Neler yeni

20. Yy Baş. Osmanlı D. ve Dünya Ünitesi Ders Notu

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya Ünitesi Ders Notu & Konu Özeti
  • Sabit
Talebe Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: I.Ünite- XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya-1.Sürümü - I.Ünite- XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya-1.Sürümü Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
Cevaplar
0
Görüntüleme
307
Mustafa Kemal'in Hayatı Ders Notu
Cevaplar
0
Görüntüleme
274
Cevaplar
1
Görüntüleme
189
20.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti Ders Notu
Cevaplar
0
Görüntüleme
199
Atatürk'ün Hayatı (Tablolu Anlatım)
Cevaplar
0
Görüntüleme
237
İnkılap Tarihi 1.Ünite (20. Yy. Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya) Özeti - Pdf
Cevaplar
0
Görüntüleme
231
İnkılap Tarihi 1.Ünite (20. Yy. Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya) Özeti -Word
Cevaplar
0
Görüntüleme
320
1.Ünite: 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti Ünite Özeti
Cevaplar
0
Görüntüleme
200
I. Dünya Savaşı ve sonrası ders notu
Cevaplar
0
Görüntüleme
254
XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya Ders Notu
Cevaplar
0
Görüntüleme
167
Mondros Ateşkesi ve Memleketin Durumu
Cevaplar
0
Görüntüleme
145
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ Sevgili öğrenciler Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi için ders kitabından farklı olarak, konuları daha iyi algılayabilmeniz adına biraz daha fazla ünite ve bölüme ayırdık. Bunun dışında notları hazırlarken ders...
Cevaplar
0
Görüntüleme
140
1.4. MONDROS MÜTAREKESİ (30 EKİM 1918) 1. 4. 1. Mondros Mütarekesi’nin Maddeleri ve Uygulanması - Savaşın sonlarına doğru Osmanlı Devleti’nde V. Mehmet Reşad’ın vefat etmesiyle VI. Mehmet Vahdettin tahta çıktı. - Sadrazam Talat Paşa istifa etti. - Osmanlı Devleti’ni savaşa sokan İttihat ve...
Cevaplar
0
Görüntüleme
267
1.3. I. DÜNYA SAVAŞI (1914-1918) 1.3. 1. I. Dünya Savaşı’nın Nedenleri ve Savaşın Gelişimi - 1914’te başlayıp 1918’e kadar süren I. Dünya Savaşı’na bütün devletler katılmamış olsa da etkisi dünya genelinde hissedildiği için adı dünya savaşı olarak tarihe geçmiştir. Savaşın Genel Nedenleri -...
Cevaplar
0
Görüntüleme
186
1.2. XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ I. 2.1. Siyasi Durum Osmanlı Devleti XIX. yüzyıldan itibaren Fransız İhtilali ve Sanayi İnkılabı’nın etkisiyle yaşanan gelişmeler karşısında çok zor durumda kalmıştır. Bir taraftan devletin sınırları içerisinde yer alan azınlıkların isyanları, diğer...
Cevaplar
0
Görüntüleme
225
1.1. MUSTAFA KEMAL’İN HAYATI 1.1.1. Mustafa Kemal’in Ailesi - Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selânik'te Ahmet Subaşı Mahallesi’nde doğdu. - Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. - Zübeyde Hanım’ın babası, Sofuzadeler diye tanınan Feyzullah Ağa’dır. - Baba tarafından dedesi...
Cevaplar
0
Görüntüleme
129
Talebe Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: Osmanlı Devleti'ni Paylaşma Tasarıları (Gizli Antlaşmalar) ve Tarafsız Devletlerin Savaşa Girmeleri - Osmanlı Devleti'ni Paylaşma Tasarıları (Gizli Antlaşmalar) ve Tarafsız Devletlerin Savaşa Girmeleri Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
Cevaplar
0
Görüntüleme
320
2. Meşrutiyet'in ilanından sonra, Osmanlı Devleti ile yabancı devletler arasındaki ilişkilerde meydana gelen gelişmeler içerisinde savaşla sonuçlanan ilk büyük olay, Osmanlı-İtalya Savaşı oldu. Bu savaş, her şeyden önce İtalya'nın sömürgecilik politikasının ve Osmanlı Devleti'nin içinde...
Cevaplar
0
Görüntüleme
236
St. Germain Antlaşması Avusturya ile 381 maddelik barış antlaşması, 10 Eylül 1919'da St. Germain-en-Laye'de imzalandı. Avusturya, Macaristan, Çekoslovakya ve Yugoslavya'nın bağımsızlığını tanıyordu. Ayrıca, Galiçya'yı Polonya'ya, Hırvatistan'ı Yugoslavya'ya, Tirol ile Trieste'yi İtalya'ya ve...
Cevaplar
0
Görüntüleme
354
Mondros Ateşkes Antlaşması Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu devletler topluluğu, Birinci Dünya Savaşı'nda yenilince, Osmanlı Devleti de savaştan çekildi. İttihat ve Terakki Partisi Üyeleri, gizlice yurdu terkettiler. Talat Paşa'nın istifası üzerine iktidara geçen Ahmet İzzet Paşa...
Cevaplar
0
Görüntüleme
234
Birinci Dünya Savaşı'nın Nedenleri Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılıp yokoluşunu ve yıkıntıları üzerinde yeni bir bağımsız Türk Devleti'nin kurulmasını hazırlayan I. Dünya Savaşı, dünya tarihi açısından olduğu kadar, Türkiye açısından da büyük önem taşır. Bu savaşın çıkışı, olayların büyük...
Cevaplar
0
Görüntüleme
239

En iyi kaynaklar

Üst Alt