5. Ünite: 19 ve 20. Yüzyılda Değişen Sosyo-Ekonomik Hayat Kazanımları ve Açıklamaları (1 Görüntüleyen)

5. Ünite: 19 ve 20. Yüzyılda Değişen Sosyo-Ekonomik Hayat Kazanımları ve Açıklamaları

5. ÜNİTE: XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI11.5.1.Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.​


a) Osmanlı Devleti’nde sanayileşme çabalarının önündeki engellere (sermaye, bilim ve teknoloji, yetiş- miş personel ve uzun vadeli strateji konularındaki yetersizlikler) değinilir.

b) Küresel kapitalist güçlerle rekabet etme konusundaki zorluklar; 1838 Balta Limanı Antlaşması örne- ğinden hareketle gümrük ve ticaret antlaşmalarının sınırlayıcılığı ve yerli üretim yerine ithalatın tercih edilmesi gibi faktörler bağlamında kısaca ele alınır.

c) 1856’dan sonraki süreçte kamu maliyesinde yaşanan borç krizleri sonucunda Düyûn-ı Umûmiye İda- resinin kurulmasına değinilir.

ç) Öğrencilerin, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerindeki ekonomik duruma dair göstergelerin yer aldığı verileri inceleyip analiz etmeleri sağlanır.

d) İttihat ve Terakki Hükûmetlerinin hedeflediği Millî İktisat Politikasına değinilir.


11.5.2. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin siyasi, askerî ve ekonomik sebep ve sonuçlarını analiz eder.​


a) Osmanlı Devleti’ndeki nüfus artış hızının büyük güçlere nispetle azalmasının uluslararası rekabette güç kaybı üzerindeki etkilerine değinilir.

b) Öğrencilerin, Osmanlı Devleti’nin toprak kaybetmesiyle başlayan süreçte Türk ve Müslüman ahalinin maruz kaldığı katliamları, İstanbul ve Anadolu’ya yaptıkları göçler sırasında yaşadıklarını tarihsel em- pati kurarak analiz etmeleri sağlanır.11.5.3. Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.​

a) Modern şehirlerin dokusunda yaşanan değişimin olumlu ve olumsuz sonuçları kısaca ele alınır.

b) Öğrencilerin, XIX. yüzyıldaki salgın hastalıkların etkilerini ve Osmanlı Devleti’nin buna yönelik aldığı tedbirler kapsamında edinilen tecrübeyi analiz etmeleri sağlanır.

c) XIX. yüzyılda gazetelerin ve diğer süreli yayınların artmasıyla birlikte kamuoyunun etkin hale geldiği vurgulanır.
 

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Üst Alt