İslam Medeniyetinin Doğuşu Ünitesi Ders Notu

İslam Medeniyetinin Doğuşu Ünitesi Ders Notu & Konu Özeti
  • Sabit
5. ÜNİTE: İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI 9.5.1. İslamiyet'in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika'nın genel durumunu açıklar. a) İslamiyet'in ortaya çıktığı ve yayıldığı dönemlerdeki başlıca siyasi ve sosyal gelişmeler tarih şeridi ve haritalar...
Cevaplar
0
Görüntüleme
135
Veda Haccı (632): Hz. Peygamber (S.) in yapmış olduğu son hac olup 100 bin kişiye bir hutbe irad etmiştir. Bu hutbede insan hakları, faiz ve kan davasının yasaklanması gibi konular yer almıştır. - Hz. Muhammed'in (S.) vefatından önce İslam Devleti, bütün Arabistan'a hakim olmuştu.
Cevaplar
0
Görüntüleme
141
Tebük Seferi (631) - Bizans’ın Arabistan üzerine büyük bir sefer düzenleyeceği haberlerinin alınması üzerine Hz. Muhammed ordusuyla sefere çıkmıştır. - Tebük mevkine gelindiğinde haberin asılsız olduğu öğrenilmiştir. - İslam ordusu savaş yapmadan geri dönmüştür. , - Tebük Seferi sırasında...
Cevaplar
1
Görüntüleme
175
Huneyn Seferi (630) - Mekke'nin Müslümanlar tarafından fethi üzerine Taifliler, putperest diğer kabileler ile birleşerek büyük bir ordu hazırlamıştır. - Hz. Peygamber, Huneyn’de toplanmış olan bu ordu ile yapılan savaşta müşrikleri yenilgiye uğratmıştır.
Cevaplar
1
Görüntüleme
190
Mekke’nin Fethi (630) - Hudeybiye Antlaşması gereği Mekkeli müşriklerle Medineli Müslümanlar birbirlerinin müttefiklerine saldırmayacaktı fakat Mekkeli müşrikler, bu antlaşmaya sadık kalmamışlardı. - Hz. Peygamber ordusuyla Mekke üzerine yürümüştür. - Şehre giren Müslüman birlikler, ciddi bir...
Cevaplar
1
Görüntüleme
145
Hayber’in Fethi (629) - Yahudiler, Şam ticaret yolunu tehdit edip Müslüman ticaret kervanlarına zarar vermeye ve Mekkeli müşrikleri Müslümanlara karşı kışkırtmaya devam etmeleri üzerine başlayan savaştır. - Hz. Peygamber, Yahudilerin bulunduğu Hayber üzerine düzenlediği bu seferinde başarı...
Cevaplar
1
Görüntüleme
204
Hudeybiye Antlaşması Kureyşliler, Hz. Muhammed'in üzerlerine yürüyeceği endişesine kapılarak alelacele barış teklifinde bulunmak üzere bir elçi gönderdiler. Kureyş Elçisi Suheyl bin Amr, barış teklifinde bulundu ve Hz. Muhammed de bunu kabul etti. Sonra barış şartları görüşüldü ve anlaşmaya...
Cevaplar
2
Görüntüleme
233
Hendek Savaşı (627) - Uhut savaşı sonunda Medine'den çıkarılan Yahudilerin teşviki ile Mekkeli'ler tekrar harekete geçti. - Savaştan haberdar olan Müslümanlar korunmak için Medine’nin etrafına Selmanî Farisi'nin de gayretleri ile hendek kazdılar. - Mekkeliler Yahudilerle iş birliği yapamayıp...
Cevaplar
1
Görüntüleme
181
Uhud Savaşı (625) - Mekkeli müşrikler, Bedir Savaşı’nın intikamını almak, Müslümanların denetimine geçen Suriye-Mısır ticaret yolunu tekrar ele geçirmek amacı ile başlattıkları savaştır. - Hz. Peygamber’in ordunun güvenliğini sağlamak için Ayneyn Tepesi’ne yerleştirdiği okçuların yerlerini...
Cevaplar
1
Görüntüleme
178
Hz. Muhammed’in savaş ve seferleri Bedir Savaşı (624) - Hicret eden Müslümanların mallarının Mekkelilerce yağmalanıp Şam'da satılması üzerine, Müslümanların Mekkeli tüccarların yollarını kesmeleri üzerine yapılan savaştır. - Savaş sonucunda Mekkeliler Müslümanların üç katı olmalarına...
Cevaplar
1
Görüntüleme
123
İslam'dan Önceki Hayat Sosyal Hayat: Araplar kabileler halinde yaşarlardı. Bazıları göçebe (Bedevi) iken, bazıları da ticaretle uğraşırdı. Kabileler arasında kan davaları olduğu için yılın dört ayı hariç (Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep) savaş yaparlardı. Kadının toplumda hiçbir değeri...
Cevaplar
0
Görüntüleme
91
4. Hz. Ali Dönemi (656-661) - Hz. Osman’ın şehit edilmesinin ardından, Hz. Ali iç karışıklıkların yaşandığı, İslam Devleti’nin parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı bir ortamda halife seçilmiştir. - Hz. Osman zamanındaki olaylara sebep olduklarını düşündüğü valileri görevlerinden alıp...
Cevaplar
1
Görüntüleme
261
3- Hz. Osman Dönemi (644-656) - Hz. Ömer'den sonra Şura ile seçilen halifedir. - Emevi soyundan gelmektedir. - Zinnureyn (İki nur sahibi) adı ile bilinir. - Devletin önemli memurluk valilik ve komutanlıklarına Emevi soyundan kimseler getirildi. - Müslümanlar arasında ilk huzursuzluklar baş...
Cevaplar
1
Görüntüleme
177
2. Hz. Ömer Dönemi (634-644) - Hz. Ebubekir'in yerine halife olmuştur. - İdari, siyasi, askeri ve mali alanda devletin örgütlenmesine katkıda bulunmuştur. - İlk adli teşkilatı kurdu, kadılar ve valiler tayin edildi. Yargı ile yönetim birbirinden ayrıldı. - Sürgün cezası konuldu. - İçki...
Cevaplar
1
Görüntüleme
433
1-Hz. Ebubekir Dönemi (632-634) -Medineli Müslümanların seçimi sonunda halife oldu. "Sıddık" adı ile bilinir. -Hz. Muhammed'in vefatından sonra meydana gelen karışıklıkları Halid bin Velid'in katkıları ile önledi. - Zekât vermeyen ve dinden dönenlere mücadele etti. - Yalancı peygamberleri...
Cevaplar
1
Görüntüleme
181
Hz. Muhammed'in Hayati Kronolojisi - Mekke'de doğdu. (571) - Peygamberliğin ilanı. (610) (Mekke Dönemi) - Hicret ve İslam Devleti'nin kurulması. (622) - Medine Dönemi ve Savaşlar.(622-632) - Bedir Savaşı(624) - Uhut Savaşı(625) - Hendek Savaşı(627) - Hudeybiye Barışı(628) - Hayber'in...
Cevaplar
0
Görüntüleme
156
  • Öne çıkan konu
Talebe Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: İslam Tarihi Ünitesi Tablolu Anlatım - İslam Tarihi Ünitesi Tablolu Anlatım Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
Cevaplar
4
Görüntüleme
736
Talebe Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: İlk İslam Devletleri Emeviler Abbasiler Tablolu Anlatım - İlk İslam Devletleri Emeviler Abbasiler Tablolu Anlatım word Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
Cevaplar
1
Görüntüleme
487
Talebe Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: Dört Halife Dönemi (Hulefa-İ Raşidin Devri) Tablolu Anlatım - Dört Halife Dönemi (Hulefa-İ Raşidin Devri) Tablolu Anlatım word Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
Cevaplar
1
Görüntüleme
268
Talebe Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: İslam Medeniyetinin Doğuşu Ünitesi Ders Notu- Word - İslam Medeniyetinin Doğuşu Ünitesi Ders Notu- Word Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
Cevaplar
1
Görüntüleme
397
İslam Medeniyetinde Sanat - İslam dünyasında bilim, felsefe ve edebiyatın yanı sıra sanat alanında da önemli çalışmalar yapılmıştır. - İslam medeniyetinde sanat, estetik ile eşdeğer kullanılmıştır. - Müslüman; güzellik, zarafet, derin kavrayış, yüksek duyarlılık, edep içinde olmalı ve bunu...
Cevaplar
0
Görüntüleme
317

En iyi kaynaklar

Üst Alt