Konu Özeti Konu Anlatımı II. Dünya Savaşı Sırasında Yaşanan İnsan Hakları İhlalleri (1 Görüntüleyen)

  • Konbuyu başlatan Talebe
  • Başlangıç tarihi
  • Cevaplar 0
  • Görüntüleme 1K
Konu Özeti Konu Anlatımı II. Dünya Savaşı Sırasında Yaşanan İnsan Hakları İhlalleri
2.3. II. DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ

-II. Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde ve savaş sırasında insanların temel hak ve özgürlükleri acımasızca ihlal edilmiştir.

2.3.1. Asya ve Avrupa’da Yaşanan İnsan Hakları İhlalleri

-Nazi Almanyası kendi ülkesinde ve işgal ettiği bölgelerde insan haklarını ihlal etmekten geri kalmamıştır. -Nazilerin Yahudilere karşı yaptığı hak ihlalleri 1933’te başlamıştır.

-1935’te çıkarılan Nürnberg (Nünberg) Kanunları ile Yahudi ve Romanlara karşı ağır vergilendirme, müsadere, toplumdan dışlama gibi uygulamalar başlatılmıştır.

-10-13 Kasım 1938’deki Kristal Gece eylemleri ile Yahudi karşıtlığı farklı bir boyut kazanmıştır. 1939’dan itibaren Polonya’nın Yahudi nüfusu tecrit edilerek gettolarda yaşamaya zorlanmıştır.

-Grossraum: (Alman halkının millî birlik içinde yaşayacağı büyük alan «Grossraum» üzerinde kurulmuş Alman Devleti) Merkezinde Almanya’nın yer aldığı Avrupa’nın yeni düzeninde oluşturulan ekonomik ve siyasi alanlardır.

-SSCB, insan hakları ihlalleri noktasında Almanya’dan farklı değildi.

-1944-45 yıllarında Alman işgalini sonlandırmak bahanesi ile girdiği ülkelerde (Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Çekoslovakya ve Polonya) kendine muhalif olan gruplara karşı hiçbir insan hakkı ihlalinden çekinmedi.

-SSCB, insan hakları ihlallerini ülkesindeki azınlıklara da uyguladı.

-1943’te topyekûn sürgüne gönderilen Karaçaylar Kafkasya’dan sürgün edilen ilk halk oldu.

-1944’te insanlık dışı hareketlerle 190 bin Kırım Tatarı ve 115 bin Ahıska Türkü Rusya’nın farklı bölgelerine sürgün edildi.

-ABD’nin Hiroşima ve Nagazaki’ye attığı atom bombası neticesinde yüz binlerce masum insan öldü. Japonya’nın Asya’yı işgalinde de insan hakları ihlalleri yaşandı.

-Uzun vadede barış için atılması düşünülen adımlardan önce savaş sırasında yaşanan insan hakları ihlalleri ve insanlık suçları için Almanya ve Japonya’da mahkemeler kuruldu.

2.3.2 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

-II. Dünya Savaşı’nda milyonlarca insana yönelik insan hakkı ihlaline karşı ortaya konulan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, temelinde birçok sebebi barındırmaktadır.

-Küresel savaş, kazanan ya da kaybeden herkeste çok derin yaralar açtı.

- ABD’nin önderliğinde 14 Ağustos 1941’de Atlantik Bildirisi ilan edildi.

-Bu bildirinin temelinde hürriyet ve demokrasi ruhu vardı.

-Almanya’ya karşı savaşan 26 devletin imzasıyla yayımlanan Birleşmiş Milletler Beyannamesi ile savaş sırasında ve sonrasında oluşturulacak barış ortamı için ciddi adımlar atıldı.

-1945’te ABD’nin San Francisco kentinde yapılan konferans ile 24 Ekim 1945’te Birleşmiş Milletler Teşkilatını kuruldu.

-İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (İHEB) 10 Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Türkiye’nin de içinde bulunduğu 48 ülkenin evet oyu ile kabul edildi.

-Bu hakların tamamından tüm ülkelerde yaşayan insanların yararlanması ilkesi benimsenmiştir. Kişilerin insanca yaşaması için, ekonomik ve sosyal baskılardan kurtulmaları gerektiği vurgulanmıştır.

-İHEB, fazlaca bağlayıcılığı olmayan bir bildirgeydi.Yıllar sonra "Kişisel ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme" ile "Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme" de uluslarca imzalandı.1976 yılında 35 ülkenin imzalamasıyla İHEB, hem bağlayıcı hem de yükümlülük getiren bir içerik kazanmış oldu.Türkiye de 10 Mart 1954'te sözleşmeyi imzalayarak bu yükümlülüğü üstlenmiştir.
 

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Üst Alt