Neler yeni

5.Ünite: İslam Medeniyetinin Doğuşu Kazanımları ve Açıklamaları

Konu Bilgileri

Konu Hakkında Merhaba, tarihinde İslam Medeniyetinin Doğuşu Ünitesi Ders Notu kategorisinde Tarih Öğretmeni tarafından oluşturulan 5.Ünite: İslam Medeniyetinin Doğuşu Kazanımları ve Açıklamaları başlıklı konuyu okuyorsunuz. Bu konu şimdiye dek 118 kez görüntülenmiş, 0 yorum ve 0 tepki puanı almıştır...
Kategori Adı İslam Medeniyetinin Doğuşu Ünitesi Ders Notu
Konu Başlığı 5.Ünite: İslam Medeniyetinin Doğuşu Kazanımları ve Açıklamaları
Konuyu başlatan Tarih Öğretmeni
Başlangıç tarihi
Cevaplar
Görüntüleme
İlk mesaj tepki puanı
Son Mesaj Yazan Tarih Öğretmeni

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
Katılım
13 Şub 2021
Konular
3,272
Mesajlar
3,621
Tepki puanı
235
Puanları
63
Yaş
50
Konum
Türkiye
Web sitesi
www.tarihbilinci.com
Meslek - Branş
Tarih Öğretmeni
5. ÜNİTE: İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI

9.5.1. İslamiyet'in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika'nın genel durumunu açıklar.


a) İslamiyet'in ortaya çıktığı ve yayıldığı dönemlerdeki başlıca siyasi ve sosyal gelişmeler tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterilir. Başlıca siyasi gelişmeler olarak Hz. Muhammed'e peygamberliğin gelişi (610), Müslümanların Habeşistan'a hicret etmesi (615), Müslümanların Medine'ye hicret etmesi (622), Medine Sözleşmesi (622), Bedir Savaşı (624), Uhud Savaşı (625), Hendek Savaşı (627), Hudeybiye Barışı (628), Hayber'in Fethi (629), Mute Seferi (629), Mekke'nin Fethi (630), Huneyn Seferi (630), Taif Seferi (630), Tebük Seferi (631), Veda Haccı ve Hz. Muhammed'in vefatı (632) verilir. Burada verilen kronolojik sıralama, öğrencilerin kronolojik düşünme becerilerini desteklemeye yöneliktir. Sıralanan olay ve olgulara ilişkin bir konu anlatımı yapılmamalı ve bunların ezberletilmesi yoluna gidilmemelidir.

b) Hz. Muhammed'in peygamberliğinin öncesinde Mekke'deki ve Arap Yarımadası'nın geri kalan kısmındaki siyasi durum ve toplumsal düzen ana hatlarıyla ele alınır.

c) "Cahiliye Dönemi" kavramı toplum düzeni açısından açıklanır.

9.5.2. Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.

a) Hz. Muhammed Dönemi'nde Müslümanların kendilerini korumak ve İslam'ı yaymak üzere gerçekleştirdikleri muharebelere değinilir. Muharebelerin sadece önem ve amaçları vurgulanarak diğer ayrıntılara girilmez.

b) Medine Sözleşmesi'nin öngördüğü toplum düzeni ve ilk kurumsal yapılanmalar (eğitim, idare, güvenlik ve yargı) ele alınır.

c) Dört Halife Dönemi'nde İslam toplumunun idaresi, sınırların genişlemesi ve ihtidalar üzerinde durulur.

ç) Dört Halife Dönemi'nde İslam toplumunda yaşanan siyasi mücadeleler ile sosyal karışıklıkların sebep ve sonuçlarına ana hatlarıyla değinilir.

9.5.3. Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder.

a) Emeviler Dönemi'nde hilafetin saltanata dönüştüğü ve Arap olmayan unsurların (mevali) zaman zaman devlet idaresi ve sosyal yaşamda bazı haklardan mahrum bırakıldıkları vurgulanır.

b) Emeviler Dönemi'nde inanç ve siyaset ilişkisi ile keskinleşmeye başlayan mezhebi yönelimler ele alınır.

c) Emeviler Dönemi'nde İslamiyet'in Kuzey Afrika ve Avrupa'daki yayılışına ve İslam kültürünün Avrupa'ya etkilerine değinilir. Endülüs'teki düşünce ve kültür dünyası; önemli şahsiyetler ve tercüme faaliyetleri ekseninde özellikle vurgulanır.

9.5.4. Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri kavrar.

a) Abbasiler Dönemi'ndeki başlıca siyasi ve sosyal gelişmelere kısaca değinilir.

b) Halife Me'mun ve Mu'tasım Dönemlerinde Türk asker ve devlet görevlilerinin Abbasi devlet yönetiminde artan etkisi ve bu durumun sonuçları açıklanır.

c) İslam hâkimiyetinin Afrika'daki genişlemesinden hareketle Tolunoğulları (868-905),İhşîdîler (935-969), Eyyubiler (1174-1250) ve Memlûk Devleti (1250-1517) öne çıkan özellikleriyle kısaca ele alınır.

9.5.5. Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir.

a) İslam medeniyetinin ilim ve eğitim kurumları (Beytü'l-hikme, medreseler, camiler ve kütüphaneler) kısaca tanıtılır.

b) İslam medeniyetinde kabul görmüş dinî (naklî) ve aklî ilimler ayrımı üzerinde durulur.

c) İslam âlimlerinin nazari (teorik) ve bütüncül bir perspektifle kişinin kendini, âlemi ve Allah'ı tanıması maksadı güden bir ilim anlayışına sahip oldukları vurgulanır.

ç) İslam medeniyetine mensup olup farklı bilim alanlarındaki çalışmaları ile düşünce ve bilim tarihine geçmiş önemli âlimleri (Farabi, İbn-i Sina, İmam Gazali, İbn-i Rüşd) öne çıkan çalışmaları, fikir ve eserleri yönüyle ele alınır. İslam kültür ve medeniyetinde farklı ilmî havzalara önemli ekollere ve şahıslara harita ve infografiklerle değinilir.

d) İslam dünyasında ortaya çıkan bilimsel gelişmelere ve bu gelişmelerin Avrupa'ya etkilerine kısaca değinilir.

e) İslam medeniyetinde sanata verilen önem ve öne çıkan sanat dallarına değinilir.
 
 • :)
 • ;)
 • :(
 • :mad:
 • :confused:
 • :cool:
 • :p
 • :D
 • :eek:
 • :oops:
 • :rolleyes:
 • o_O
 • :cautious:
 • :censored:
 • :cry:
 • :love:
 • :LOL:
 • :ROFLMAO:
 • :sick:
 • :sleep:
 • :sneaky:
 • (y)
 • (n)
 • :unsure:
 • :whistle:
 • :coffee:
 • :giggle:
 • :alien:
 • :devilish:
 • :geek:
 • :poop:
 • :ninja:

İlginizi Çekebilecek Konular

Talebe Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: 9.Sınıf 5.Ünite: İslam Medeniyetini Doğuşu Özet Ders Notu - 9.Sınıf 5.Ünite: İslam Medeniyetini Doğuşu Özet Ders Notu Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
Cevaplar
0
Görüntüleme
295
İslam'dan Önceki Hayat Sosyal Hayat: Araplar kabileler halinde yaşarlardı. Bazıları göçebe (Bedevi) iken, bazıları da ticaretle uğraşırdı. Kabileler arasında kan davaları olduğu için yılın dört ayı hariç (Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep) savaş yaparlardı. Kadının toplumda hiçbir değeri...
Cevaplar
0
Görüntüleme
80
İslam Medeniyetinde Sanat - İslam dünyasında bilim, felsefe ve edebiyatın yanı sıra sanat alanında da önemli çalışmalar yapılmıştır. - İslam medeniyetinde sanat, estetik ile eşdeğer kullanılmıştır. - Müslüman; güzellik, zarafet, derin kavrayış, yüksek duyarlılık, edep içinde olmalı ve bunu...
Cevaplar
0
Görüntüleme
284
Talebe Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: İslam Kültür ve Uygarlığı Tablolu Anlatım - İslam Kültür ve Uygarlığı Tablolu Anlatım word Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
Cevaplar
0
Görüntüleme
222
Talebe Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: İlk İslam Devletleri Emeviler Abbasiler Tablolu Anlatım - İlk İslam Devletleri Emeviler Abbasiler Tablolu Anlatım word Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
Cevaplar
1
Görüntüleme
432
 • Gözlemciler 1
 • Üst Alt