İslam Medeniyetinin Doğuşu Ünitesi Ders Notu

İslam Medeniyetinin Doğuşu Ünitesi Ders Notu & Konu Özeti
  • Sabit
5. ÜNİTE: İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI 9.5.1. İslamiyet'in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika'nın genel durumunu açıklar. a) İslamiyet'in ortaya çıktığı ve yayıldığı dönemlerdeki başlıca siyasi ve sosyal gelişmeler tarih şeridi ve haritalar...
Cevaplar
0
Görüntüleme
81
  • Öne çıkan konu
Talebe Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: İslam Tarihi Ünitesi Tablolu Anlatım - İslam Tarihi Ünitesi Tablolu Anlatım Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
Cevaplar
4
Görüntüleme
595
Talebe Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: İlk İslam Devletleri Emeviler Abbasiler Tablolu Anlatım - İlk İslam Devletleri Emeviler Abbasiler Tablolu Anlatım word Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
Cevaplar
1
Görüntüleme
351
Talebe Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: Dört Halife Dönemi (Hulefa-İ Raşidin Devri) Tablolu Anlatım - Dört Halife Dönemi (Hulefa-İ Raşidin Devri) Tablolu Anlatım word Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
Cevaplar
1
Görüntüleme
228
Talebe Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: İslam Medeniyetinin Doğuşu Ünitesi Ders Notu- Word - İslam Medeniyetinin Doğuşu Ünitesi Ders Notu- Word Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
Cevaplar
1
Görüntüleme
298
İslam Medeniyetinde Sanat - İslam dünyasında bilim, felsefe ve edebiyatın yanı sıra sanat alanında da önemli çalışmalar yapılmıştır. - İslam medeniyetinde sanat, estetik ile eşdeğer kullanılmıştır. - Müslüman; güzellik, zarafet, derin kavrayış, yüksek duyarlılık, edep içinde olmalı ve bunu...
Cevaplar
0
Görüntüleme
194
5.5. BİLİM MEDENİYETİ - İslam medeniyetinin en önemli özelliği bilgi medeniyeti olmasıdır. - Hz. Muhammed’in peygamberliği ve Kur’an öğretileriyle birlikte Müslümanlar, bilime teşvik edilmiştir. - Bedir Savaşı’nda ele geçirilen esirlerden, Müslümanlara okuma-yazma öğretenlerin serbest...
Cevaplar
0
Görüntüleme
116
Memlûklular (1250-1517) - Aybey tarafından Mısır’da kurulmuştur. - Mısır’da kurulmuş ve Suriye ile Hicaz'da hüküm sürmüş Müslüman Türk devletidir. - Sultan Kutuz Dönemi’nde İslam Dünyası’nı tehdit eden Moğollara karşı 1260’da Aynicâlut Savaşı kazanılmıştır. -Suriye'nin büyük kısmı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
153
Eyyubîler (1171 - 1250) -Selahattin Eyyubi tarafından Mısır’da kurulmuş Orta Doğu, Hicaz, Yemen ve Kuzey Afrika'da hüküm sürmüş Müslüman-Türk devletidir - Selahaddin Eyyubi, Nüreddin Zengi'nin teşvikiyle 1169-1171 yılları arasında Mısır'daki Fâtımi rejimini yavaş yavaş etkisiz hâle...
Cevaplar
0
Görüntüleme
99
İhşîdîler (935-969) - Kurucusu Muhammed bin Tuğç’tur. “ihşîd” unvanı almıştır. - 935’te Mısır’a vali olarak tayin edilmiş, yönetimi tam anlamıyla ele aldıktan sonra halkın gönlünü kazanmıştır. -Muhammed b. Tuğç öldükten sonra Ebü'l Kasım geçmiş ancak küçük yaşta olduğu için ailenin azatlı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
97
Mısır’da Kurulan Türk-İslam Devletleri Tolunoğulları Devleti (868-905) - Ahmed b. Tolun tarafından Mısır’da kurulmuş Müslüman ilk Türk devletidir. - Suriye Seferi sonunda batıda Trablusgarp’tan doğuda Fırat Nehri’ne kadar olan topraklar üzerinde hâkimiyet kurmuştur. -Tolunoğlu Ahmed’in Suriye...
Cevaplar
0
Görüntüleme
172
Abbasi Devlet Teşkilatında Türkler - 747 yılında büyük bir ordu ile batıya doğru ilerlemeye başlayan Çin’in, Orta Asya’daki sert tutumu Türklerin Müslümanlara yakınlaşmasını sağladı. - Türklerle Müslüman Arapların ortak güçleri Talas’ta Çin kuvvetleriyle karşılaştı. - Türklerin desteğini alan...
Cevaplar
0
Görüntüleme
112
5.4. ABBASİ DEVLETİ VE TÜRKLER Abbasi Devleti (750-1258) - Hz. Muhammed'in amcası Hz. Abbas'ın soyundan gelenlerin Emevi hanedanını yıkmaları ile gerçekleşen yeni devlettir. - Abbasilerin ilk halifesi Ebul Abbas Abdullah'dır. - İslam devletini dağınıklıktan kurtarmıştır. - İç karışıklıklar...
Cevaplar
0
Görüntüleme
176
Avrupa’da İslamiyet’in Yayılması Emevilerden sonra Abbasi Devleti, Endülüs topraklarını merkezden gönderdiği valilerince yönetmeye başlamıştır. Endülüs Emevi Devleti (756-1031) -Emevilerin yıkılışı üzerine Abbasi egemenliğini tanımayan Emevi ailesine mensup Abdurrahman bin Muaviye Kurtuba...
Cevaplar
0
Görüntüleme
108
5.3. EMEVİLER - Hz. Ali’nin şehit edilmesinden sonra oğlu Hz. Hasan halife olarak kısa bir süre İslam topraklarının bir kısmını yönetti. - Ancak Muaviye’nin güçlü bir ordu kurup geniş topraklara hükmetmesi pek çok Müslüman’ın onun halifeliğini kabul etmesine neden oldu. - Hz. Hasan ‘da 661...
Cevaplar
0
Görüntüleme
202
4. Hz. Ali Dönemi (656-661) - Hz. Osman’ın şehit edilmesinin ardından, Hz. Ali iç karışıklıkların yaşandığı, İslam Devleti’nin parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı bir ortamda halife seçilmiştir. - Hz. Osman zamanındaki olaylara sebep olduklarını düşündüğü valileri görevlerinden alıp...
Cevaplar
0
Görüntüleme
200
3- Hz. Osman Dönemi (644-656) - Hz. Ömer'den sonra Şura ile seçilen halifedir. - Emevi soyundan gelmektedir. - Zinnureyn (İki nur sahibi) adı ile bilinir. - Devletin önemli memurluk valilik ve komutanlıklarına Emevi soyundan kimseler getirildi. - Müslümanlar arasında ilk huzursuzluklar baş...
Cevaplar
0
Görüntüleme
132
2. Hz. Ömer Dönemi (634-644) - Hz. Ebubekir'in yerine halife olmuştur. - İdari, siyasi, askeri ve mali alanda devletin örgütlenmesine katkıda bulunmuştur. - İlk adli teşkilatı kurdu, kadılar ve valiler tayin edildi. Yargı ile yönetim birbirinden ayrıldı. - Sürgün cezası konuldu. - İçki...
Cevaplar
0
Görüntüleme
385
1-Hz. Ebubekir Dönemi (632-634) -Medineli Müslümanların seçimi sonunda halife oldu. "Sıddık" adı ile bilinir. -Hz. Muhammed'in vefatından sonra meydana gelen karışıklıkları Halid bin Velid'in katkıları ile önledi. - Zekât vermeyen ve dinden dönenlere mücadele etti. - Yalancı peygamberleri...
Cevaplar
0
Görüntüleme
131
Dört Halife Dönemi (632-661) - İslam Tarihinde Hz. Muhammed'in vefatından, Hz. Ali'nin şehit edilmesine kadar geçen döneme "Dört Halife Dönemi" denir. - Seçimle iş başına gelen halifeler devlet başkanlığı görevini yürütürlerdi.
Cevaplar
0
Görüntüleme
239
Veda Hutbesi - Hz. Muhammed Tebük Seferi dönüşünde Mekke'ye hacca gitti. - 100 binden fazla Müslüman katıldı. - Peygamberlik ve islam dinini tebliğinin tamamlandığını bu veda haccı ile bildirdi. - Hz. Muhammed bu hacta Müslümanların uyarılmasına özen göstermiştir. - Veda Haccı Müslümanların...
Cevaplar
0
Görüntüleme
90

En iyi kaynaklar

Üst