Eylül Ayı Kronolojisi (1 Görüntüleyen)

Eylül Ayı Kronolojisi
Eylül Ayı Kronolojisi

1 Eylül


Güney Afrika'nın Durban kentinde, BM Irkçılıkla Mücadele Konferansı toplandı. 153 ülkenin katıldığı konferansta İsrail ırkçı devlet olarak kabul edildi. (2001)
Almanya’nın Polonya’ya saldırması, 2. Dünya Savaşı başladı. (1939)
Kaddafi’nin Libya’da askeri bir darbeyle Kral İdris’i devirmesi (1969)


2 Eylül

Kösem Sultan’ın öldürülmesi (1651)
Büyük İstanbul yangını (1633)
Tokyo Körfezi’nde, Demirli Missouri Zırhlısı’nda Başbakan Suziki’nin, Japonya’nın yönetimini Mac Artur’a
devrini öngören anlaşmayı imzalaması. ABD Başkanı Turuman’ın zaferi ilan edişi ve İkinci Dünya Savaşı’nın sonu (1945)


3 Eylül

Tekke ve Zaviyelerin kapatılması (1925)


4 Eylül
Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’in vefatı (1063)
Sivas Kongresi’nin toplanması (1919)


5 Eylül
Girit Adası’nın Osmanlı’ya katılması (1699)


6 Eylül
Şeyh Şamil, Ruslar’a esir düştü (1859)
Cezayir’de FIS kuruldu (1989)


7 Eylül
Kanuni Sultan Süleyman’ın Zigetvar dolaylarında ölümü (1566)


8 Eylül
İmam-ı Rabbani’nin vefatı (1034)
Osmanlı Devleti İle Büyük Avrupa Devletleri arasında İstanbul Protokolü’nün imzalanması (1862)
Kanuni Sultan Süleyman’ın, Budapeşte’yi fethi (1529)


9 Eylül
Kuzey Kore’nin bağımsızlık ilanı (1948).


10 Eylül
Peygamberimiz (s.a.v)’in Mekke’den Medine’ye hicret için yola çıkışı (622)
IV. Murat’ın tahta çıkışı (1623)


11 Eylül
Macaristan’da Budin’in fethi (1526)
ABD’de, Dünya Ticaret Merkezi ve Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) yolcu uçaklarıyla saldırı düzenlendi (2001)


12 Eylül

Silahlı Kuvvetlerin emir komuta zinciri içinde yönetime el koyması (1980)


13 Eylül
Sakarya Zaferi (23 Ağustos-13 Eylül 1921)


14 Eylül
İstanbul’da büyük deprem (1509)
Ruslarla, Edirne Antlaşması’nın imzalanması (1829)


15 Eylül
Ömer Muhtar’ın şehadeti (1931)


16 Eylül
Süleyman Hilmi Tunahan’ın vefatı (1959)
Menderes Hükümeti bakanlarından Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın idamı. (1961)


17 Eylül
Adnan Mehderes’in idamı (1961)


18 Eylül

İstiklal Mahkemeleri’nin kuruluşu (1920)
Sovyetler Birliği’nin Milletler Cemiyeti’ne girişi (1934)
Pakistan’ın Kurucusu M. Ali Cinnah’ın ölümü (1948)
Camp David (ABD)’de, Mısır-İsrail (Sedat - Begin) zirvesi (1978)


20 Eylül
Peygamberimiz (s.a.v)’in Kuba’ya teşrifleri ve Kuba Mescidi’nin inşaası (622)
Başbakan İsmet Paşa ve Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü’nün, Sofya’yı ziyareti ve 1929 Tarafsızlık Antlaşması’nın uzatılması (1933)


22 Eylül
Yavuz Sultan Selim’in ölümü (1520)


23 Eylül
İtalya’nın, Türk - İtalyan Antlaşmasına benzer bir antlaşmayı Yunanistan İle imzalaması (1928)


24 Eylül
Peygamberimiz (s.a.v)’in Medine’ye girişi (622)
İran-Irak Savaşı’nın başlaması (1980)


25 Eylül
Yıldırım Bayezit’ın Niğbolu Zaferi (1396)


26 Eylül
Türk Dil Kurultayı’nın toplanması (1932)


27 Eylül
Türkiye-İspanya Dostluk Andlaşması Ankara’da imzalandı (1924)


28 Eylül

Preveze Deniz Zaferi (1538)


29 Eylül
İnebahtı Kalesi’nin fethi (1499)
Sovyetler Birliği’nin, Yugoslavya’ya girişi (1944)


30 Eylül
Sokollu Mehmet Paşa’nın ölümü (1579)
Kanuni Sultan Süleyman’ın tahta geçmesi (1520)
Mevlana’nın doğumu (1207)
Oruç Reis’in Cezayir zaferi (1517)
Devlet Planlama Teşkilatı’nın kuruluşu (1960)
 

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Üst Alt