Neler yeni

İnsanlığın İlk Dönemleri Ünitesi Ders Notu

İnsanlığın İlk Dönemleri Ünitesi Ders Notu & Konu Özeti
  • Sabit
2. ÜNITE: İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ KAZANIM VE AÇIKLAMALARI 9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur. a) Göbeklitepe, Çatalhöyük ve Çayönü gibi yerleşik hayata ve medeniyete dair bilinen en eski yerleşim...
Cevaplar
0
Görüntüleme
221
İBRANİLER İbraniler Sami ırkından olup bugünkü Filistin topraklarına yerleşmişlerdir. Bugün de hala kutsallığını koruyan Kudüs şehrini Davut (A.S) kurmuştur. Oğlu Süleyman (A.S.) ise Akdeniz ticaretini geliştirerek ünlü Süleyman tapınağını yaptırmıştır. Yahudiler Hz. Musa'nın şeriatından...
Cevaplar
1
Görüntüleme
161
Anadolu Medeniyetleri Anadolu, göç ve ticaret yollarının üzerinde bulunması, Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlaması, topraklarının verimli olması ve ikliminin insanların yaşayışına uygun olması gibi nedenlerden dolayı zengin ve yüksek kültürlerin beşiği olmuştur. Karşılıklı kültür alış -...
Cevaplar
2
Görüntüleme
237
Doğu Akdeniz Medeniyeti Fenikeliler - Fenikelilerin yapmış oldukları kolonicilik sayesinde Akdeniz Havzası’nda ticari ve ekonomik etkileşim gelişmiştir. - Akdeniz’in ilk uzman gemicileri ve tüccarları olan Fenikeliler, ticari faaliyetleri sayesinde çivi yazısı ve hiyeroglifin yerine Fenike...
Cevaplar
1
Görüntüleme
173
İran Medeniyeti - İran'da kurulmuştur. - Geniş topraklara sahip Persler, satraplık denilen eyalet sistemini oluşturmuşlardır. - Gelişmiş bir posta teşkilatı kuran Persler, Sardes’ten başlayıp başkentleri Sus’a kadar uzanan Kral Yolu’nu yapmışlardır
Cevaplar
2
Görüntüleme
335
Mezopotamya Medeniyetleri - Ulaşım, mimarlık, madencilik, çömlekçilik, dokumacılık, çiftçilik ve kanal yapımında gelişmişlerdir. - Mezopotamya medeniyetleri aritmetik işlemlerde çarpım tablosunu kullanmış ve dört işlem yapmıştır. - Alan ölçümleri ve su kanalları açmak için geometriden...
Cevaplar
2
Görüntüleme
308
Mısır Medeniyeti - Nil Nehri etrafında ortaya çıkan Mısır medeniyeti İlk Çağ’daki en büyük medeniyetlerden biridir. - Nil’in sularının taşması sonucu tarlaların sınırları birbirine karışmış ve bu tarlaları ayırmak için Mısır’da geometri ilmî gelişmiştir. - Mısırlılar, bu taşkınların zamanını...
Cevaplar
4
Görüntüleme
334
Hint Medeniyeti - Hint medeniyetinde, matematikçiler sıfırı ilk defa kullanmıştır. - Sayı sistemindeki bu erken tarihli gelişme, aritmetiğin gelişim hızını etkilemiştir.
Cevaplar
2
Görüntüleme
350
Çin Medeniyeti - Çinliler; barut, pusula, kâğıt ve matbaayı icat etmiştir. - Galileo’dan (Galilo) önce güneş lekeleri konusunda bilgi vermişlerdir. - Günümüzde de kullanılan geleneksel tıbbın tedavi yöntemleri olan masaj ve akupunkturu kullanmışlardır.
Cevaplar
3
Görüntüleme
236
Helen Medeniyeti : Makedonya kralı Büyük İskender, M.Ö. IV. yy.'da Doğu'ya bir sefer yaptı. Bu sefer sonunda Hellenizm Uygarlığı doğdu. Helen Medeniyeti'ne ait en önemli kültür merkezleri İskenderiye ve Antakya'dır. Helen Medeniyeti'nde daha çok pozitif bilimlerde ilerleme görülmüştür. Helen...
Cevaplar
0
Görüntüleme
145
Yunan Medeniyeti : Ege medeniyetini meydana getiren medeniyetler şunlardır. Yunan medeniyeti, Makedonya Medeniyeti, Trakya Medeniyeti, Anadolu Medeniyeti, Girit Medeniyeti ve Rodos Medeniyeti. Yunan Medeniyeti, M.Ö. 1200 yılında Dorlar tarafından kuruldu. Yunan Medeniyeti denince akla Polis...
Cevaplar
0
Görüntüleme
97
ROMA MEDENİYETİ: İtalya'ya göç eden en eski kavimler İtalikler ve Etrüskler'dir. İtalya'da şehir kültürünü geliştiren Etrüskler olmuş, Roma şehrini kuran ve büyük bir medeniyet haline gelmesini Latinler sağlamıştır. Roma İmparatorluğu doğuda Fırat nehrinden, batıda Atlas okyonusuna kadar...
Cevaplar
1
Görüntüleme
114
Fenike Medeniyeti : Fenikeliler Sami asıllı bir kavimdir. M.Ö. 2000 yılında devletlerini kurdular. Toprakları tarıma elverişli olmadığı için deniz ticareti yaptılar. Asurlular, Babilliler ve Persler tarafından yıkıldılar. Fenikeliler daha çok deniz ticaretiyle uğraştılar. Deniz ticareti...
Cevaplar
0
Görüntüleme
98
İbrani Medeniyeti : İbraniler Sami asıllı bir kavimdir. M.Ö. XVII. yy'da Filistin'de ilk devletlerini kurdular. İbrani Devleti, Hz. Süleyman zamanında İsrail Devleti ve Yahudi Devleti olmak üzere ikiye ayrıldılar. Eski İsrail Devleti'ni Asurlular yıktı. Eski Yahudi Devleti'ni, Babilliler...
Cevaplar
0
Görüntüleme
100
Akadlar : Akadlar, Sami Soyundan gelir. Başkent Akad olmak üzere, M.Ö. 2350 yılında Kral Sargon önderliğinde krallıklarını kurdular. Kısa sürede tüm Mezopotamya'ya hakim olduktan sonra Sümer Medeniyeti'nin yayılmasını sağladılar. Kral Sargon önderliğinde tarihteki ilk büyük imparatorluğu...
Cevaplar
0
Görüntüleme
108
Babilliler : Sami soyundan gelen Amurrular'a Babilliler denir. Başkent Babil olmak üzere M.Ö. XIX. yy'da Mezopotamya'nın en güçlü devletini kurdular. Birinci Babil Devleti'ni M.Ö. 1594'te Hititler yıktı. İkinci Babil Devleti'ni M.Ö. 539'da Persler yıktı. Babilliler, Kral Hammurabi zamanında...
Cevaplar
0
Görüntüleme
115
Asurlular : Asurlular, Sami ırkına mensuptur. M.Ö. 2000'lerde Mezopotamya'ya geldiler. Başkentleri en önemli ticari merkezleri Asur kentiydi. Tüccar bir kavim olan Asurlular, en çok Anadolu'da ticaret yapmışlardır. Asurluların varlığına M.Ö. 612'de Medler, Babilliler ve İskitler tarafından...
Cevaplar
0
Görüntüleme
77
Sümerler : Mezopotamya'da kurulan ilk devlet Sümerler'dir. Sümerlere ait en önemli şehirler, Lagaş, Uruk, Endu, Kalde ve Kaş'tı. Sümerler, M.Ö. 1950'de Elamlar tarafından yıkıldı. Çivi yazısını icat eden Sümerler böylelikle tarihi devirleri başlatmış oldular. Sümerler krallarına Patesi adını...
Cevaplar
0
Görüntüleme
118
İSKİT (SAKA) MEDENİYETİ M.Ö VII. ve M.S II. yy'lar arasında Karadeniz'in kuzeyinde boylar halinde, yaşayan "ilk atlı göçebe" topluluktur. Bazı tarihçiler İskitlerin Türk olduğunu kabul ederler. İskitlerin Persler'le yaptıkları mücadeleler "Alper Tunga" ve İranlılar'ın ulusal destanı...
Cevaplar
1
Görüntüleme
91
URARTULAR: M.Ö. IV. yy'da Van Gölü ve çevresinde kurulmuştur. Başkentleri "Tuşpa" dır. Merkezde mutlak otoriteyi elinde tutan krallar bulunurdu. Merkez dışında ise kral adına yönetimi üstlenen valiler vardı. Çok tanrılı dine mensup olan Urartular'da mezarlara ölülerle birlikte eşyaları da...
Cevaplar
0
Görüntüleme
165
İYONLAR: İzmir ile Büyük Menderes arasında kalan bölgeye yerleşen İyonlar "Site" adı verilen şehir devletleri kurmuşlardır. En önemli şehirleri Foça, Efes ve Milet'ti. Denizcilikte büyük başarılar göstererek ayrı ayrı şehirlerde yaşayan İyonlar birlik kuramamalarına rağmen oturdukları...
Cevaplar
0
Görüntüleme
172

En iyi kaynaklar

Üst Alt