3.Ünite: Türklerde Hukuk Kazanım Ve Açıklamaları (2 Saatlik)

3.ÜNİTE: TÜRKLERDE HUKUK KAZANIM VE AÇIKLAMALARI (2 SAATLİK)


3.1. İlk Türk devletlerindeki hukukî yapının özelliklerini açıklar.


a) Hun, Kök Türk ve Uygurlarda hukuki yapı ile ilgili temel kavramlar (töre, yargu ve yargan) ve ilkeler üzerinde durulur.

b) İlk Türk devletlerindeki adalet anlayışı (bireysel haklar, insan-devlet ilişkisi, liyakat, cezalandırma ve eşitlik) üzerinde durulur.
3.2. Türk devletlerindeki hukuk anlayışını, İslamiyet'in kabulünden önceki ve sonraki dönemleri esas alarak karşılaştırır.


a) İlk Türk İslam devletlerinde uygulanan şerî ve örfi hukuk sistemi değişim ve süreklilik açısından ele alınır.

b) Türk devlet geleneğindeki adalet anlayışı "Kutadgu Bilig"den alıntılarla verilir.3.3. Osmanlı Devleti Klasik Dönemi hukuk sisteminde meydana gelen değişimleri analiz eder.

Osmanlı'da örfî hukuk sisteminin gelişimi kanunnâme (umumi kanunnâmeler, sancak kanunnâmeleri, hususî kanunnâmeler) ve adâletnâme örnekleri üzerinden ele alınır.3.4. Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde Osmanlı hukuk sisteminde meydana gelen değişimleri ve yansımalarını analiz eder.

a) Osmanlı hukuk sistemindeki ikili yapının (Şeriye ve Nizamiye Mahkemeleri) ortaya çıkışı ve sonuçları üzerinde durulur.

b) Tanzimat Fermanı ile Islahat Fermanı vatandaşlık hukukundaki değişim açısından karşılaştırılır.3.5. Cumhuriyet Dönemi'nde hukuk alanında meydana gelen değişimi temel hak ve özgürlükler açısından değerlendirir.

1921, 1924, 1961 ve 1982 Anayasaları temel hak ve özgürlükler açısından karşılaştırılır.
 

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Geri
Üst Alt