7.Ünite: Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye Kazanım ve Açıklamaları (1 Görüntüleyen)

7.Ünite: Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye Kazanım ve Açıklamaları
7.ÜNİTE: TOPLUMSAL DEVRİM ÇAĞINDA DÜNYA VE TÜRKİYE KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

7.1. 1960 sonrasında dünya siyasetinde ortaya çıkan gelişmeleri açıklar
.

a) Arap-İsrail Savaşlarına kısaca değinilir.

b) İran-Irak Savaşı'nın sebep ve sonuçları kısaca ele alınır.


7.2. 1960'lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar.

a) Kıbrıs Sorunu'nun ortaya çıkış nedenleri (ENOSİS, Megalo İdea, EOKA), Kıbrıs Barış Harekâtı ve sonrasında meydana gelen gelişmeler üzerinde durulur.

b) Ege Adaları, Kıta Sahanlığı, Batı Trakya Türklerinin sorunları bağlamında Türk-Yunan ilişkileri üzerinde durulur.

c) Ermeni Sorunu bağlamında Türkiye'ye karşı gerçekleştirilen uluslararası girişim ve faaliyetlere (ASALA ve diaspora) değinilir.


7.3. 1960'lardan itibaren Türkiye'de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder.

a) 27 Mayıs Askerî Darbesi, 1971 Muhtırası ve 1980 Askerî Darbesi ile bu olayların siyasi ve sosyo-ekonomik etkileri kısaca ele alınır.

b) 1961 ve 1982 Anayasaları, yapıları ve insan haklarına yaklaşım tarzları bakımından karşılaştırılır.

c) Yurt dışına ve köyden kente yapılan göçler ile bu göçlerin sosyal hayatta meydana getirdiği değişimler ele alınır.

ç) Ekonomik alandaki liberalleşme politikalarına [serbest piyasa ekonomisi, özelleştirme, ithalat yasaklarının kaldırılması, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile ilişkiler ve KDV uygulaması] ve bu politikaların gerekçelerine değinilir
 

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Üst Alt