Özerklik, Muhtariyet ya da Otonomi eş anlamlı sözcükler olup bağımsız yönetim biçimini ifade eder. Eski Türkçedeki Muhtariyet sözcüğü Muhtar sözcüğünden türemiş olup, otonomi sözcüğü İngilizce Autonomy (Yunanca: Auto-Nomos - nomos anlamı "kanun": birisinin kendi kendine kendi kuralını yasasını...
Cevaplar
0
Görüntüleme
106
Örfi Hukuk: Osmanlı Devletinin Eski Türk dDevlet Geleneklerine göre devleti idare etmek için uydukları nizamlardır. Örfi Hukuk şeri hukuka uygu oalrak hazırlanırdı. Ona aykırı kurallar içeremezdi. Padişah da bu kurllara uymak zorundaydı.
Cevaplar
0
Görüntüleme
136
ÖRF VE ADET Örf ve adet, tanımlamayı güçleştirecek şekilde birlikte kullanılan iki sosyolojik te­rimdir. Genel anlamıyla Örf, kanun olmadı­ğı halde, belirli bir toplumun bireyleri ara­sında ortak, halk tarafından alışkanlık ola­rak uygulanan, bulunulan yer ve durumun şartlarına...
Cevaplar
0
Görüntüleme
69
Öşür -------------------------------------------------------------------------------- Arapça onda bir demek olan öşr, hububattan alınan vergi anlamında kullanılmıştır. Şer'i hükümlere dayanılarak hububattan onda bir vergi alındığı için bu tabir meydana gelmiştir. Tanzimat'tan sonra...
Cevaplar
0
Görüntüleme
68

En iyi kaynaklar

Üst