İnsanlığın İlk Dönemleri Ünitesi Ders Notu

İnsanlığın İlk Dönemleri Ünitesi Ders Notu & Konu Özeti
  • Sabit
2. ÜNITE: İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ KAZANIM VE AÇIKLAMALARI 9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur. a) Göbeklitepe, Çatalhöyük ve Çayönü gibi yerleşik hayata ve medeniyete dair bilinen en eski yerleşim...
Cevaplar
0
Görüntüleme
86
2.6. KANUNLAR DOĞUYOR - İnsanların toplum hâlinde yaşamaya başlaması ve ilk siyasi teşkilatların oluşmasıyla birlikte hukuka ihtiyaç duyulmuştur. - İlk Çağ’da yapılan hukuk kuralları kaynağını akıl, gelenek ve kutsal kitaplardan almıştır. - Yazının icadından önce hukuk kuralları, sözlü olarak...
Cevaplar
0
Görüntüleme
270
İlk Devletlerde Askerî, Sosyal ve Ekonomik Yaşam - Medeniyetlerin ekonomik yaşam ve askerî yapılarında coğrafya belirleyici bir unsurdur. - Mezopotamya’da toplum; soylular, din adamları ve köleler gibi sınıflara ayrılmıştır. - Halkın çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerdir. -...
Cevaplar
0
Görüntüleme
140
İlk Siyasi Organizasyon Türleri - Sümerlerde site olarak bilinen şehir devletleri ortaya çıkmıştır. - Babil Devleti benzer bir yapıda olsa da iktidan ele geçiren güçlü krallar merkezî otoriteyi daha da güçlendirmiştir. - Bir diğer Mezopotamya medeniyeti olan Asurlular ise istilacı bir yapıya...
Cevaplar
0
Görüntüleme
493
İlk Devletlerde Gücün Meşruiyet Kaynağı - İlk Çağ’ın başından itibaren Mezopotamya, Mısır, Anadolu gibi bölgelerde geniş alanlara hükmeden güçlü siyasi oluşumlar ortaya çıkmıştır. - Bu siyasi oluşumların çoğu monarşi ile yönetilmiştir. - Krallar, yönetimdeki meşruluğunu yani güçlerini dinden...
Cevaplar
0
Görüntüleme
238
2.5. KABİLEDEN DEVLETE - Kabile, aynı atadan gelen ve birbirine kan bağıyla bağlı bulunan büyük insan topluluğuna verilen isimdir. - Büyük devletler ve imparatorluklar kurulduktan sonra bile kabile konfederasyonları varlıklarını büyük oranda sürdürmüştür. - Coğrafya veya iklimin hayat...
Cevaplar
0
Görüntüleme
303
İlk Çağ’ın Tüccar Toplulukları Asurlar - Asurların iki yüzyıl kadar Anadolu’da sürdürdükleri ticari faaliyetler, Koloni devri (MÖ 1950-1750) olarak isimlendirilir. Hâkimiyet alanlarını zamanla Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Suriye, Filistin ve Mısır’a kadar genişletmişlerdir. Lidyalılar -...
Cevaplar
0
Görüntüleme
215
Toplulukların Yeni Coğrafyalara Hareketleri - Geçmişten günümüze insanoğlu, zorunluluklar nedeniyle veya istediği yaşam koşullarına ulaşmak için yaşadığı yerleşim yerlerinden ayrılarak yeni yerler bulma gayreti göstermiştir. - Tarihin her döneminde yaşanan ve toplumsal hayatın her aşamasında...
Cevaplar
0
Görüntüleme
156
2.4. İNSAN VE GÖÇ - İnsanlığın yeryüzündeki serüveninde toplumların sosyal ve ekonomik aşamaları; avcılık-toplayıcılık, çobanlık, tarım ve uygarlık şeklinde sıralanabilir. - Bu aşamalarda tarımın öğrenilmesiyle başlayan süreç, insanlık için önemlidir. - İnsanları yeni kaynak arayışına...
Cevaplar
0
Görüntüleme
102
Doğu Akdeniz Medeniyeti Fenikeliler - Fenikelilerin yapmış oldukları kolonicilik sayesinde Akdeniz Havzası’nda ticari ve ekonomik etkileşim gelişmiştir. - Akdeniz’in ilk uzman gemicileri ve tüccarları olan Fenikeliler, ticari faaliyetleri sayesinde çivi yazısı ve hiyeroglifin yerine Fenike...
Cevaplar
0
Görüntüleme
97
Mısır Medeniyeti - Nil Nehri etrafında ortaya çıkan Mısır medeniyeti İlk Çağ’daki en büyük medeniyetlerden biridir. - Nil’in sularının taşması sonucu tarlaların sınırları birbirine karışmış ve bu tarlaları ayırmak için Mısır’da geometri ilmî gelişmiştir. - Mısırlılar, bu taşkınların zamanını...
Cevaplar
0
Görüntüleme
238
Anadolu Medeniyetleri Hititler - Pankuş adında bir meclis oluşturdular. - Tavananna denilen kraliçe yönetimde söz sahibidir. - Hitit Kanunlarında evlenme, boşanma, nikâh, nişan gibi aileyle ilgili hususlara yer verilmiştir. - Hititler, gelişmiş hukuk kurallarıyla kadın haklarına...
Cevaplar
0
Görüntüleme
278
Yunan Medeniyeti - Yunan kentlerinde yapılan seçimler, cumhuriyet ve demokrasinin ilk izleri kabul edilir. - Başta Aristoteles (Aristo) olmak üzere Yunan bilginleri, bitkilere ve hayvanlara ilişkin bilimsel bilgileri derleyerek botanik ve zooloji alanlarının temellerini atmıştır. - Miletli...
Cevaplar
0
Görüntüleme
256
Mezopotamya Medeniyetleri - Ulaşım, mimarlık, madencilik, çömlekçilik, dokumacılık, çiftçilik ve kanal yapımında gelişmişlerdir. - Mezopotamya medeniyetleri aritmetik işlemlerde çarpım tablosunu kullanmış ve dört işlem yapmıştır. - Alan ölçümleri ve su kanalları açmak için geometriden...
Cevaplar
0
Görüntüleme
229
Çin Medeniyeti - Çinliler; barut, pusula, kâğıt ve matbaayı icat etmiştir. - Galileo’dan (Galilo) önce güneş lekeleri konusunda bilgi vermişlerdir. - Günümüzde de kullanılan geleneksel tıbbın tedavi yöntemleri olan masaj ve akupunkturu kullanmışlardır.
Cevaplar
0
Görüntüleme
151
Hint Medeniyeti - Hint medeniyetinde, matematikçiler sıfırı ilk defa kullanmıştır. - Sayı sistemindeki bu erken tarihli gelişme, aritmetiğin gelişim hızını etkilemiştir.
Cevaplar
0
Görüntüleme
217
İran Medeniyeti - İran'da kurulmuştur. - Geniş topraklara sahip Persler, satraplık denilen eyalet sistemini oluşturmuşlardır. - Gelişmiş bir posta teşkilatı kuran Persler, Sardes’ten başlayıp başkentleri Sus’a kadar uzanan Kral Yolu’nu yapmışlardır
Cevaplar
0
Görüntüleme
228
2.3. İLK ÇAĞ’DA BAŞLICA MEDENİYET HAVZALARI - MÖ 3200 Sümerlerin yazıyı bulması - MÖ 2375 Urkagina Yasaları’nın çıkarılması - MÖ 1900 Anadolu’da yazının kullanılmaya başlanması - MÖ 1700 Hammurabi Kanunları - MÖ 1296 Kadeş Savaşı - MÖ 1280 Kadeş Antlaşması - MÖ 1260 -1250 Truva Savaşları...
Cevaplar
0
Görüntüleme
165
İlk Çağ’da Bilim - Bilim, insanlığın ortak ürünüdür ve kökleri ilk insanlara kadar uzanır. - Tarihî süreç içinde Mısır, Yunan, Çin, Hint, İran, Arap ve Türk gibi milletlerden bilim insanlarının çalışmaları, medeniyetin gelişmesine katkı sağlamıştır. - İlk insanlar, doğa ile ilişkisinde basit...
Cevaplar
0
Görüntüleme
95
2.2. YAZININ GELİŞİMİ - İlk Çağ’da Mezopotamya’daki dinî inanışlar etkisiyle Sümerler, mabet ekonomisinin zorunluluğu ile sembol yazısını (piktograf) icat etti. - Sümerlerin kullandığı ilk yazılı kil tablet örneklerine Uruk kentinde rastlanmıştır. Yazılı Kültürün Başlaması - Yazının icadı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
205
Tarih Öncesi Dönemlendirme - Yazının icadından önceki dönem olan tarih öncesi devirler sınıflandırılırken insanların kullanmış oldukları araç- gereç ve madenlerden yola çıkılmıştır. - Tarih öncesi Çağlar: Taş Çağı ve Maden Çağı şeklinde dönemlendirilmiştir. - Taş Çağı: Eski Taş, Orta Taş ve...
Cevaplar
0
Görüntüleme
271

En iyi kaynaklar

Üst