İkinci Dünya Savaşı Ünitesi Ders Notu

İkinci Dünya Savaşı Ünitesi Ders Notu
Talebe Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: 2. Dünya Savaşı Ders Notu - 2. Dünya Savaşı Ders Notu Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
Cevaplar
0
Görüntüleme
187
Talebe Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: II.Dünya Savaşı Ünitesi Özeti - II. Dünya Savaşı Ünitesi Özeti Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
Cevaplar
0
Görüntüleme
272
Talebe Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: 2.Dünya Savaşı Ünitesi Ders Notu - 1.Sürümü - 2.Dünya Savaşı Ünitesi Ders Notu - 1.Sürümü Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
Cevaplar
0
Görüntüleme
248
Cevaplar
0
Görüntüleme
265
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN SİYASİ, EKONOMİK VE SOSYOKÜLTÜREL GELİŞMELER 2.7.1. II. Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye İç Siyaseti -İsmet İnönü döneminin büyük bir kısmı II. Dünya Savaşı içinde geçti. -Türkiye savaşa katılmadı fakat savaşın yükünü önemli ölçüde üstlendi...
Cevaplar
0
Görüntüleme
469
2.6. II. DÜNYA SAVAŞI’NDA TÜRKİYE’NİN İZLEDİĞİ DIŞ POLİTİKA STRATEJİLERİ -II. Dünya Savaşı öncesi ve savaş dönemi Türk dış politikasını, Türkiye'nin yakın tarihinin en önemli evrelerini yaşamış bir kuşak belirlemiştir. -I.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı tecrübeleri dış politika ile ilgili...
Cevaplar
0
Görüntüleme
556
II. DÜNYA SAVAŞI’NIN KÜLTÜREL, BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERE ETKİSİ -XX. yüzyılda yaşanan iki küresel savaşın yol açtığı yıkımlar, milyonlarca insanın ölümüne sebep olmuştur. -Yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmelerin askerî amaçlı kullanılması, Fizikçilerin savaşı olarak adlandırılan...
Cevaplar
0
Görüntüleme
281
2.4. II. DÜNYA SAVAŞI’NIN SİYASİ VE EKONOMİK SONUÇLARI 2.4.1. İki Kutuplu Dünya Düzeninin Ortaya Çıkması -Müttefikler tarafından II. Dünya Savaşı’nın kazanılmasından sonra Nazizm ve faşizm gibi akımlar tasfiye edildi. -1946’da Paris’te düzenlenen Barış Konferansı’nda İtalya, Romanya...
Cevaplar
0
Görüntüleme
337
2.3. II. DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ -II. Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde ve savaş sırasında insanların temel hak ve özgürlükleri acımasızca ihlal edilmiştir. 2.3.1. Asya ve Avrupa’da Yaşanan İnsan Hakları İhlalleri -Nazi Almanyası kendi ülkesinde ve işgal ettiği...
Cevaplar
0
Görüntüleme
125
2.2. II. DÜNYA SAVAŞI’NIN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN OLAYLAR VE SONUÇLARI Pearl Harbor Baskını (1941) -Pasifik’in Hawaii takımadalarında yer alan Pearl Harbor (Pörl Harbır), Uzak Doğu’da ABD çıkarlarının korunmasında ve ABD’nin bölgeye ulaşmasında önemli lojistik ve askerî bir üstür. -Japonya...
Cevaplar
0
Görüntüleme
311
2. ÜNİTE: II. DÜNYA SAVAŞI 2.1. İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE OLUŞAN ULUSLARARASI SİYASİ, EKONOMİK VE ASKERÎ DENGE İLE II. DÜNYA SAVAŞI’NIN NEDENLERİ -I. Dünya Savaşı’ndan galip çıkan İtilaf Devletleri, Paris Barış Konferansı ile kendi düzenlerini kurma gayretine giriştiler. -Fransa, Almanya...
Cevaplar
0
Görüntüleme
414
Tahran Konferansı Tahran Konferansı, Roosevelt, Churchill ve Stalin'in katılmasıyla 28 Kasım-1 Aralık 1943 tarihleri arasında yapıldı. Buna şifre adı ile "Eureka" da denir. Tahran Konferansı'nda söz konusu olon meselelerin en önemlileri şöyledir: Ruslar ikinci cephenin açılmasında yine ısrar...
Cevaplar
0
Görüntüleme
392
Faşist İtalya Sovyet Rusya'dan sonra Birinci Dünya Savaşının ortaya çıkardığı yeni rejimlerden biri de İtalya'da Faşizm olmuştur. Rusya'da Bolşevikler, nasıl savaşın yarattığı iç karışıklık, düzensizlik ve hoşnutsuzluklardan yararlanarak bir hükümet darbesi ile iktidarı ele geçirdilerse...
Cevaplar
0
Görüntüleme
203
1938-1950 yılları arası Türkiye'deki gelişmelerin kronolojik sıralaması.
Cevaplar
0
Görüntüleme
382

En iyi kaynaklar

Üst Alt