Konu Anlatımı İran Medeniyeti (1 Görüntüleyen)

Konu Anlatımı İran Medeniyeti
İRAN MEDENİYETİ

M.Ö. 3000' lerden beri uygarlık izleri görülen İran'da bilinen ilk isim Arya denen kavimlerdir. Medler ve Perslerin oluşturduğu bu topluluk İlkçağ İran medeniyetini oluşturmuştur.Medledlerle ilgili ilk yazılı bilgilere Asur tabletlerinde rastlanır.

İran'da ilk uygarlığı Medler kurmuşlardır. M.Ö. 550'de Medleri yıkan Persler İran'a ve tüm Orta Doğu'ya damgalarını vurmuşlardır. Bu dönemde en geniş sınırları doğuda Hindistan'daki İndüs nehrinden batıda Tuna'ya, kuzeyde Karadeniz'den güneyde Kızıldeniz ve Hint Okyanusuna kadar uzanmıştır.

Persler M.Ö. V. yüzyılda Karadeniz'in kuzeyinde İskitlerle savaşmış, Balkanlarda Polis denen şehir devletçiklerini kendilerine bağlamayı başarmışlardır.

Persler M.Ö. 330'da Makedonyalı İskender tarafından ortadan kaldırılmıştır.

Ön Asya'da İlkçağ'ın en önemli medeniyetlerinden biri olan İran'da devletin başında mutlak bir kral bulunmaktaydı. Devlet "Satraplık" denen büyük illere ayrılmıştı. Haberleşme için dünyada bilinen ilk posta teşkilatını İran Medeniyeti oluşturmuştur.

İran güçlü bir orduya sahip olduğu için kolayca genişleyebilmiştir. Fakat son dönemlerinde paralı askerlerin orduya girmesiyle zayıflamıştır.

Tarım, hayvancılık ve ticaretle ilgilenen İranlılar Ege'den İran'a kadar uzanan "Kral Yolu"nu onararak ticareti daha da geliştirmişlerdir.

İran'da Zerdüştlük, ya da Mecusilik adı verilen bir dine inanılırdı. Zerdüşt adında bir-filozofun kurduğu bu dinin temelinde kötülere karşı devamlı mücadele edilmesi anlatılmıştır. Böylece insanlar ölünce iyiliklerin tanrısı olan Ahuramazda'ya ulaşabilecek ve kötülüklerin tanrısı olan "Ahriman" ile yapılacak son savaşı kazanacaklardır. Yayıldıkları bölgelerdeki değişik inanışlara ılımlı yaklaşmışlardır.

Mimaride Mezopotamya, Mısır, Anadolu ve Yunan sanat eserlerinin etkisi altında kaldılar ve bir Pers üslubu meydana getirmişlerdir.
 
İLGİLİ KONULAR

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Üst Alt