Neler yeni

Selçuklu Türkiyesi Ünitesi Ders Notu & Konu Özeti

Selçuklu Türkiyesi Ünitesi Ders Notu & Konu Özeti
  • Sabit
1. : YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ ÜNİTESİ KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI 10.1.1. Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir...
Cevaplar
0
Görüntüleme
161
Türkiye'de Kurulan İlk Türk Devletleri Malazgirt Zaferi'nden sonra yapılan anlaşmaya Bizans'ın yeni yönetimi uymayınca, Sultan Alp Arslan komutanlarına Anadolu'nun tamamen fethedilmesi emrini vermişti. Alp Arslan'ın yerine geçen Melikşah zamanında da bu fetih hareketleri devam ettirildi...
Cevaplar
0
Görüntüleme
229
ANADOLU SELÇUKLULARI (1075(?)-1318) Anadolu’nun Türkleşmesinde Malazgirt galibiyeti, önemli bir dönüm noktası olmakla birlikte, başlangıç değildir. Anadolu 1018 den itibaren Türklerle tanışmıştır. Örneğin, Alparslan’a başkaldıran Türkmen beyi Afşin, Batı Anadolu içlerine kadar ilerler...
Cevaplar
0
Görüntüleme
189
Moğollar Sonrası Anadolu’da Mutasavvıflar - Moğol baskısının artmasıyla birlikte Türkiye Selçuklularının Anadolu’da kurduğu siyasi, sosyal ve ekonomik düzen bir kargaşaya dönüşmüş ve huzur ortamı bozulmuştur. - Siyasi otoritenin zaafa uğradığı bu dönemde halk, tasavvuf ehli manevi otoritelere...
Cevaplar
0
Görüntüleme
294
İkinci Beylikler Dönemi - Kösedağ Savaşı sonrası Türkiye Selçukluları yıkılış sürecine girmiş ve Anadolu’da Moğollar etkili olmaya başlamıştır. - XIII. yüzyılın sonlarına doğru bu etkinliklerini kaybeden Moğollar, Anadolu’da hâkimiyet kurmakta başarılı olamamıştır. - Malazgirt Savaşı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
163
Ayn-ı Calut Savaşı-1260 - Memlûk Sultanı Sultanı Baybars, Moğol-İlhanlı Devleti’ni 1260 yılında Ayn-ı Calut savaşıyla yenilgiye uğratmış, Moğolların batıdaki ilerleyişini durdurmuştur. - 1277 yılında Anadolu’daki Türklerin de yardım istemesi üzerine Anadolu’ya gelen Sultan Baybars Moğolları...
Cevaplar
0
Görüntüleme
158
Moğollar Anadolu’da - Moğol İstilası, 1221’den itibaren batı yönünde gittikçe yoğunlaşmış ve Anadolu coğrafyası için bir tehdit hâline gelmiştir. - Anadolu’daki Moğol Dönemi; Kösedağ yenilgisi ile başlamış ve Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu sonrasına, yaklaşık 1340’lara kadar sürmüştür. - İran...
Cevaplar
0
Görüntüleme
316
Kösedağ Savaşı (1243) Nedenleri: - Moğol komutanlarından Baycu Noyan, Anadolu Selçuklu Devleti’nin zayıfladığını görmüş ve Anadolu’ya girmiştir. - Erzurum’u alan Moğollar, Sivas yakınlarında Kösedağ denilen yerde Selçuklularla karşılaşmıştır. - Moğollar kolay bir zafer kazanmıştır...
Cevaplar
0
Görüntüleme
334
Yassıçemen Muharebesi (1230) - Moğolların önünden kaçıp Azerbaycan’a gelen daha sonra Doğu Anadolu’ya giren Celâleddin Harzemşah ile Yassıçemen savaşı yapılmıştır (1230). Neden: - Sultan I. Alâeddin Keykubad, Moğolların dünya için büyük bir tehlike olduğunu ve onların durdurulması için...
Cevaplar
0
Görüntüleme
171
Harzemşahlar: - 1097-1230 yılları arasında Harzem ile İran bölgesinde hüküm sürmüştür. - İslam öncesi dönemden itibaren bu bölgeye hâkim olan vali, emir ve hükümdarlar, “Harzemşah” unvanını kullanmıştır.
Cevaplar
0
Görüntüleme
133
İlhanlılar (1256-1353): - Cengiz Han’ın torunu Hülâgû Han tarafından Tebriz merkezli olarak İran’da kurulan bir Moğol devletidir. - Kendi bayrakları ve paraları olan İlhanlılar, Moğolların Büyük Kağan’ına bağlı olarak bir çeşit eyalet sistemiyle yönetilmiştir. - 1295 yılından itibaren tam...
Cevaplar
0
Görüntüleme
189
1.6. ANADOLU’DA MOĞOL İSTİLASI - İlk Türk beylikleri ortak hedefler doğrultusunda ve çevrelerindeki düşmanlar karşısında zaman zaman birlikte hareket etmiştir. - Türkiye Selçukluları ile Danişmentliler, Haçlıların Anadolu’yu hedef aldığı dönemde Anadolu’nun savunmasını birlikte üstlenmiştir...
Cevaplar
0
Görüntüleme
213
1.5. HAÇLILAR KARŞISINDA TÜRKLER Tanım: - XI. yy. sonlarında XIII. yy. ikinci yarısına kadar Hristiyanların islâm dünyasına yaptıkları saldırılara Haçlı Seferleri denir. Haçlılar Karşısında Türkler - XI. yy. sonlarında XIII. yy. ikinci yarısına kadar Hristiyanların islâm dünyasına yaptıkları...
Cevaplar
0
Görüntüleme
317
1.4. ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ - Türkler, Orta Asya’daki ilk dönemlerinden itibaren boylar birliği şeklinde teşkilatlanmıştır. - Bu teşkilatlanmada, Türk toplumunun en küçük yapısını oguş denilen aile oluşturmuştur. - Oguşların birleşmesiyle urug yani sülale, urugların birleşmesiyle de boylar...
Cevaplar
0
Görüntüleme
225
Anadolu’nun Tapusu: Miryokefalon - II. Kılıç Arslan tahta geçtiğinde Türkiye Selçukluları bazı sıkıntılar ile karşı karşıya kalmıştır. - Kardeşi Şahinşah’ın kendisine karşı taht mücadelesine girişmesi ve güneyde Musul Atabeyi Nurettin Zengi’nin Selçuklu topraklarına saldırması üzerine II...
Cevaplar
0
Görüntüleme
157
Selçuklu-Bizans Mücadelesi - Türkiye Selçukluları, Anadolu’nun Türk yurdu hâline gelmesinde etkili olan uzun ömürlü devlet olmuştur. - Arslan Yabgu’nun torunu Süleyman Şah, 1077 yılında Hristiyanlar için oldukça önemli olan İznik’i ele geçirmiş ve başkent yaparak Türkiye Selçuklu Devleti’ni...
Cevaplar
0
Görüntüleme
172
Çaka Beyliği (1081-1095) - 1081’den itibaren İzmir merkezli olarak denizcilik faaliyetlerine başlayan ilk Türk beyi olan Çaka Bey, kurduğu 40 parçalık donanmayla Midilli, Sakız, Sisam ve Rodos gibi stratejik öneme sahip adaları fethetmiştir. - 1081 yılı Türk Deniz Kuvvetleri’nin kuruluş yılı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
127
Artuklular (1102- 1409) - Artuk Bey'in oğulları Sökmen ve İl Gazi Beyliğin kurucusudur. - Mardin merkezli olarak 1102’de kurulmuştur. - Mardin, Hasankeyf, Harput olmak üzere üç kol hâlinde varlığını sürdürmüştür. - Çeşitli din, mezhep ve milletlere mensup kitlelerin yaşadığı Anadolu’nun...
Cevaplar
0
Görüntüleme
235
Danişmentliler (1080 -1178) - Malazgirt Zaferi sonrasında beyliği kuran Danişment Gazi, Anadolu’daki karışıklıklardan yararlanarak Yeşilırmak Havzası’na hâkim olmuştur. - Sivas, Malatya, Kayseri, Tokat, Niksar, Amasya civarlarında hâkimiyet kurmuştur. - Haçlı Seferlerine karşı koymuşlardır...
Cevaplar
0
Görüntüleme
293
Mengücekler (1072 -1228) - Sultan Alp Arslan’ın komutanlarından Mengücek Ahmet Gazi tarafından kurulmuştur. - Erzincan, Kemah, Divriği ve Şebinkarahisar civarında hüküm sürmüştür. - Selçuklu devlet yapısını iki asra yakın bu bölgede yaşatmışlardır. - Bölgede meydana gelen depremler, beyliğe...
Cevaplar
0
Görüntüleme
348
Saltuklular (1072 -1202) - Erzurum merkez olmak üzere Kars, Oltu, Bayburt, Malazgirt ve Artvin civarında hüküm sürmüştür. - Anadolu'nun Türkleşmesine yardımcı oldular. - Kuzeyden gelen saldırıları önlediler. - Gürcülerle mücadele eden Saltuklu hükümdarları, Türkiye Selçukluları ile iyi...
Cevaplar
0
Görüntüleme
167

En iyi kaynaklar

Üst Alt