Rumî, Ahî Evran, Yunus Emre, Hacı Bektâş-ı Velî ve Hacı Bayrâm-ı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
167
Talebe Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: Tarih 10 Dersi 4.Ünite Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti Ders Notu - Tarih 10 Dersi 4.Ünite Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti Ders Notu Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
Cevaplar
0
Görüntüleme
265
Talebe Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti Ünitesi Özeti - Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti Ünitesi Özeti Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
Cevaplar
0
Görüntüleme
243
Talebe Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti Ders Notu - Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti Ders Notu Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
Cevaplar
0
Görüntüleme
451
4.4. FETİHLE GELEN DÖNÜŞÜM -Geleneksel anlamda konar-göçer olan Osmanlılar, zamanla yerleşik hayatı benimsemiştir. -Osmanlılar; cami, medrese, mescit, han ve hamam gibi yapılarla buraları imar etmiştir. -Osmanlı Devleti’nin fethettiği şehirlerde Türkler, Bizans mahalleleri dışında kendi...
Cevaplar
0
Görüntüleme
240
4.3. HALK KÜLTÜRÜ VE KİTABÎ KÜLTÜR -Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde ortaya çıkan sözlü ve yazılı edebiyat ürünleri, Türkiye Selçukluları ve Beylikler döneminin kültür dünyasıyla benzerlik gösterir. -Anadolu’da XII. Yüzyıldan itibaren farklı sınıf ve seviyeden insanlar; hikâye...
Cevaplar
0
Görüntüleme
270
4.2. OSMANLI DEVLETİ’NDE ASKERÎ SINIF -Osmanlı Devleti’nde toplum, sosyal hayatın sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesi için iki büyük sınıfa ayrılmıştır. -Birincisi: saltanat beratı ile padişahın dinî ya da idari yetki tanıdığı kişilerden oluşan yönetenler yani askerî sınıftır. –İkincisi...
Cevaplar
0
Görüntüleme
162
4.1. ANADOLU’NUN KANDİLLERİ -Tasavvuf; kalbin kötülüklerden arındırılıp yaratılanlara karşı güzel davranılması, insanın dünyalık menfaatlerden ve nefsinden uzaklaşarak Allah’ın varlığı ile yetinmesidir. -Tasavvuf yolunda olanlara mutasavvıf denir. -Türklere İslamiyet’i yakından tanıtan...
Cevaplar
0
Görüntüleme
187

En iyi kaynaklar

Üst Alt